Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Welche Wissenschaft für den Ökolandbau? Organic Eprints
Boehncke, E.
In dem Beitrag wird diskutiert, welche Art von Wissenschaft erforderlich ist, um den Zielen des Ökologischen Landbaus gerecht zu werden. Angesprochene Gesichtspunkte: - Welchen Zielen dienen? - Wertfreie Wissenschaft? - Vorsorgende Forschung - Prioritäten - Außenseiter-Wissenschaft - Systemforschung berücksichtigt Wechselwirkungen - Ethische Fragen
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Research methodology and philosophy.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/807/1/807-boehncke-e-2000-welchewiss.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dansk undersøgelse om forbrug af øko-varer Organic Eprints
Wier, Mette.
Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er vokset kraftigt i Danmark og mange andre vestlige lande de seneste ti år. Forbruget udgør dog stadig kun få procent af det samlede fødevareforbrug i de fleste lande. I dag er det en nicheproduktion, men den har måske potentialet til at sprænge alle rammer og opnå betragtelige markedsandele. I et nyligt afsluttet projekt “Efterspørgslen efter økologiske fødevarer” er det analyseret hvilke faktorer, der kan styrke en sådan udvikling. Projektet er udført af AKF og DMU i regi af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Consumer issues.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1823/1/forsknyt.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sorten- und Nachbaueignung von Hafer und Weizen Organic Eprints
Spieß, Hartmut.
Der Beitrag gibt anhand alter und neuer Sortenvergleiche von Hafer und Weizen Einblick in die Problematik ökologischer Züchtung und Sortenwahl. Dabei geht es neben spezifischen Sorteneigenschaften um die Ausgewogenheit von Ertrags- und Qualitätsbildung im Verhältnis zur Pflanzengesundheit.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26679/1/spiess-2000-lebendige_erde-3-p40-43.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra sædskifteforsøg Organic Eprints
Askegaard, Margrethe.
Nyt fra sædskifteforsøg. Af Margrethe Askegaard, forsker ved Danmarks JordbrugsForskning Marken nu I skrivende stund er høsten i hus på Foulum og Holeby og på Jyndevad mangler kun lupin. Udbytterne er ikke gjort op, men meget tyder på at niveauet i Foulum og Jyndevad bliver det samme som sidste år mens Holeby melder om høje udbytter, i vinterhvede op over 80 hkg kerne/ha. De nye udlæg af kløvergræs og efterafgrøder står generelt pænt. På Foulum ligger den snittede halm visse steder i et tykt lag over udlægget. Det bliver derfor nødvendigt med en ekstra overkørsel med snitter for undgå kvælning af udlægget. Problemer med kløveren Sidste års udlæg af kløvergræs i vårbyggen på Foulum resulterede i meget forskellig udvikling af afgrøden, fra meget...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/395/1/A2000%2D2.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sommeren står for døren i sædskifteforsøget Organic Eprints
Olesen, Jørgen E..
Alle afgrøder og udlæg er nu sået, gødningen er givet og ukrudtsbekæmpelsen er overstået i de fleste afgrøder. For mange af afgrøderne er der nu kun at vente på en god sommer med nedbør på de rette tidspunkter. Sidst i maj kom der endelig regn oven på en ellers meget tør måned. Det var noget, som især udlægget og vintersæden trængte til. Der er allerede vandet flere gange i vintersæden på sandjorden på Jyndevad. Kløvergræsmarker Kløvergræsset er kvælstof-motoren i flere af sædskifterne i forsøget. En god kløverbestand er derfor afgørende for et godt produktionsresultat. Virkningerne af gødskning begynder nu for alvor at slå igennem på kløvergræsset, men effekten varierer meget mellem forsøgsstederne. Det skal understreges, at der ikke gødes i...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/365/1/E0057.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - jordstruktur, fosfor, kalium
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring Soil tillage Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/239/1/OJ00_215_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Europæisk forskning i sædskifter til økologisk jordbrug Organic Eprints
Olesen, Jørgen E..
I juni måned 1999 samledes fyrre forskere fra Europa og USA i tre dage på en landbrugsskole i Danmark. Mødet var arrangeret af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) og havde til formål at diskutere status og fremtidig retning for forskning i økologiske sædskifter. Alle indlæggene og konklusionerne fra mødet er samlet i en rapport, som kan købes ved henvendelse til FØJO. Rapporten har titlen "Designing and Testing Crop Rotations for Organic Farming".
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/364/1/E0049.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Æbler uden kemi Organic Eprints
Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard.
Æbler er en højværdiafgrøde, hvor vi i Danmark producerer omkring 25 procent af vores eget forbrug. Produktet går fra træet og til forbrugeres uden forædling af varen. Derfor er det vigtigt at de høstede frugter har en tilfredsstillende kvalitet uden for mange pletter eller andre skader. Der findes mange sygdomme og skadedyr, som angriber frugterne, men svampesygdommene æbleskurv og gloeosporium er dem, som volder avlerne de største problemer i produktionen. Begge sygdomme giver pletter på frugten.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/135/2/Aebler_uden_kemi.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Agrarökologische Folgerungen für einen umweltgerechten Pflanzenbau: Leistungen des ökologischen Landbaus – ein Betriebsvergleich Organic Eprints
Köppen, Detloff.
Im folgenden Beitrag sollen auf der Grundlage des in den Agrarberichten der Bundesregierung veröffentlichten Zahlenmaterials für die Jahre 1990 – 1999 Problemfelder im Vergleich des ökologischen mit dem konventionellen Landbau dargestellt und diskutiert werden. Schlußfolgerungen: - Der integrierte Landbau, der sich aus dem konventionellem Landbau entwickelt und der ökologische Landbau werden auch zukünftig die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bestimmenden Bodennutzungssysteme bleiben. - Die Anteile dieser Bodennutzungssysteme an der landwirtschaftlichen Produktion werden durch den Markt und die gesellschaftliche Akzeptanz maßgeblich bestimmt. Dabei darf es nicht um ein destruktives „entweder – oder“ sondern muß es um ein effektives „sowohl als...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Farming Systems; "Organics" in general.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/749/1/koeppen-2000-agraroekologische-folgerungen-leistungen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Backqualität und/oder Brotqualität? Organic Eprints
Kunz, Peter; Buchmann, Markus; Cuendet, Catherine.
Backqualität spielt eine immer wichtigere Rolle im ökologischen Weizenanbau. Der Bericht erläutert anhand von zwei Versuchen die geringe Korrelation zwischen Qualitätsparametern und dem Backergebnis. In beiden Versuchen sind die Korrelationen zwischen Labor- / Felddaten und den Resultaten der Backversuche sehr gering (< 0,6), oder unbedeutend (< 0,5). Der Einfluss der Backtechnologie bleibt aufgrund der größeren Bedeutung auf das Backergebnis weiter zu untersuchen.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26687/1/kunz-etal-2000-lebendige_erde-5-p38-41.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Væksten i forbrug af økovarer Organic Eprints
Wier, Mette.
Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er vokset kraftigt i Danmark og mange andre vestlige lande de seneste ti år. Forbruget udgør dog stadig kun få procent af det samlede fødevareforbrug i de fleste lande. I dag er det en nicheproduktion, men den har måske potentialet til at sprænge alle rammer og opnå betragtelige markedsandele, siger seniorforsker Mette Wier, AKF. Nærværende artikel gengiver resultater fra forskningsprojektet “Efterspørgslen efter økologiske fødevarer”, der udføres af AKF i regi af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug. I dette projekt er det analyseret hvilke faktorer, der kan styrke en sådan udvikling.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Consumer issues.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1820/1/vakst_oekovarer_akfnyt.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug – fra det økologiske sædskifteforsøg (Forår uden problemer) Organic Eprints
Askegaard, Margrethe.
Nyt fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug – fra det økologiske sædskifteforsøg. Af Margrethe Askegaard, forsker ved Danmarks JordbrugsForskning Lige nu i marken Vi er kommet rigtig godt fra start på alle de fire forsøgslokaliteter. Afgrøderne udvikler sig godt og ensartet. Der har endnu ikke vist sig problemer med sygdomme og skadedyr, heller ikke i sukkerroerne på Flakkebjerg og Holeby. Dog ser vi på alle lokaliteterne bladrandbillernes tydelige visitkort langs bladrandene af ærteplanterne. Det syn har vi dog vænnet os til – sådan ser ærterne bare ud. Stankelbenlarver har vi heldigvis ikke set noget til siden 1998 på Jyndevad, hvor de ødelagde flere af vores parceller med vårhvede efter kløvergræs. Vi ser begyndende tegn på kvælstofmangel i...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/396/1/A2000%2D1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Striglen kan holde løg og porre rene Organic Eprints
Melander, Senior scientist Bo; Willumsen, Senior scientist Jens.
Præsentation af resultater med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i udplantede løg og porre samt resultater fra mekanisk bekæmpelse i såløg.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1706/1/Striglen_kan_holde.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Svært at finde den bedste slagtekylling Organic Eprints
Nielsen, Birte L..
ScanLabel bruges af stort set alle økologer, der producerer slagtekyllinger. Forskere vil nu undersøge, om andre racer egner sig bedre.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/368/1/Slagtekyllinger_%2D_artikel.rtf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Einfluß des Schafgarbenpräparates auf Kaliumentzug und Blattwachstum Organic Eprints
Spieß, Hartmut; Matthes, Christoph; Hacker, Matthias.
Zur Wirkung des biologisch-dynamischen Schafgarbenpräparates auf Radies im Kalimangelversuch Der Bericht erläutert Ergebnisse aus zwei 2-jährigen Blindversuchen mit den Versuchs-Faktoren: a) mineralische Kalidüngung und b) Bodenbehandlung mit und ohne Schafgarbenpräparat. In beiden Jahren wurde eine signifikante ertragssteigernde Wirkung der Kalidüngung festgestellt. Die Wirkung des Schafgarbenpräparates wirkte je nach Versuchsvariante und Jahr teils ausgleichend, teils ertragssteigernd. Die Wertung der Ergebnisse findet sich im Artikel: "Keimung, Wassereffizienz, Knolle und Blatt im Einfluss des Schafgarbenpräparates". Lebendige Erde 2/2000, S. 34-36.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring; Soil; Vegetables.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26675/1/spiess-etal-2000-lebendige_erde-1-p34-36.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - kvik og såtid
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/241/1/OJ00_221_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dauerversuche Darmstadt - Die organische Substanz des Bodens unter Einfluss von Stallmistdüngung und biologischen Präparaten Organic Eprints
Raupp, Joachim.
Der Beitrag gibt eine Übersicht zu den bodenbiologischen Resultaten des Versuches und der Bedeutung der Stallmistdüngung und Präparateanwendung für die Humusversorgung und Pflanzenentwicklung. Insbesondere in trockenen und schwierigen Jahren sind die Erträge in den humusreicheren Rottemistvarianten höher als in den Vergleichsvarianten mit Mineraldüngung. In der Stallmistvariante mit Präparatezugabe konnte eine größere, stärker verzweigte Wurzelmasse festgestellt werden.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring; Soil.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26685/1/raupp-2000-lebendige_erde-4-p42-45.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Einsatz heimischer Eiweißfuttermittel in der ökologischen Schweinemast [Use of domestic protein feeds in organic pig fattening] Organic Eprints
Bütfering, Ludger.
Ein Versuch im Landwirtschaftszentrum Haus Düsse sollte klären, in wieweit heimische Eiweißträger eine ausreichende Versorgung von Mastschweinen garantieren und welche Auswirkung die verschiedenen Futtermittel auf die Mastleistung, den Schlachtkörperwert sowie den Genusswert des Fleisches haben. Zusätzlich sollte der Frage nachgegangen werden, wie sich das Angebot von Raufutter in der Endmast auf die Tiere auswirkt. Für diesen Versuch wurden 100 Westhybrid-Ferkel (Dreirassenkreuzung) in Einzelhaltung aufgestallt. Die Fütterung der Vormastmischung erfolgte bis 70 kg ad libitum, anschließend erhielten die Tiere die Endmastmischung rationiert. Vier Versuchsgruppen mit unterschiedlichen Rezepturen in der Futtermischung stellten die Varianten in diesem Versuch...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Pigs Feeding and growth.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/1099/1/1099-buetfering-l-2000-futtermittel.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk frugt og bær: Et langt, sejt træk Organic Eprints
Lindhard, Hanne.
Frugter og bær går for det meste direkte fra jord til bord. Lige fra træet eller busken og ind i munden. Forbrugerne stiller derfor store krav om en produktion, der er forsvarlig – både sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Frugt og bær er imidlertid blandt de afgrøder, hvor der traditionelt bruges flest bekæmpelsesmidler. Eksempelvis er det i traditionel æbledyrkning ikke ualmindeligt med en behandlingshyppighed på 25. Langt de fleste behandlinger er med svampemidler, hvorimod behandlingen med insekt- og ukrudts-midler er mere beskedent med 1-3 behandlinger om året.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/183/1/oekologisk_frugt_og_baer_Et_langt_sejt_traek.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Keimung, Wassereffizienz, Knolle und Blatt im Einfluss des Schafgarbenpräparates Organic Eprints
Matthes, Christoph; Spieß, Hartmut; Hacker, Matthias.
Zur Wirkung des biologisch-dynamischen Schafgarbenpräparates auf Radies im Kalimangel-Versuch Weitere Ergebnisse des Artikels: Einfluß des Schafgarbenpräparates auf Kaliumentzug und Blattwachstum, Lebendige Erde, 1/2000, S. 34-36) Der Bericht liefert weitere Ergebnisse aus dem in LE1/2000 beschriebenen Versuch zur Wirkung des Schafgarbenpräparates. In beiden Versuchsjahren konnten signifikante Wirkungen des Schafgarbenpräparates, positive Wirkungen auf Keimung, Keimblattwachstum, den Ertrag und die Wassereffizienz der Pflanzen, sowie Wechselwirkungen zwischen Schafgarbenbehandlung und Kaliumdüngung nachgewiesen werden.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring; Soil; Vegetables.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26678/1/matthes-etal-2000-lebendige_erde-2-p36-38.pdf
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional