Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği
Autores:  GÜR, Ebubekir
ASLAN, Rasim
SON, Levent
PALA, Hülya
NAS, Serpil
Data:  2011
Ano:  2011
Palavras-chave:  "Organics" in general
Farming Systems
Resumo:  Ülkemiz zeytincilikte dünya genelinde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda zeytin fidanı dikimi çok büyük bir ivme kazanmıştır. Üretilen zeytinin yaklaşık3/4’ü yağlık olarak işlenirken son yıllarda sofralık zeytin oranı hızla artmaya başlamıştır. Üretimin hızlı artışına karşılık elde edilen ürünlerin gerek yurtiçinde değerlendirilmesi ve gerekse ihracatta artışlar aynı oranda gelişmemektedir. Özellikle ihracattaki dar boğazın aşılması için sektörün bugünkü yapısal ve teknik sorunlarının çözülmesi gerekir. Bu çalışmada 2003–2006 yılları arasında Mersinin Mut ilçesinde Gemlik zeytin çeşidinde organik zeytin yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. İncelenen Gemlik çeşidinde verim, ürün özellikleri ve pomolojik özelliklere bakılmıştır. Çalışma neticesinde verim, 100 dane ağırlığı, et/çekirdek oranı ve kuru örnekte yağ oranlarına t testi uygulanmış olup ayrıca ekonomik analiz yapılmıştır. Bu çalışmada mikro klima özellik gösteren Mut ilçesinde organik zeytinciliğin başarıyla yapılabileceği görülmüştür.
Tipo:  Book chapter
Idioma:  tur
Identificador:  http://orgprints.org/19283/1/Mut_Y%C3%B6resinde_Organik_Zeytin_Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf

http://orgprints.org/19283/2/Organik_tarim_kapak.jpg

GÜR, Ebubekir; ASLAN, Rasim; SON, Levent; PALA, Hülya and NAS, Serpil (2011) Mut Yöresinde Organik Zeytin Yetiştiriciliği. [Organic Olive Cultivation Region of Mut.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 95-101.
Editor:  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Relação:  http://orgprints.org/19283/
Formato:  application/pdf

image/jpeg
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional