Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed)
Autores:  Claudi-Magnussen, Chris
Hansen, Laurits Lydehøj
Data:  2005-08
Ano:  2005
Palavras-chave:  Feeding and growth
Resumo:  I et 2x2 forsøgsdesign er økologiske slagtesvin givet slagtesvinefoder med to niveauer af protein (norm og 85% af norm) samt 0% og 25% lupin. Hvis proteinindholdet i foder til økologiske slagtesvin nedsættes til 85% af gældende norm, falder kødprocenten op til 1% og indholdet af intramuskulært fedt (IMF) i kammuskel stiger med 0,5%. Dryptab, slut-pH, temperatur 24 timer efter slagtning, pigmentindhold og konsistens (hårdhed) for kammusklen påvirkes ikke. Indholdet af skatol i rygspæk falder lidt. Indholdet af mættede fedtsyrer i rygspæk stiger, indholdet af monoumættede fedtsyrer ændres ikke, mens indholdet af flerumættede fedtsyrer falder, hvilket betyder at jodtallet (fedtets umættethed) falder fra 67 til 65. Spisekvaliteten udtrykt ved en sensorisk profil af stegte koteletter påvirkes ikke meget. Syrlig smag og metalsmag bliver lidt mindre og sødlig smag lidt større. I kombination med 25% lupin bliver mørhed og saftighed dog noget større. Stegesvindet ved tilberedning af de stegte koteletter bliver 1% større, men ikke hvis der kombineres med fodring med lupin. Ved fodring med 25% lupin stiger kødprocenten 1-1,5%. Temperaturen i kammusklen 24 timer efter slagtning er lidt lavere - muligvis på grund af lavere slagtevægt. Dryptab, slut-pH, IMF, pigmentindhold og konsistens for kammusklen påvirkes ikke. Indholdet af mættede og monoumættede fedtsyrer i rygspæk falder, mens indholdet af flerumættede fedtsyrer stiger, hvilket betyder, at jodtallet stiger fra 63 til 69. Indholdet af skatol i rygspæk falder til ca. det halve for både so- og galtgrise. Selvom der her er tale om meget lave niveauer af skatol, anbefales det at afprøve effekten af fodring med lupin på hangrise for derved at nedbringe forekomsten af hangriselugt. Griselugt og grisesmag ved stegte koteletter bliver lidt mindre selvom niveauerne i begge tilfælde er meget lave. Samtidig stiger intensiteten af kødlugt og kødsmag lidt.
Tipo:  Report
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/5310/1/Statisk_kopi_afSlutrapport_for_Work_package_3_Produktkvalitet___pdf.pdf

Claudi-Magnussen, Chris and Hansen, Laurits Lydehøj (2005) Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed). Slagteriernes Forskningsinstitut.
Relação:  http://orgprints.org/5310/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional