Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem – avlingseffektar
Autores:  Bakken, Anne Kjersti
Henriksen, Trond
Mangerud, Kjell
Eltun, Ragnar
Riley, Hugh
Fjeld, Tori
Selnes, Svein
Wikmark, Thorbjørn
Data:  2005
Ano:  2005
Palavras-chave:  Cereals
Pulses and oilseeds Soil tillage
Resumo:  I fleirårige, fastliggande forsøk på Planteforsk Apelsvoll og Kvithamar undersøker ein kva traktortyngde, pløyedjup og køyremåte ved pløying har å seie for jordstruktur og avlingar i økologisk korndyrking. Etter to år er det framleis ikkje store utslag for forsøksfaktorane. Avhengig av vekst og tildels traktortyngde er det sikre utslag for pløyedjup, men avlingsvariasjonen innan felt og delvis mellom år er stort sett større. Djup pløying gav gjennomgåande større kornavlingar enn grunn pløying, men for bygg etter grønngjødsling på Kvithamar, som verken var tilført husdyrgjødsel eller mineralgjødsel, vart avlingane størst med grunn pløying.
Tipo:  Conference paper, poster, etc.
Idioma:  nor
Identificador:  http://orgprints.org/6889/1/gk9_2_bakken_362_367.pdf

Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Trond; Mangerud, Kjell; Eltun, Ragnar; Riley, Hugh; Fjeld, Tori; Selnes, Svein and Wikmark, Thorbjørn (2005) Jordarbeidingsmetodar for korndominerte dyrkingssystem – avlingseffektar. [Soil tillage methods in cereal dominated cropping systems - yield effects.] In: Heiberg, Nina; Sundheim, Leif and Munthe, Kari (Eds.) Grønn kunnskap, 9 (2), pp. 362-367.
Relação:  http://orgprints.org/6889/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional