Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgræsning og bælgplanter bevarer smagen i mælken Organic Eprints
Larsen, Mette Krogh.
Økologisk mælk har et højt indhold af de ønskede flerumættede fedtsyrer. Men disse gør samtidigt mælken følsom over for oxidation. Forskning viser nu, at en kombination af megen afgræsning og bælgplanter gør mælken stabil.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Feeding and growth.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16364/1/16364.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgræsningsmarkers eftervirkning Organic Eprints
Eriksen, J..
I nitratfølsomme vandindvindingsområder med landbrugsproduktion tilrådes af forsigtighedshensyn en grænseværdi på 50 mg nitrat pr. liter i nedsivningsvandet. Til trods for et lavere udvaskningspotentiale i økologisk end i konventionelt jordbrug, så har økologisk jordbrug ikke altid nitratkoncentrationer under grænseværdien – det gælder især på kvægbrugene. Årsagen er, at intensive afgræsningssystemer forøger tabsrisikoen pga. at drøvtyggere udskiller 75-95% af deres N-indtag i gødningen, og hovedparten af dette bliver afsat i marken under afgræsning. På den måde sker der en betydelig opbygning af N i afgræsningsmarker, og ved ompløjning frigives derfor hyppigt N i et omfang, som den efterfølgende afgrøde ikke er i stand til at udnytte med nitratudvaskning...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1410/1/Klumme.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas Organic Eprints
Petersen, Søren O.; Schjønning, P.; Ambus, Per.
Lattergas udgør en del af det atmosfæriske tab af kvælstof fra dyrkningsjorden. Målt i kg kvælstof er mængderne små, men fordi lattergas er en meget kraftig drivhusgas, er gassens betydning for landbrugets samlede udledninger stor.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Air and water emissions Farm nutrient management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/22013/1/22013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afrika – Fremtidens Økologiske Kontinent? Organic Eprints
Egelyng, H.; Vaarst, M.; Hermansen, J.E.; Høgh-Jensen, H..
Afrikanske bønders forbrug af fossil energi er lavt – og deres forurening med nitrat, sprøjtegifte og klimagasser er begrænset.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Community development.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14814/1/Afrika_fremtidens_okologiske_kontinent.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Afrikaanse landbouwgigant wordt langzaam wakker Organic Eprints
Johnson, Mike.
De agrarische sector in Nigeria bloeide, totdat de olieindustrie opkwam. Van die industrie heeft slechts een klein deel van de bevolking geprofiteerd. Men komt nu tot het inzicht dat landbouw weer één van de pijlers van de economie zou moeten worden, en dat biologische land- bouw daarin een belangrijk aandeel moet hebben. Nigeria heeft nog veel te winnen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Africa.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18733/1/2514.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Against the grain Organic Eprints
Döring, Thomas F.; Crowley, Oliver; Wolfe, Martin.
An Organic Research Centre project is examining how diversity-based tools can assist in the on-farm improvement of organic wheat. Successful organic crop production requires varieties that are resistant to diseases, competitive against weeds, and effective at scavenging nutrients. Yet conventional plant breeding has largely neglected organic systems by breeding varieties exclusively for high input conditions. As a consequence, organic producers currently do not have enough choice of plant varieties for organic conditions. One way to expand the choice is to create plant diversity anew and subject it to natural selection on organic farms. After several generations the dominating plants would be better suited to organic systems. This idea is being tested...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19777/1/2011.Doring_et_al.OrgFarm.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agent Orange Day: Remediating chemical trespass Organic Eprints
Paull, John.
Agent Orange Day, 10th August, is a day for us to remember the raison d'être of the organics movement. It was on this day, 51 years ago, that the USA embarked on the most audacious and extensive program of chemical warfare that the world has witnessed. Continuously, over a decade (1961-1971), vast swathes of Vietnam's forests, waterways, and croplands were drenched and re-drenched in high dosage agricultural herbicides, reportedly up to 50 times the recommended dosages. The US military intention was to denude the land of forests and crops, and, on these crude terms, it was a success. Estimates put the area of Vietnam affected at three million hectares (7.4 million acres). The objective was to deny cover and crops to ‘the enemy’. The Viet Cong were fighting...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Environmental aspects; Knowledge management.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/27566/7/27566.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ager Tidsel kan bekæmpes uden kemi Organic Eprints
Graglia, Dr. Enrico.
Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en målrettet indsats har Forskningcenter Flakkebjerg vist, at selv meget kraftige og store kolonier af tidsler kan bekæmpes inden for en relativ kort tidshorisont, uden brug af herbicider.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1541/1/Tidsel_LandbrugsAvisen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agrarökologische Folgerungen für einen umweltgerechten Pflanzenbau: Leistungen des ökologischen Landbaus – ein Betriebsvergleich Organic Eprints
Köppen, Detloff.
Im folgenden Beitrag sollen auf der Grundlage des in den Agrarberichten der Bundesregierung veröffentlichten Zahlenmaterials für die Jahre 1990 – 1999 Problemfelder im Vergleich des ökologischen mit dem konventionellen Landbau dargestellt und diskutiert werden. Schlußfolgerungen: - Der integrierte Landbau, der sich aus dem konventionellem Landbau entwickelt und der ökologische Landbau werden auch zukünftig die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bestimmenden Bodennutzungssysteme bleiben. - Die Anteile dieser Bodennutzungssysteme an der landwirtschaftlichen Produktion werden durch den Markt und die gesellschaftliche Akzeptanz maßgeblich bestimmt. Dabei darf es nicht um ein destruktives „entweder – oder“ sondern muß es um ein effektives „sowohl als...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Farming Systems; "Organics" in general.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/749/1/koeppen-2000-agraroekologische-folgerungen-leistungen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agrarumweltindikator für die Bodenbedeckung auf Landwirtschaftsbetrieben Organic Eprints
Büchi, Lucie; Valsangiacomo, Alain; Burel, Enguerrand; Charles, Raphaël.
In dieser Studie wird ein auf dem Bodenbedeckungsgrad beruhender Agrarumweltindikator vorgestellt, der im Rahmen des vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) lancierten Agrarumweltmonitorings entwickelt wurde. Dieser Indikator ist so angelegt, dass er die landwirtschaftliche Praxis – wie die Art der Kultur, die Fruchtfolge und die Anbaumethode – einbezieht. Er berücksichtigt gleichzeitig technische Daten und Daten aus einem Simulationsmodell. Dieser Indikator wurde auf Daten der Zentralen Auswertung der Agrarumweltindikatoren (ZA­AUI) angewendet, in der durchschnittlich 226 Betriebe über fünf Jahre erfasst sind. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Ackerbaubetrieb nur einen durchschnittlichen Bodenbedeckungsgrad von 62% erreicht, deutlich weniger als der fast...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Farming Systems Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/33971/1/02_Buechi_D.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agroforestry i økologisk husdyrproduktion Organic Eprints
Kongsted, A.G.; Hermansen, J.E..
Er agroforestry en mulig udviklingsvej for økologisk husdyrproduktion. Dette undersøges i et stort europæisk projekt, AGFORWARD, som involverer forskere og landmænd fra 10 lande, herunder Danmark.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Animal husbandry; Environmental aspects.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26737/6/26737.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agroforstwirtschaft als ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Landnutzungsform: Fallbeispiel Kakaoanbau in Bolivien Organic Eprints
Jacobi, Johanna; Schneider, Monika; Rist, Stephan.
Die Agroforstwirtschaft kann zum Schutz des Bodens, der Biodiversität, zur Ernährungs- und Einkommenssicherheit sowie zur Resilienz gegenüber dem Klimawandel beitragen. Kakaobauern in Alto Beni in Bolivien setzen verschiedene Varianten von Agroforstsystemen ein, und viele haben die Bio-Zertifizierung. Um die verschiedenen Anbausysteme zu vergleichen und herauszufinden, was die Rolle der Bio-Zertifizierung ist, wurden für diese Studie Daten in Kakaoparzellen erhoben und Interviews mit Kakaoproduzenten durchgeführt. Neben der Biodiversität waren auch die Kakaoernten und die Einkommen der Familien höher, welche ein Agroforstsystem hatten. Die Interviews zeigten, dass die Bio-Zertifizierung die Kakaoproduzenten motivierte, Kooperativen zu gründen, die Wissen...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry; Social aspects; Produce chain management; Bolivia.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/30044/1/Jacobi-etal-2014-Elemente-der-Naturwiss-100-p4-25-Kakaoanbau-Bolivien.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agroøkologiske principper til tomater Organic Eprints
Petersen, Karen Koefoed.
I projektet GreenResilient er det målet at demonstrere, at med en agroøkologisk tilgang til dyrkning af økologiske væksthusgrøntsager opnås mere robuste dyrkningssystemer, når de tilpasses lokale klimaforhold.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Vegetables Greenhouses and coverings Crop health; Quality; Protection Denmark.
Ano: 2019 URL: http://orgprints.org/35587/1/Petersen%20KK%20GT%202019.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
«Ai macellai e ai consumatori i valori PUFA non interessano» Organic Eprints
Hämmerli, Franziska.
Stando a uno studio del FiBL gli elevati valori del grasso non sono un problema né per i macellai né per i consumatori. Se i clienti sanno che è bio, la salsiccia piace addirittura di più.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Processing; Packaging and transportation.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/33863/1/Bioattuali%C3%A0_7_2018_F.H%C3%A4mmerli.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Åkerproduksjon uten pløying. Organic Eprints
Pommeresche, Reidun.
Moyer gjestet nylig Norge, med foredrag om økologisk landbruk med lite jordarbeiding og hovedfokus på vekstskifte og dekkvekster, kalt «organic no-till farming». Ved det økologiske senteret Rodale i Pennsylvania har de drevet feltforsøk og utprøvinger i over 30 år. De mener det er viktig at jorda er plantedekket hele tiden, dette for å hindre erosjon, holde på næringsstoffene og for å holde jordlivet aktivt og bedre jordstrukturen. Jeff Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems; Soil.
Ano: 2016
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder Organic Eprints
Jokumsen, Alfred.
Efter en årrække med nationale standarder indførtes et fælles EU regelsæt for økologisk akvakultur d. 1. juli 2010. EU forordningen for økologisk akvakultur rummer et udfordrende regelsæt for de økologiske dambrugere. Derfor forudsætter udvikling og udbygning af den økologiske fiskeproduktion i Danmark en styrket forskningsindsats i forhold til bl.a. foder og ernæring, miljø, produktionsforhold, sundhed og kvalitet. Denne indsats skal bl.a. sigte på at tilpasse produktionen til den nye EU forordning for akvakultur samt øge og effektivisere produktionen af økologiske fisk inden for gældende dansk miljølovgivning på akvakulturområdet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Markets and trade Education; Extension and communication Regulation.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/17244/1/17244.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Akvakultura – součást ekozemědělství Organic Eprints
Fiala, Jiri.
Ekologický chov ryb se stal součástí ekologické legislativy. Akvakultura je ve vztahu k ekologickému zemědělství zakotvena v nařízení Komise (ES) č. 710/2009 Prováděcí pravidla ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas, které novelizuje prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k primárnímu nařízení Komise (ES) č. 834/2007 Ekologická produkce a označování ekologických produktů.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Animal husbandry Values; Standards and certification.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/24838/1/zm47strana27.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Al banco di prova di professionisti: strisce fiorite per le colture di cavolo Organic Eprints
Hämmerli, Franziska.
Christian Rathgeb e Daniel Hangartner conoscono perfettamente i pregi e i difetti dei fiori fra i cavoli.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Vegetables; Biodiversity and ecosystem services.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34071/1/Bioattualit%C3%A0_9_2018_F.H%C3%A4mmerli.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Al servizio della patata Organic Eprints
Hämmerli, Franziska.
Quali varietà di patate sono resistenti alla peronospora? Tobias Gelencsér studia questo e altro presso il FiBL.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Crop health; Quality; Protection Root crops.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/34410/1/Bioattualita-05-2018-haemmerli.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alder og foder vigtigt for spisekvalitet Organic Eprints
Horsted, K.; Kongsted, A.G..
FJERKRÆ: Slagtekyllinger opdrættet i frugtplantage er et spændende alternativ til mainstream kyllinger.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16344/1/16344.pdf
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional