Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne
Autores:  Jensen, Birgit
Jørnsgaard, Bjarne
Knudsen, Jens Chr.
Data:  2004-01
Ano:  2004
Palavras-chave:  Cereals
Pulses and oilseeds
Resumo:  EU’s generelle ønske om mindre import af sojaprotein og kravet om 100% økologisk fodring vil nødvendiggøre, at andelen af frøbælgplanter i sædskiftet øges. Frøbælgplanter som ært, hestebønne og lupin er oplagte afgrøder, blandt andet på grund af deres høje indhold af værdifulde proteiner og evnen til at fiksere luftens kvælstof. En af den største hindringer for at øge andelen af bælgplanter er de jordbårne patogener, der kan overleve mange år i jorden og derfor udgør en risiko for frugtbarheden af det økologiske dyrkningssystem. For at mindske risikoen for problemer med sædskiftesygdomme, anbefales flere dyrkningsfrie år mellem samme frøbælgplanteart. Aphanomyces rodråd et godt eksempel på en sædskiftesygdom, der kan umuliggøre ærtedyrkning i op til 20 år. En ny dansk undersøgelse med lupin har desuden vist, at bare én sæson med dyrkning af en Fusarium modtagelig lupinsort, kan være tilstrækkeligt til at give udbredt visnesyge i modtagelige sorter i en efterfølgende vækstsæson. Ved inddragelse af flere frøbælgplantearter i sædskiftet er det vigtigt, at undersøge om arterne har fælles sædskiftesygdomme. Lupin, hestebønne og -ærtesorter er i 2 års markforsøg testet på henholdsvis en ærtetræt jord domineret af Aphanomyces rodråd og en lupintræt jord, hvor der tidligere er observeret alvorlige Fusarium-symptomer i lupin. På lupintræt areal havde såvel lupin som hestebønne udbredte rodnekroser, hvorfra der blev isoleret identiske Fusarium arter. Da ærterødderne var symptomfri, tyder det på, at Fusarium patogener fra lupin ikke angriber ærterødder. På det ærtetrætte areal var ærterødderne ødelagt, primært af Aphanomyces, hvorimod lupinrødderne var uden symptomer. Hestebønnerne havde rodnekroser i det ene år, og der blev isoleret Fusarium spp. identiske med arter isoleret fra ærterødder. Hidtil er der ikke fundet Aphanomyces i hverken hestebønne eller lupin. Patogenicitet af Fusarier fra ært og hestebønnerødder fra ærtetræt jord er foreløbig kun testet på de to arter. Resultaterne antyder, at F. oxysporum og F. avenaceum kan spille en betydende rolle i komplekset af rodpatogene svampe på både ært og hestebønne. Der arbejdes nu videre med at belyse identiske svampenes værtplanteregister og patogenecitet på all tre arter af frøbælgplanter.
Tipo:  Newspaper or magazine article
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/3531/1/Lupin_01.pdf

Jensen, Birgit; Jørnsgaard, Bjarne and Knudsen, Jens Chr. (2004) Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne. [Soilborne diseases in crop rotations with pea, lupin and faba bean.] MånedsMargasinet Mark, January 2004, 1, p. 61.
Editor:  Dansk Landbrugs Medier
Relação:  http://orgprints.org/3531/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional