Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství
Autores:  Konvalina, Petr
Moudry, Jan
Kalinova, Jana
Capouchova, Ivana
Stehno, Zdenek
Data:  2008
Ano:  2008
Palavras-chave:  Cereals
Pulses and oilseeds
Resumo:  V metodice je zpracována problematika pěstování obilnin a pseudoobilnin jako hlavních tržních plodin ekologického zemědělství v ČR. První část zahrnuje obecné zásady pěstování rostlin (obilnin a pseudoobilnin). Zpracovány jsou základní legislativní normy a dotační tituly. Dále je důraz kladen na volbu vhodných druhů a odrůd. Významná je část věnovaná výživě a hnojení, osevním postupům, regulaci škodlivých činitelů, ale také finalizaci celoroční práce farmáře a to sklizni a posklizňové úpravě bioprodukce. V části věnované pěstování konkrétních druhů je kladen důraz na pěstování pšenice seté (ozimé i jarní formy), opomíjeny ale nejsou ani další pluchaté pšenice jako je špalda, dvouzrnka nebo jednozrnka. Další druhy jsou reprezentovány ječmenem, tritikalem, žitem, ovsem a v neposlední řadě zástupcem skupiny pseudoobilnin - pohankou.
Tipo:  Book
Idioma:  ces
Identificador:  http://orgprints.org/20810/1/9.f.g_metodika.pdf

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Kalinova, Jana; Capouchova, Ivana and Stehno, Zdenek (2008) Pěstování obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství. [Organic Growing of Cereals and Pseudocerals.] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

urn:ISBN:978-80-7394-116-1
Editor:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Relação:  http://orgprints.org/20810/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional