Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion
Autores:  Hermansen, J.E.
Horsted, K.
Hegelund, L.
Frantzen, C.
Johansen, N.F.
Data:  2005-10
Ano:  2005
Palavras-chave:  Poultry
Resumo:  Med henblik på at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for økologisk fjerkræproduktion, blev det muligt med finansiering fra Direktoratet for FødevareErhverv, i 2001 at påbegynde udviklingsprojektet ”Fjerkræets udearealer ved økologisk produktion”. Projektet tog udgangspunkt i en række interessetilkendegivelser fra fjerkræproducenter og andre interesserede indenfor økologisk fjerkræproduktion, og projektet blev planlagt i et samarbejde mellem • Brancheforeningen for Økologiske Æg- og Fjerkræproducenter • Dansk Erhvervsfjerkræ • Landsforeningen for Økologisk Jordbrug • Landskontoret for Fjerkrærådgivning og • Danmarks JordbrugsForskning som koordinerende partner Det var en grundlæggende ide i projektet at tage udgangspunkt i de medvirkende producenters allerede opbyggede erfaringsgrundlag og idéer til videre udvikling. En del af projektet tog udgangspunkt i en interessetilkendegivelse fra en gruppe ægproducenter, ”Hønsegården” A.m.b.a., der havde et samarbejde om videndeling og afsætning. Producenterne havde i samarbejde med Landskontoret for Fjerkrærådgivning identificeret udearealerne (hønsegårdene) som et centralt område, hvor der var behov for yderligere viden om den mest hensigtsmæssige indretning og drift i forhold til såvel hønernes produktivitet og velfærd som miljøeffekter. Rapporten beskriver de opnåede resultater fra denne del af projektet og på grundlag heraf gives anbefalinger til, hvorledes udearealerne mest hensigtsmæssigt bør indrettes.
Tipo:  Report
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/9117/1/9117.pdf

Hermansen, J.E.; Horsted, K.; Hegelund, L.; Frantzen, C. and Johansen, N.F. (2005) Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion. DJF Rapport Husdyrbrug, no. 67. DIAS, Department of animal health, welfare and nutrition.

info:doi/DJF Rapport nr. 67
Relação:  http://orgprints.org/9117/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional