Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 129
Primeira ... 1234567 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Udnyttelse af husdyrgødning i sædskifter til økologisk planteavl Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse Ankær.
På planteavlsbrug er mulighederne for indkøb af husdyrgødning ofte begrænset til indkøb af konventionel husdyrgødning inden for grænsen på 25% af kvælstofbehovet. Muligheder for at tilgodese afgrødernes næringsstofbehov på denne måde afhænger af bortførsel af næringsstoffer med afgrøderne og hvor store især udvaskningstabene er. Disse aspekter undersøges i et forsøg med forskellige sædskifter på fire forskellige jordtyper. Sædskifterne repræsenterer systemer med forskellige andele af korn og kvælstoffikserende afgrøder. Sædskifterne afprøves på fire forskellige måder, henholdsvis med og uden brug af efterafgrøder og med og uden brug af husdyrgødning. I de gødede parceller blev sædskiftet gødet med gylle svarende til 40% af de ikke-fikserende afgrøder...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/356/1/C0016.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudt i økologiske kornsædskifteforsøg Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Der er igangsat forsøg med økologiske sædskifter på fire forskellige steder i Danmark, afspejlende forskellige klima- og jordbundsforhold. De fire sædskifter har forskellig andel af kvælstoffikserende afgrøder hhv. korn til modenhed, med og uden fangafgrøder og med og uden husdyrgødning. Forsøgene har været gennemført i 1997 og 1998. I forsøgene er bl.a. registreret ukrudt. Det er for tidligt at sige noget om ukrudtets udvikling i de forskellige sædskifter. Der er mest ukrudt i vintersæden begge forsøgsår alle steder. I 1997 er der i de vårsåede afgrøder mest ukrudt i byg/ært. Der er signifikant mest ukrudt i de gødede led af vinterhveden i forhold til de ugødede i Flakkebjerg 1997 og Foulum 1998. Ukrudtsbekæmpelsen har kun haft signifikant effekt på...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/245/1/16.PVK990125.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Using vegetation indices in autumn to estimate nitrate leaching during autumn and winter in different cropping systems Organic Eprints
Zhao, Jin; De Notaris, Chiara; Olesen, Jørgen E..
Nitrate leaching losses from arable cropping systems cause severe damages to the environmental services worldwide. There is a considerable need for methods that allow rapid, easy and area covering detection of nitrate leaching to guide N management. We used three years of data from the 5th cycle of a long-term crop rotation experiment in Denmark to quantify the relationships between nitrate leaching in autumn and winter and field conditions in autumn as defined by three vegetation indices [VIs; Ratio Vegetation Index (RVI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Ratio Red Edge (RRE)] in autumn. Following cereal crops, catch crops significantly reduced nitrate leaching in autumn and winter, whereas this was only the case for one out of the three...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions; Farm nutrient management.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/35137/1/Manuscript-20190324.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vælg det rigtige tidspunkt til nedpløjning af efterafgrøden Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Thorup-Kristensen, Kristian.
Brugen af efterafgrøder har to hovedformål: reduceret kvælstofudvaskning og øget N-forsyning til efterfølgende afgrøder. Efterafgrødens nyttevirkning i den efterfølgende afgrøde afhænger af, om kvælstoffrigivelsen tidsmæssigt falder sammen med afgrødens behov for kvælstof. Flere forsøg gennemført ved Danmarks JordbrugsForskning tyder på at man kan forbedre eftervirkningen af ef-terafgrøder betydeligt ved at vælge det helt rigtige nedmuldningstidspunkt. Det handler ikke blot om nedmuldning enten efterår eller forår. Forårsnedmuldning må ikke ske for sent. Efterårsned-muldning bør kun bruges på lerjorderne, og det må ikke ske for tidligt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1811/1/E0068.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A..
Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/14694/1/V%C3%A5rbyg_giver_gode_udbytter_i_%C3%B8kologiske_fors%C3%B8g.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Varmere klima gavner økologisk jordbrug Organic Eprints
Olesen, Jørgen E..
De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning i den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 OC. Variationsbredden er udtryk for variation mellem en række mulige scenarier for udslip af drivhusgasser samt usikkerhed i klimamodellerne.
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Farming Systems; Environmental aspects.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/27553/6/27553.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Weed control in organic crop rotation experiments for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Weed control methods in organic crop rotation experiments for grain production. Preliminary results.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/249/1/rotations.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Weed control in organic crop rotations for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Weed management carried out in organic crop rotation experiments for grain production. Preliminary results.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/248/1/EWRS990325.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Whole-rotation dry matter and nitrogen grain yields from the first course of an organic farming crop rotation experiment Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær; Askegaard, Margrethe; Kristensen, K..
The possibilities for increasing total grain yield in organic cereal production through manipulation of crop rotation design were investigated in a field experiment on different soil types in Denmark from 1997 to 2000. Three experimental factors were included in the experiment in a factorial design: 1) proportion of grass-clover and pulses in the rotation, 2) catch crop (with and without), and 3) manure (with and without). Three four-course rotations were compared. Two of the rotations had one year of grass-clover as a green manure crop, either followed by spring wheat or by winter wheat. The grass-clover was replaced by winter cereals in the third rotation. Animal manure was applied as slurry in rates corresponding to 40% of the nitrogen (N) demand of the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/347/1/347.pdf
Registros recuperados: 129
Primeira ... 1234567 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional