Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland
Autores:  Kyed, Sybille
Kongsted, Anne Grete
Jørgensen, Uffe
Hermansen, John E.
Data:  2015-02-20
Ano:  2015
Palavras-chave:  Farming Systems
Resumo:  Formål med at etablere vedagtig bevoksning på græsarealer til frilandssvin: 1) Forbedre dyrevelfærden ved at give grisene adgang til et nærmiljø, der i højere grad afspejler grisens "naturlige" nærmiljø, og som giver grisene langt større mulighed for thermo-regulerende adfærd end på arealer udelukkende med græs. Græsfoderet vil kunne blive suppleret med frugt fra træerne og give beskæftigelse. Det vil derudover have en landskabsæstetisk betydning i forhold til at gøre hytterne mindre synlige i landskabet. Af hensyn til vinterperioden er det ønskeligt, at der også indgår stedsegrønne træer i beplantningerne. 2) Reducere kvælstofudvaskningen ved at etablere vedagtig bevoksning, der forventes at være mere bestandig end græs, der erfaringsmæssigt er meget vanskeligt at bevare på arealer med frilandssvin.
Tipo:  Working paper
Identificador:  http://orgprints.org/28704/3/28704.pdf

Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2015) Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland. Working paper, Økologisk Landsforening. [Completed]
Relação:  http://orgprints.org/28704/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional