Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  ROLNICTWO OBSZARÓW GÓRSKICH BAWARII PRZYKŁADEM DLA KARPAT POLSKICH? STUDIUM PORÓWNAWCZE
DIE LANDWIRTSCHAFT IN BAYERISCHEN UND POLNISCHEN BERGGEBIETEN. ANALYSE VON ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
The agriculture in Bavarian and Polish mountain areas: An analysis of future perspectives
Autores:  Sroka, Wojciech
Pieniadz, Agata
Data:  2010-07-13
Ano:  2008
Palavras-chave:  Rolnictwo górskie
Perspektywy rozwoju
Wsparcie
Polska
Bawaria
Berglandwirtschaft
Entwicklungsperspektiven
Förderung
Polen
Bayern.
Community/Rural/Urban Development
Farm Management
International Development
O13
Q18
Q28
R11
R23
Resumo:  Niniejsze opracowanie przyjmuje formę analizy porównawczej i przedstawia wyniki badań opinii ekspertów na temat stanu oraz kierunków rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w gminach górskich położonych na terenie Karpat Polskich i Alp Niemieckich. Badania wskazują, iż rolnictwo oraz obszary wiejskie subregionu karpackiego wkracza powoli na drogę rozwojową, którą rolnictwo subregionu alpejskiego ma już w pewnym sensie za sobą. Wydaje się, iż krótki okres stosowania WPR nie spowodował w subregionie karpackim wyraźnych zmian strukturalnych. Rolnictwo Alp Niemieckich jest lepiej dostosowane do specyficznych warunków produkcji rolniczej oraz jest w stanie zapewnić odpowiednie dochody ludności rolniczej. Świadczy o tym chociażby wyższy odsetek rodzin utrzymujących się głównie z rolnictwa. Wyniki badań wskazują, iż rolnictwo w subregionie karpackim powinno, kształtując krajowe kryteria wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, w dużej mierze korzystać z doświadczeń krajów alpejskich, a w tym Bawarii. Ogólnie rzecz biorąc eksperci w badanych subregionach pozytywnie oceniają perspektywy rozwoju obszarów górskich. Głównym i preferowanym kierunkiem rozwoju tych obszarów będzie turystyka wiejska, przy jednoczesnym zachowaniu gospodarowania na gruntach rolnych. Eksperci podkreślają, iż rezygnacja z produkcji rolniczej z racji świadczonej przez nią świadczeń na rzecz krajobrazu kulturowego, bioróżnorodności przyrodniczej nie jest akceptowalna i możliwa.
Tipo:  Working or Discussion Paper
Idioma:  pl
Identificador:  ISSN 1438-2172

http://purl.umn.edu/91913
Relação:  Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO)>IAMO Discussion Papers
IAMO Discussion Papers
118
Formato:  34
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional