Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  Az öntözéses gazdálkodásról a Tisza-tó és a nagykunsági öntözőrendszert ellátó főcsatorna átadásának 30. évfordulóján
ABOUT IRRIGATED FARMING ON THE 30th ANNIVERSARY OF DELIVERY OF LAKE TISZA AND THE MAIN CANAL SUPPLYING THE NAGYKUNSÁG IRRIGATION SYSTEM
Autores:  Lengyel, Lajos
Data:  2010-02-27
Ano:  2008
Palavras-chave:  Öntözéses gazdálkodás
Öntözésfejlesztés
Klímaváltozás
Komplex szemlélet
Támogatások
Irrigation
Irrigated farming
Development of irrigation
Climate change
Holistic view
Subsidies
Crop Production/Industries
Environmental Economics and Policy
Resumo:  Az öntözés mint agrotechnikai tényező a mezőgazdasági termelés intenzifi kálásának egyik eszköze és lehetősége. Bevezetése többletberuházással, nagyobb ráfordításokkal oldható meg. Öntözéssel a természetes csapadékellátás ingadozásai csökkenthetők, a termelés biztonsága és a hozamok növelhetők. Alkalmazását az üzemi feltételek és célok mellett makrogazdasági és klimatikus hatások is indokolják. Az elmúlt fél évszázad hazai öntözésfejlesztésében a Tiszalöki, a Kiskörei Vízlépcső és Öntözőrendszerei tervezése, kivitelezése és működtetése napjainkban is sok hasznosítható tanulsággal és tapasztalattal szolgál, mint például a komplex szemléletű térségi, üzemi vízgazdálkodás és öntözésfejlesztés, az állami beavatkozás a tervek összehangolásától az üzemi megvalósítás támogatásáig. Az EU Víz Keretirányelv dokumentumban megfogalmazottak szerint az egyik legfontosabb teendő a termelő öntözésfejlesztéssel kapcsolatos szakmai felkészítés és a szaktanácsadás szervezeti rendszerének korszerűsítése, működtetése. Az információszerzés lehetőségeit, tárgyi, személyi és oktatási feltételeit különösen a vízhasználók számára indokolt támogatni. Az Új Nemzeti Fejlesztési Tervben a mezőgazdaság és vidékfejlesztésben megfogalmazott feladatok teljesítését támogató uniós és hazai forrásokat csak következetes, az eddiginél sokkal nagyobb egymás iránti bizalmat tanúsító együttműködéssel lehet célirányosan felhasználni. ----------------- Irrigation as a factor of agricultural technology serves several goals. It is one means and possibility for intensifi cation of agricultural production. Its introduction requires investments so costs of production will be higher. By irrigation yearly fl utuations of rainfall can be reduced and through higher yields risk of production will be lower. The application of irrigation is reasonable not only from a farmer’s viewpoint but because of climate change also from a macroeconomic consideration. In the past half century planning, execution and operating of the Tiszalök and Kisköre Dam and Irrigation System served many experiences and lessons even for today. It is worth to highlight the holistic view of regional and local water management and irrigation development as well as government interventions from harmonising plans to supporting operation by farms. In the works of asserting agricultural relations formulated in EU documents the government together with its institutions should undertake conspicuous tasks of management and controlling. One most important work is enabling farmers for irrigation development as well as reforming and operation of organisational system of extension service. It is justifi ed to support opportunities as well as material, personal and educational conditions of obtaining informations, especially for users of water. EU and domestic sources for realization of tasks formulated in the New National Development Plan for agriculture and rural development can be rationally used only by a more consistent co-operation ensuring more trust to each other.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Húngaro
Identificador:  ISSN 0046-5518

http://purl.umn.edu/58604
Relação:  GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 52, Number 6, 2008
52
5
Formato:  7
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional