Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Recent advances in weed management in cereals in Denmark Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten; Jensen, Rikke K.; Hansen, Preben K.; Rasmussen, Gitte; Christensen, Svend; Rasmussen, Jesper.
Cultural methods for prevention and improved crop competitiveness against weeds and mechanical weed control.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/250/1/management.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Regulering af ukrudt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten; Rasmussen, Jesper.
I økologisk plantedyrkning er ukrudtsreguleringen baseret på et samspil mellem forebyggelse og bekæmpelse, hvor forebyggelse spiller en langt større rolle end i den konventionelle dyrk-ning. I korn og andre tætsåede afgrøder er forebyggelsen den væsentligste komponent i ukrudtsreguleringen, hvorimod det er den direkte bekæmpelse, der udgør grundlaget for dyrk-ning af rækkeafgrøder så som gulerødder, løg, roer og kartofler. Den økologiske ukrudtsregu-lering kendetegnes ved kompleksitet, da der dels anvendes mange forskellige metoder, og dels anvendes metoder med langsigtede effekter i dyrkningssystemet. Formålet med denne artikel er at give overblik over de anvendte metoder. Artiklen er opbygget således at der først er et afsnit om behovet for...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 1997 URL: http://orgprints.org/254/1/5.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg – hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A.; Olesen, Jørgen E..
Efterafgrøder kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og derved virke positivt på både miljø og udbytte i en efterfølgende afgrøde. Men efterafgrøder skal anvendes med omtanke. Valget af efterafgrøde og hyppigheden hvormed de anvendes i et givent sædskifte bør tilpassses jordtype, gødningsniveau og sædskiftets afgrøder. Det langvarige økologiske sædskifteforsøg giver mulighed for at sammenligne effekten af efterafgrøder på forskellige jordtyper. Den procentvise reduktion af N-udvaskningen og den udbyttemæssige effekt på efterfølgende afgrøder faldt med stigende lerindhold i jorden. På Foulum var der i starten af sædskifteforsøget mere ukrudt i sædskifterne med efterafgrøder end uden efterafgrøde hvor der kunne strigles i afgrøderne, men brug af...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3331/1/3331.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels.
Præsentation af forskningsresultater vedrørende rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug udført ved Aarhus Universitet
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20620/4/20620.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rodukrudt i sædskifteforsøg Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Intensiv bekæmpelse forår og efter høst samt i kartofler reducerede kvik, men ikke tidsler.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10001/1/10001.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sådan er det gået med forsøgssædskifterne Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe.
For at belyse mulighederne for at dyrke mere økologisk korn til modenhed, blev der i 1996/97 anlagt et økologisk sædskifteforsøg på fire lokaliteter i Danmark: · Jyndevad (JB1) i Sønderjylland, · Foulum (JB4) i Midtjylland · Flakkebjerg (JB6) på Sjælland · Holeby (JB7) på Lolland Sædskifterne repræsenterer systemer med forskellige andele af korn og kvælstoffikserende afgrøder. De har været afprøvet med fire forskellige kombinationer af fangafgrøder (uden og med) og husdyrgødning (uden og med). Det giver en bred vifte af informationer om de enkelte systemers produktionsevne og stabilitet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1812/1/E0070.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sådan kan spildraps måske begrænses Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
spildraps som ukrudt kan begrænses ved at lade jorden ligge urørt efter høst af raps eller ved en overfladisk harvning.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Weed management.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/244/1/produktion_2.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sædskifteforsøg skal give nye svar Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Miljøgevinster, produktkvalitet og sundhed spiller en større rolle i de kommende sædskifteforsøg
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Crop combinations and interactions Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10003/1/10003.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sædskifteforsøg skifter retning Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Det økologiske sædskifteforsøg ændres, så det er de samme sædskifter der gennemføres på alle 3 lokaliteter. Behandlinger, der hverken har fået gødning eller efterafgrøde siden 1996 omlægges til konventionelle.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Composting and manuring.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10002/1/10002.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sædskiftets og gødskningens betydning for udbytte i vårbyg Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A..
Effekten af kvælstofforsyning og ukrudt på kerneudbytter i vårbyg blev undersøgt fra 1997 til 2007 i et økologisk sædskifteforsøg på tre jordtyper i Danmark. Resultaterne viser at det er muligt at få tilfredsstillende udbytter ved at kombinere kvælstoffikserende efterafgrøder og en moderat mængde husdyrgødning.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Crop combinations and interactions Composting and manuring.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14691/1/Olesen_V%C3%A5rbyg.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
I forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for sameksistens mellem GM-afgrøder og konventionelle og økologiske afgrøder er der nedsat en udredningsgruppe samt tre undergrupper, der behandler faglige spørgsmål vedr. raps, græs- og kløverfrø samt økonomiske konsekvenser”. På et seminar i maj, hvor forskere og repræsentanter for interesseorganisationer deltog, blev det foreløbige arbejde gennemgået og diskuteret.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Production systems; Policy environments and social economy.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1492/1/gmo.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sowing time, false seedbed, row distance and mechanical weed control in organic winter wheat. Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
In organic farming, mechanical weed control in winter wheat is often difficult to carry out in the fall, and may damage the crop, and weed harrowing in the spring is not effective against erect, tap-rooted weeds such as Tripleurospermum inodorum, Papaver rhoeas, Brassica napus and others which have been established in the autumn. Some experiments concerning sowing strategy and intensity of mechanical weed control, which included row distance, were conducted. The results underline the importance of choosing weed control strategy, including preventive measures, according to the weed flora in the field. In the experiment with low weed pressure and without erect weeds, there was very little effect of sowing strategy and row distance. In such a case, the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Crop husbandry Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/216/1/Elspeet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Special issue of Organic Agriculture — Organic 3.0 Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Rahmann, Gerold; Løes, Anne-Kristin.
It is an honor to be able to present this special issue of Organic Agriculture: Organic 3.0 for the Organic World Congress in India 2017. In this issue, we have collected a number of papers relevant for the theme Organic 3.0. This special issue of Organic Agriculture about Organic 3.0 is published in connection to the science track “Innovative research for Organic 3.0” at the Organic World Congress in Delhi, India, November 2017. In the foreword to the proceedings (Rahmann et al. 2017), the challenges listed correspond well to those described and discussed in these five papers. The fact that the paper by Rahmann et al. (2016) that has been online in Organic Agriculture since December 2016, already after 6 months has been downloaded more than 3,000 times...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Farming Systems; Research methodology and philosophy.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/34787/1/10.1007%252Fs13165-017-0190-x.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategic Research and Innovation Agenda for Organic Food and Farming Organic Eprints
Beck, Alexander; Cuoco, Eduardo; Häring, Anna Maria; Kahl, J.; Koopmans, Chris; Micheloni, Cristina; Moeskops, Bram; Niggli, Urs; Padel, Susanne; Rasmussen, Ilse A..
TP Organics is the European Technology Platform for organic food and farming, and for low-input agriculture. Established in 2008, it brings together small and medium-sized enterprises, larger companies, farmers, researchers, consumers and civil society organisations involved in the organic value chain from production, input and supply, to food processing, marketing and consumption. It identifies research and innovation needs and communicates them to policy-makers. The aim is to leverage the organic sector’s contribution to sustainable farming and food production. Since 2013, TP Organics is officially recognised by the European Commission as one of 40 European Technology Platforms (ETPs). TP Organics published its first Strategic Research Agenda in 2009....
Tipo: Report Palavras-chave: Farm economics; Farming Systems; Markets and trade.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28777/1/2998.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk vinterhvede Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Ukrudt kan være et stort problem og reducere udbyttet af økologisk dyrket vinterhvede. Ukrudtsharvning kan skade hveden når den udføres om efteråret, og kan give utilstrækkelig effekt mod oprette ukrudtsarter med pælerod når den udføres om foråret. Forsinket såning af vinterhvede fra sidst i september til først i oktober har tidligere vist sig at kunne reducere ukrudtsmængden når der ikke udførtes ukrudtsbekæmpelse. En forsøgsrække blev gennemført med niveau af mekanisk ukrudtsbekæmpelse, såstrategi (tidlig hhv. sen såning eller falsk såbed), rækkeafstand (normal, ca. 12 cm eller stor, ca. 24 cm) og ukrudtsbekæmpelse (ubehandlet, mekanisk eller herbicid). To forsøg blev udført på marker med højt ukrudtstryk med en høj forekomst af oprette ukrudtsarter,...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/246/1/18PVK.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Svært at holde kvikken i skak Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Foråret nærmer sig - på de lette jorde på Jyndevad og Foulum er efterafgrøderne tandfræset et par uger før forårspløjningen, for at fremme omsætningen og dermed frigørelsen af de næringsstoffer efterafgrøden har samlet op. På Jyndevad er der pløjet, tromlet og udbragt gylle, som bliver placeret i strenge i jorden for at fremme afgrødens chance for at få fat i næringsstofferne før ukrudtet. Og forhåbentlig bliver der sået før Påske! Også på den stive lerjord i Holeby, som var vinterpløjet, er der kørt gylle og sået. I Holeby er der ekstremt lave fosfortal, og for at undersøge betydningen af dette for udbytterne, er en tredjedel af arealet af hver parcel blevet tilført 420 kg tripelfosfat. I Holeby er vinterhveden ukrudtsharvet. Dette gøres så tidligt som...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3936/1/3936.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The Danish organic crop rotation experiment for cereal production 1997-2004 Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
In 1997 a crop rotation experiment was initiated at three sites in Denmark. The objective of the experiment was to explore the possibilities for both short-term and long-term increases in organic cereal production through manipulation of crop rotation design on different soil types. The experiment included three factors (proportion of grass-clover in the rotation, catch crops and manure application) in a randomised factorial design. The main indicators measured in the experiment were crop yield, nutrient leaching and weeds. The crop rotation experiment has shown significant effects of location, crop rotation, catch crops and manure on yields, weed infestation, soil fertility and nutrient losses (Olesen et al., 2002; Schjønning et al., 2004; Askegaard et...
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Nutrient turnover; Crop combinations and interactions; Weed management; Composting and manuring.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10000/1/10000.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The dynamics of Cirsium arvense and Elytrigia repens in long-termed organic crop rotation experiments Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A..
Cirsium arvense and Elytrigia repens are perennial weeds prevalent in organic cropping systems in Scandinavia. This study analysed the population dynamics of both species in long-termed crop rotation experiments conducted at three sites (coarse sand, silt and sandy loam) in Denmark from 1997-2009. The purpose was to gain insights into the factors influencing perennial weeds population changes over time, especially those important for outbreaks of C. arvense and E. repens infestations. Data were obtained from three cycles of four-year crop rotations with various cash crops and annual grass-clover subjected to four treatment combinations: with and without animal manure and with and without catch crops. The perennials were controlled by different tillage and...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/28733/7/28733.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The effect of sowing date, stale seedbed, row width and mechanical weed control on weeds and yields of organic winter wheat Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Three field experiments were carried out in organically grown winter wheat in Denmark. The treatments were sowing time (normal or late sowing) and false seedbed, row width (12 cm and 24 cm) and weed control method (untreated, mechanical weed control (weed harrowing at 12 cm supplemented with inter-row hoeing at 24 cm), and herbicide weed control). Weed biomass in mid-summer was greatest on plots sown at the normal sowing time (compared to delayed sowing) and was reduced by mechanical or chemical weed control (compared with untreated plots). Row width alone had no influence on weed biomass, but in the experiment with high weed pressure, the more intensive mechanical weed control used at a row width of 24 cm reduced weed biomass. Normal sowing time tended to...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Crop husbandry.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3932/1/rasmussen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
The effect of sowing strategy, row distance and mechanical weed control on weeds and yield in organic winter wheat Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
A series of field experiments were carried out in winter wheat grown under organic conditions in Denmark on fields with different weed pressure. The treatments were sowing strategy (normal sowing time, late sowing and false seedbed), row distance (12 cm and 24 cm row distance) and weed control method (untreated, mechanical weed control (weed harrowing at 12 cm supplemented with row hoeing at 24 cm), and herbicide weed control). Weed biomass was largest at the normal sowing time and was reduced by mechanical or chemical weed control. Row distance alone did not generally influence weed biomass, but mechanical weed control reduced weed biomass at a row distance of 24 cm. Normal sowing time gave rise to about 10% higher yield. The effect of weed control on...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management Crop husbandry Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/215/1/vihveart_wr_rev.doc
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional