Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Trakya Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği ve Şarap Yapımı
Autores:  BOZ, Yılmaz
GÜNDÜZ, Arzu
ÖZER, Cengiz
KİRACI, Mehmet Ali
AVCI, Gürkan Güvenç
YAYLA, Fehmi
Data:  2011
Ano:  2011
Palavras-chave:  "Organics" in general
Farming Systems
Resumo:  Dünyada geniş alanlarda uygulanan klasik tarımın giderek doğal dengeyi bozması sonucu örgütlenen üreticiler doğayı tahrip etmeyen, insan sağlığında yan etki yapmayan tarımsal ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. AB ve FAO tarafından da klasik üretime alternatif olacak tarzda ortaya çıkan bu üretim şekli ekolojik veya organik tarım olarak isimlendirilmektedir. Ülkemizde 1985 yılında başlayan organik tarım ürünleri üretimi 2000’li yıllarda Dünya organik tarım pazarlarına talep yaratma çabaları ile yen bir boyut kazanmıştır.1999 yılında 92 tarım ürünü organik olarak üretilmiş olup bu üretimde üzümün payı 7182 ton’dur. Pestisit kalıntısı bulunmayan çevre dostu ürünlere, şarap sektörü de ilgi duymuş ve ekolojik şarapçılık gündeme gelmiştir. Ülkemizde şaraplık üzüm üretiminde büyük bir paya sahip Trakya Bölgesinde ekolojik ürün sertifikasyonuna sahip bağlar ve bu bağlardan elde edilen üzümlerden uygun yöntemlerle ekolojik şarap elde edilmesi için Enstitümüz tarafından proje bazında çalışmalar başlatılmıştır. Böyle çalışmaların üretici koşullarında ve çiftlik sistemleri araştırmaları kapsamında yürütülmesinin gerçekçi sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir .
Tipo:  Book chapter
Idioma:  tur
Identificador:  http://orgprints.org/19251/1/Trakya_B%C3%B6lgesinde_Organik_%C5%9Earapl%C4%B1k_%C3%9Cz%C3%BCm_Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi_ve_%C5%9Earap_Yap%C4%B1m%C4%B1.pdf

http://orgprints.org/19251/3/Organik_tarim_kapak.jpg

BOZ, Yılmaz; GÜNDÜZ, Arzu; ÖZER, Cengiz; KİRACI, Mehmet Ali; AVCI, Gürkan Güvenç and YAYLA, Fehmi (2011) Trakya Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği ve Şarap Yapımı. [Organic Grape Growing In Thrace Region.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 57-64.
Editor:  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Relação:  http://orgprints.org/19251/
Formato:  application/pdf

image/jpeg
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional