Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Thai Agricultural
País:  Thailand
Título:  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภู
The royal development project at Nongbualampoo province, Thailand
Autores:  Chana Srisompan
Sukwittaya Posopa
Waraporn Boonprakom
Ekasith Sakulku
Data:  2014-10-27
Ano:  2014
Palavras-chave:  Royal development project
Nongbualampoo province
Rice production
Rice processing
Rice cultivation transfer
Pid Thong Lang Phra project
Technology transfer
ข้าว
โครงการพระราชดำริ
การผลิตข้าว
การแปรรูปข้่าว
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
แหล่งเรียนรู้การผลิตข้าว
น้ำข้าวกล้องงอก
ไอศกรีม
จ.หนองบัวลำพู
Resumo:  Udornthani Rice Research Centre had conducted the 3 Royal Development projects at Nongbualampoo province in 2013; i.e. the “Pid Thong Lang Phra” project, the “Mobile Agricultural clinic” under the patronage of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn, and the “Family Love-bonding” project. The main objective of the activities conducted under these royal development projects was to set up the learning center for farmers in the communities about subjects on good seed quality production technology, appropriate cultural practices, and product development for value-added of the rice products. Farmers in the community can adopt these technologies to improve their production efficiencies, which will ultimately helps strengthening the family institution in communities. The results of the “Pid Thong Lang Phra” project showed that 4 rice cultivars, i.e. CNT1, SPT1, SKN, and KDML105, grown in the demonstration plot gave the average yield of 808, 780, 680, and 622 kg./rai, respectively. Farmers have chosen the cultivars KDML105 and SKN for growing in the following season. Under the “Family Love-bonding” project, groups of farmers’ housewives from 6 districts were trained on the subjects related to product development; i.e. GABA rice instant drink and GABA rice ice-cream. A total of 240 farmers’ housewives have been trained last year. Under the “Mobile Agricultural clinic” under the patronage of HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn, the “mobile unit” team has provided technical supports to farmers in the area of Nongbualampoo province for 4 times, and 559 farmers have been serviced.

ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี พ.ศ.2556 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปิดทองหลังพระจังหวัดหนองบัวลำภู โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวพันธุ์ดี เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหรือเกษตรกรทั่วไปสนใจนำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว จากผลการดำเนินงาน พบว่า โครงการปิดทองหลังพระจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ดำเนินงานแปลงทดสอบ โดยปลูกข้าวพันธุ์ ชัยนาท 1 สันป่าตอง 1 สกลนคร และขาวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิต 808 780 680 และ 622 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรในพื้นที่ทดสอบได้เลือกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ สกลนคร ไว้เพื่อปลูกในฤดูต่อไป สำหรับการดำเนินงาน โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ได้ดำเนินการสาธิตการแปรรูปน้ำข้าวกล้องงอกและการทำไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอก ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเกษตรกรเข้ารับการสาธิต จำนวน 240 ราย สำหรับการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้กับเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 559 ราย
Tipo:  PhysicalObject
Idioma:  Thailandês
Identificador:  [Proceeding of rice and temperate cereal crops conference 2014: Rice research center groups in north-eastern region], Surin (Thailand), p. 12-16

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5617

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2557: กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สุรินทร์, หน้า 12-16
Formato:  299 p.
Direitos:  ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสาร นี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional