Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 677
Primeira ... 34567891011 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De bosknotswesp Sapyga similis toch niet verdwenen uit Nederland (Hymenoptera: Sapygidae). Naturalis
Smit, J.; Aartsen, B. van.
Sapyga similis not extinct in the Netherlands (Hymenoptera: Sapygidae) Sapyga similis was thought to have gone extinct in the Netherlands. In 2003 one female was found in malaisetrap material collected near Nunspeet, the Veluwe (province of Gelderland). It is argumented that Osmia uncinata, at least locally, is the host species of this kleptoparasitic wasp. A key is presented for the Dutch species of Sapyga and Sapygina.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Knotswespen; Sapygidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327152
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De boskrekel Nemobius sylvestris in de duinen bij Bergen (Noord-Holland) (Orthoptera) Naturalis
Kerkhof, W..
Nemobius sylvestris in the dunes near Bergen (Orthoptera) A large population of Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) has been found in the dunes near Bergen (Noord-Holland), 60 km northwest of the nearest known site in the Gooi-area. This discovery sheds new light on a specimen from Bergen found in a collection, which was thought to be mislabelled.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Orthoptera; Gryllidae; Nemobius sylvestris; Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209742
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De boszandbij Andrena coitana herontdekt in Nederland (Hymenoptera: Apidae) Naturalis
Nieuwenhuijsen, H..
De boszandbij Andrena coitana leek verdwenen uit Nederland. Veertig jaar na de laatste waarneming in 1975 is weer een populatie van deze soort gevonden, bij Epe in Gelderland. De boszandbij is een kleine soort, die mogelijk nog op sommige plaatsen over het hoofd gezien is. In dit artikel wordt de kennis over deze bijzondere bij samengevat en gespeculeerd over de oorzaken van de achteruitgang in Nederland.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Apidae; Andrena coitana; Nederland; Verspreiding; Herkenning; Biologie; 42.75.
Ano: 2016 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/671690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus na 38 jaar weer in Nederland opgedoken (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Dijk, G. van.
Dytiscus latissimus after 38 years rediscovered in the Netherlands in 2005 (Coleoptera: Dytiscidae) In 2005 two males of the water beetle Dytiscus latissimus were caught near Uffelte (province of Drenthe). The species is endangered throughout its range and was thought to be extinct in the Netherlands. It is listed in Annex ii and iv of the Habitats Directive and is therefore heavily protected. Uffelte is also the last location were D. latissimus was found (in 1967), so it’s obvious that the population has always persisted. Further research will have to clarify the status of the population.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327148
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede pissebed Porcellio dilatatus komt nog vrijlevend voor in Nederland (Isopoda: Porcellionidae) Naturalis
Berg, M.P.; Noordwijk, C.G.E. van; Kruithof , A..
De provincie Limburg is relatief goed onderzocht op het voorkomen van landpissebedden. De vele onderzoeken hebben in een lijst van 25 soorten geresulteerd, waaronder een aantal dat grotendeels tot deze provincie beperkt is. De brede pissebed komt onder natuurlijke omstandigheden alleen in Zuid-Limburg voor en is in de rest van het land verspreid in tropische kassen en soms in huis aan te treffen. Sinds de oprichting van de EIS-werkgroep Bodemfauna in 1990 werd ze ondanks goed zoeken niet meer vrijlevend in Limburg waargenomen. De laatste waarneming dateerde alweer van 1981. Daar is nu verandering in gekomen. In materiaal verzameld in kalkgraslanden in Zuid-Limburg in de zomer en herfst van 2005 werd P. dilatatus gevonden. Daarna is ze ook op andere...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Isopoda; Porcellionidae; Porcellio dilatatus; Nederland; Verspreiding; Herkenning; 42.75.
Ano: 2011 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/512618
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De corticole fauna van platanen: i. Arachniden (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) Naturalis
Noordijk, J.; Berg, M.P..
The corticolous fauna of plane trees: I. Arachnids (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Acari) From February until September 2000 an inventory was made of the bark-dwelling arthropod fauna of more than 400 plane trees (Platanus hybrida), all over the Netherlands. Arthropods were collected from bark and under the ‘loose’ bark fragments at a height of 160-175 cm from the ground. Algae, mosses and fungi are important resources for the corticolous fauna. Crevices in the tree trunk and loose bark fragments form a habitat for a large number of arthropods. The corticolous fauna is adapted to an extreme microclimate, caused by fluctuations in temperature, wind, humidity and water availability. Since plane trees are mostly planted in cities and along roads, air...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Waardplanten; Biotopen; Biologie; 42.74.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218636
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De corticole fauna van platanen: ii. Springstaarten, stofluizen, loopkevers (Collembola, Psocoptera, Carabidae) Naturalis
Noordijk, J.; Berg, M.P..
The corticolous fauna of plane trees: ii. Springtails, barklice and ground beetles (Collembola, Psocoptera, Carabidae) From July 1999 until September 2001 an inventory was made of the bark-dwelling arthropod fauna of 450 plane trees (Platanus x hybrida), spread over 69 localities in the Netherlands. Arthropods were collected from bark and under bark fragments at a height of 160-175 cm from the ground. Crevices in the tree trunk and bark fragments represent a habitat for a large number of arthropods. The abundance of algae, mosses and fungi, which are important resources for the corticolous fauna, were measured, as well as the number and total surface of bark fragments. Overall, 16 species of springtails, seven species of barklice, and one species of...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219698
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae) Naturalis
Beauvesère-Storm, A. de; Tempelman, D..
De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te determineren. Om deze redenen wordt naar deze diergroep in ons land veel onderzoek uitgevoerd, vooral door of in opdracht voor waterschappen. Dit artikel beschrijft de vondst van Psectrocladius schlienzi, een soort die nog niet eerder in Nederlands onderzoeksmateriaal werd opgemerkt, en waarvan tot dusver een goede beschrijving van de larve ontbrak.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Psectrocladius schlienzi; Diptera; Chironomidae; Verspreiding; Herkenning; Nederland; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/420994
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De edelherthorzel Cephenemyia auribarbis gekweekt (Diptera: Oestridae) Naturalis
Aartsen, B. van; Zeegers, Th..
The rearing of the botfly Cephenemyia auribarbis (Diptera: Oestridae) After several failures we finally succeeded in rearing botflies Cephenemyia from third-instar larvae. From a red deer shot at 13 March 1998 about one hundred larvae of Cephenemyia auribarbis (Meigen, 1824) were collected. Ten individuals reached the pupal stage. After 22 days, one fullgrown male died in the pupa, and two males emerged and lived for 17 and 18 days respectively. This is one of the few recorded succesful attempts to rear botflies.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Oestridae; Cephenemyia auribarbis; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/209799
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De eerste vondst van de lichtgroene sabelsprinkhaan Metrioptera bicolor in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae) Naturalis
Felix, R..
The two-coloured bush-cricket Metrioptera bicolor, first record for the Netherlands (Orthoptera: Tettigoniidae) The first record of Metrioptera bicolor for the Netherlands is presented. A long winged male was found singing in a chalk grassland with high vegetation in the Poppelmondedal on the Sint Pietersberg (southernmost part of the province of Limburg). Recently the species has reached close to the Dutch border in Belgium and Germany. The northward expansion of this highly xerothermophilic species is due to a period of warm summers on a row. Whether the species will settle in the Netherlands depends on the climatic conditions.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Sprinkhanen; Nederland; Herkenning; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/261968
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De eikelworm Saccoglossus cf. horsti in de Oosterschelde (Enteropneusta) Naturalis
Faasse, M.A..
Eikelwormen zijn mariene wormen die een eigen klasse vormen, de Enteropneusta. In Nederland zijn het ook de enige vertegenwoordigers van de kraagdragers (fylum Hemichordata). Het zijn bijzondere dieren, die nauwer verwant zijn aan stekelhuidigen en gewervelde dieren dan aan gelede wormen. Het lichaam is ongeleed, met een gesteelde slurf, met daarachter een kraag en een langwerpig lichaam met tientallen kieuwspleten. De wormen leven in een U-vormige buis in zachte bodems. In de loop van de tijd zijn wel eikelwormen langs de Nederlandse kust verzameld, maar deze zijn nooit op naam gebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de eerste vondsten van eikelwormen in de Oosterschelde.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Enteropneusta; Saccoglossus; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640393
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De exotische stofluis Badonnelia titei in Nederland (Psocodea: Sphaeropsocidae) Naturalis
Noordijk, J..
Het voorkomen van Badonnelia titei in ons land wordt in enkele publicaties genoemd. Deze exoot blijkt niet zeldzaam in archiefdepots overal in Nederland. In deze publicaties werd echter geen aandacht besteed aan het feit dat de soort nog niet als nieuw voor Nederland was gemeld, waar bewijsexemplaren zijn ondergebracht en hoe B. titei te herkennen is. De soort is daarom dan ook nooit doorgedrongen tot de diverse faunaoverzichten van Nederlandse stofluizen. Reden genoeg om deze zaken te behandelen in dit artikel, waarbij tevens een vindplaatsenkaartje wordt gegeven en de eerste vondsten uit woonhuizen worden gemeld.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Psocodea; Sphaeropsocidae; Badonnelia titei; Verspreiding; Nederland; Exoot; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640382
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gele tubebij Stelis signata op de weg terug (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae)? Naturalis
Smit, J.; Smit, J.T..
De gele tubebij Stelis signata was sinds 1977 niet meer in ons land aangetroffen. Men dacht daarom dat deze bij uit ons land verdwenen was. In 2013 werd de soort echter op Waarneming.nl gemeld van de Strabrechtse hei en in 2014 van Afferden. In 2015 werd een vrouwtje gevangen op de Sprengenberg op de Sallandse heuvelrug. In 2011 heeft Natuurmonumenten hier kleinschalige maatregelen uitgevoerd voor specifieke heidesoorten, waaronder de aanleg van een flink aantal steilranden. Het microreliëf dat daarbij ontstaat vormt een belangrijke nestelplaats voor bijen en wespen. De vondst van de zeldzame gele tubebij op een van deze steilranden vormt de kroon op het werk.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Megachilidae; Stelis signata; Verspreiding; Biologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640396
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland: een eerste inhaalslag De huidige verspreiding en de biotoop van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland zijn in 2004 en 2005 onderzocht. Uitgangspunt vormden de waarnemingen van deze soort in het bestand van EIS-Nederland sinds 1980 in 16 5x5-kilometerhokken, waarvan met voldoende zekerheid kon worden aangenomen dat deze betrouwbaar waren. In 12 van deze 16 hokken werd G. bilineatus teruggevonden met daarbij de volgende kanttekeningen: één hok is niet bezocht, in één hok was geen exacte vindplaats bekend en in één hok is de soort verdwenen. Derhalve is slechts in één hok, waar G. bilineatus waarschijnlijk nog wel voorkomt, de soort niet teruggevonden. Daarnaast...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verpsreiding; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219870
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Holland Naturalis
Cuppen, J.G.M..
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Holland De huidige verspreiding en de biotoop van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in de provincie Zuid-Holland werd in 2004 onderzocht. Uitgangspunt vormden alle waarnemingen van na 1965. Op de vindplaatsen van adulten van vóór 2000 werd de soort niet meer geobserveerd. Op enkele vindplaatsen van vermeende larven van G. bilineatus werd slechts de verwante soort G. cinereus aangetroffen. Graphoderus bilineatus komt op de vindplaatsen buiten de Nieuwkoopse Plassen vrijwel zeker niet meer voor. Aan de vindplaatsen in de Nieuwkoopse Plassen, waar de soort voor het eerst in 2003 werd verzameld, konden enkele nieuwe worden toegevoegd. Toch lijkt de soort in dit natuurreservaat...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219871
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata teruggevonden in het rivierengebied (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) Naturalis
Smit, J..
De gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata is uit ons land recent alleen bekend uit de zuidelijke helft van Limburg. Vóór 1960 kwam deze parasiet van de lathyrusbij Chalicodoma ericetorum ook in het rivierengebied voor. In juli van dit jaar werd de gouden kegelbij gevangen in Duiven. Mogelijk is dit de voorbode van een herovering van het rivierengebied door deze bedreigde soort.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Apoidea; Megachilidae; Nederland; Coelioxys aurolimbata; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2013 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/586858
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gouden stamjager Choerades igneus nieuw voor Nederland (Diptera: Asilidae) Naturalis
Bree, E. de; Broek, R. van den; Smit, J.T..
Roofvliegen zijn met 40 Nederlandse soorten een vrij kleine groep, die behoorlijk goed is onderzocht. Het gebeurt dan ook niet vaak dat er een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna kan worden opgetekend. De meeste roofvliegen zijn grijze vliegen, zo niet de stamjagers van het genus Choerades. Dit zijn juist vrij opvallend gekleurde vliegen. Zo heeft de rode dennenstamjager Choerades gilvus een rood gekleurd achterlijf. Opmerkelijk genoeg blijkt dat in Nederland juist onder deze opvallende verschijning twee soorten schuilgaan.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Diptera; Asilidae; Choerades igneus; Nederland; Verspreiding; Biologie; 42.75.
Ano: 2014 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/625714
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De goudwesp Chrysis equestris nieuw voor Nederland (Hymenoptera: Chrysididae) Naturalis
Soon, V.; Stipdonk, A. van.
Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt. Deze goudwesp parasiteert bij de plooivleugelwesp Discoelius zonalis. Ze wordt in haar hele areaal weinig gevangen.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Hymenoptera; Chrysididae; Chrysis equestris; Verspreiding; Biologie; Herkenning; Nederland; 42.75.
Ano: 2015 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/640378
Registros recuperados: 677
Primeira ... 34567891011 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional