Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 677
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijdrage aan de kennis van urbane motmuggen (Diptera: Psychodidae) Naturalis
Boumans, L..
Motmuggen vormen een vast onderdeel van de fauna van de bebouwde omgeving. De larven leven veelal van organisch afval en de mugjes worden dan ook vaak in en om afvalbakken gezien. Het voorkomen van de verschillende soorten in deze biotoop worden besproken aan de hand van lichtvondsten van de auteur in Soest en door diverse personen binnenshuis verzamelde monsters, aangevuld met enkele handvangsten. Enkele taxonomische problemen binnen het genus Psychoda worden toegelicht en het overzicht over de verspreiding van de exoot Clogmia albipunctata wordt geactualiseerd. Vijftien tot twintig soorten zijn in de stedelijke biotoop gewoon, voor het overgrote deel behorende tot het genus Psychoda. Hiervan zijn P. albipennis, P. satchelli, P. cinerea, P. alternata en...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Diptera; Psychodidae; Nederland; Herkenning; Taxonomie; 42.75.
Ano: 2011 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512716
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der.
Bijen en graafwespen langs kanaal Almelo-Nordhorn met aandacht voor andere insecten In 2001 hebben medewerkers van EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Overijssel een inventarisatie uitgevoerd van de bijen- en graafwespenfauna van Kanaal Almelo-Nordhorn. Er zijn 56 soorten bijen en 26 soorten graafwespen gevonden. Hieronder zijn twee bijzondere bijen (Andrena gravida en Lasioglossum fratellum) en drie bijzondere graafwespen (Ectemnius lituratus, Mimesa bruxellensis en Mimumesa beaumonti). In dit rapport worden deze resultaten besproken en gaat tevens aandacht uit naar het voorkomen van enkele andere bijzondere insecten langs dit kanaal. Met name het voorkomen van enkele zeldzame sprinkhanen is vermeldenswaardig: het zoemertje Stenobothrus...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220059
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijzondere kevervondsten in Nederland (Coleoptera: Staphylinidae, Nitidulidae, Dermestidae) Naturalis
Sterrenburg, F.C.F..
Interesting records of beetles in The Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae, Nitidulidae, Dermestidae) Tachyporus quadriscopulatus Pandellé, 1869 has been recorded for the second time in the Netherlands at Arcen and Velden, province of Limburg. After 27 years, a third record of Carpophilus marginellus Motschulsky, 1858 can be reported from St. Geertruid, in the southern part of the province of Limburg. One specimen was found outdoors, in a wood. One specimen of Anthrenocerus australis Hope, 1843 was also found outdoors, in Oost- Maarland also in southern Limburg, sitting on a flower in a meadow.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Coleoptera; Staphylinidae; Nitidulidae; Dermestidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209803
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijzondere vondsten van zweefvliegen in Nederland (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Reemer, M.; Aartsen, B. van; Renema, W.; Smit, J.T.; Steenis, W. van.
Interesting new records of hoverflies in TheNetherlands (Diptera: Syrphidae) The preliminary distribution atlas of the Dutch hoverflies (NJN 1998) marked the start of the Syrphidae recording scheme (1998-2002). This publication has proven to be a major stimulus for the study of this interesting group of flies. Many interesting new data from field and collection work have become known since 1998. In this paper a selection of published and unpublished records is summarized. At the end of the project all available knowledge on Dutch hoverflies will be compiled in the Dutch Syrphidae atlas.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Uitbreiding; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218534
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit en de terreinbeherende organisaties Naturalis
Tooren, B.F. van; Lucas, B..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364860
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in de overzeese gebiedsdelen Naturalis
Hoetjes, P.C..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364858
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het natuurbeheer Naturalis
Hessels, E.P.L.; Tooren, B.F. van.
Leidraad voor het beheer van de terreinen van de Vereniging Natuurmonumenten is de in 1993 verschenen 'doelstellingennota'. Deze nota benadert het natuurbeheer vanuit het landschapsniveau. Er is in de nota gekozen voor een driedeling van de landschappen: nagenoeg natuurlijk, half-natuurlijk en cultuurlandschap. Daarmee samenhangend wordt gekozen voor een indeling van het beheer in drie beheerstrategieën. Het beheer van nagenoeg natuurlijke landschappen is gericht op het weer optimaal op laten treden van natuurlijke processen, inclusief landschapsvormende processen. Er wordt in principe niet ingegrepen in de vegetatieontwikkeling. Het beheer van half-natuurlijke landschappen is gericht op ecosystemen die onder invloed staan van natuurlijke processen waarin...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeheer; Landschappen; Beheersmaatregelen; Natuurkwaliteit; Milieukwaliteit; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/350038
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het Nederlandse natuurbeleid Naturalis
Zande, A.N. van der; Hoogeveen, Y.R..
De implementatie van het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro is een belangrijke taak voor het Nederlandse natuurbeleid. In 1990 bracht het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het Natuurbeleidsplan uit. De hoofddoelstelling van dit plan is behoud van biodiversiteit via de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Door betere ruimtelijke voorwaarden te scheppen kan het beheer van natuurterreinen efficiënter worden. Op dit moment is de EHS vooral een strategisch concept. Concrete doelstellingen voor de terreinen binnen de EHS zijn nodig om het te operationaliseren. De eenheid waarin en ruimtelijke schaal waarop diversiteit wordt uitgedrukt moet...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeleid; Ecologische Hoofdstructuur; Doelsoorten; Natuurdoeltypen; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349998
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in Nederland Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Loon, A.J. van.
Biodiversiteit is een relatief nieuw begrip dat de rijkdom aan soorten en planten en dieren, maar ook van ecosystemen beschrijft. De toegenomen maatschappelijke zorg voor het verdwijnen van levensvormen heeft tijdens de Conferentie van Rio de Janeiro in 1992 geleid tot het Internationale Verdrag inzake de Biologische Diversiteit. Ook Nederland heeft als ondertekenaar van dit verdrag een bijzondere verantwoordelijkheid voor zijn eigen soorten planten en dieren. Hoeveel zijn dat er eigenlijk in Nederland? Wat doen overheid en particuliere natuurbescherming er aan om deze rijkdom in ons land te behouden? En wat is dat begrip biodiversiteit eigenlijk? Dit boek probeert een antwoord te geven op een aantal van die vragen. Zo worden hier voor het eerst de...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303573
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit onderzoeken Naturalis
Berg, M.P.; Nieukerken, E.J. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.95.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364852
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biologie en ecologie van de Nederlandse pissebedvliegen (Diptera: Rhinophoridae) Naturalis
Wijnhoven, H..
Biology and ecology of the Dutch woodlouse-flies (Diptera: Rhinophoridae) In a previous paper the faunistics of seven Dutch species of Rhinophoridae were summarised (Wijnhoven & Zeegers 1999). In the current publication the distribution, the biology and ecology of six species of woodlouse-flies in the vicinity of Nijmegen, province of Gelderland, the Netherlands, are discussed. The only ‘missing’ species (Stevenia atramentaria (Meigen, 1824)) may be considered extinct in the Netherlands. In total 3490 specimens were recorded from 1996 up to August 2001, 325 of these were collected by hand, 3165 were recorded as sightings. Most observations were made at an old graveyard ‘Daalseweg’ in the city of Nijmegen (fig. 2, 3, 5, table 1). For all species egg...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Ecologie; Biotopen; Fenologie; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218658
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biota - Leven Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Roos, M..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; 42.00.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/382753
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bivalvia - tweekleppigen Naturalis
Bruyne, R.H. de.
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Tweekleppigen; 42.73.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/391929
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Blaaskopvliegen van het genus Leopoldius in de Benelux (Diptera: Conopidae) Naturalis
Bree, E. de; Smit, J.T.; Mortelmans, J..
Wespblaaskoppen Leopoldius worden ondanks hun opvallende uiterlijk maar weinig waargenomen. De soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden en bovendien werden tot voor kort variabele kenmerken gebruikt, wat tot veel verwarring heeft geleid. Nu blijkt dat alleen vrouwtjes met zekerheid te herkennen zijn aan de vorm van het klampje. Dit is een lepelvormig uitsteeksel onder het vijfde achterlijfsegment. Het wordt gebruikt bij het afzetten van eieren op een gastheer. Waarschijnlijk zijn limonadewespen de belangrijkste gastheer van Leopoldius. In dit artikel wordt een nieuwe soort voor België en een nieuwe soort voor Luxemburg gemeld. Daarnaast wordt een overzicht geboden van waarnemingen in Nederland, België en Luxemburg en een sleutel tot de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Diptera; Conopidae; Leopoldius; Nederland; België; Luxemburg; Herkenning; Biologie; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625704
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bladpootkreeften in Nederland, een overzicht (Crustacea: Branchiopoda: Phyllopoda) Naturalis
Soesbergen, M.P..
Vreemde levensvormen zoals trilobieten en degenkrabben hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. In ons land hebben we de bladpootkreeften. Binnen deze groep zijn twee vormen te onderscheiden, vijf centimer grote trilobietachtige kreeften met een groot schild en slanke, kleurrijke garnaalachtige dieren, die met de buikzijde omhoog zwemmen. Ze zijn beide aangepast aan het leven in een bijzonder biotoop: tijdelijke watertjes, zoals karresporen en snel opdrogende poelen. Ze komen al 200 miljoen jaar in onveranderde vorm voor en behoren tot de oudst levende soorten op aarde.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Crustacea; Branchiopoda; Phyllopoda; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2011 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512587
Registros recuperados: 677
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional