Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pilzbefall an Gemüsesaatgut: Verträglichkeit und Wirkung der Heißwasserbehandlung Organic Eprints
Jahn, Dr. M.; Nega, E.; Werner, S..
Durch anstehende Gesetzesänderung werden Ausnahmeregelungen im ökologischen Landbau nicht länger anwendbar sein. Es besteht die Notwendigkeit, Alternativen für die Saatgutbehandlung zu finden. Seit Januar 1999 wird in einem Verbundprojekt die Alternativmethode Heißwasserbehandlung von Gemüsesaatgut erprobt. Dieses Projekt und Ergebnisse des ersten Versuchsjahres werden vorgestellt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/7662/1/VEROEF2orgprints.htm
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Reducing risks from E. coli 0157 on the organic farm Organic Eprints
Patriquin, David G..
E. coli 0157 is a bacterial pathogen of the human intestinal tract which is carried in certain species of livestock and wildlife without ill-effect. Such organisms are termed zoonotics. Various types of Campylobacter and Salmonella are other major causes of food borne illness that like E. coli 0157, are zoonotic in livestock and appear to have been on the increase in recent decades. E.coli 0157 is particularly hazardous because of the very low number of organisms that can cause infection and because of serious complications that can result from infection, especially in infants and the elderly. As well as from contaminated food, E. coli 0157 can be acquired through casual contact with manure and with fecal contaminated surfaces and water. Thus farm...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/434/1/434.htm
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
International forskning i økologiske sædskifter Organic Eprints
Olesen, Jørgen E..
I juni måned sidste år samledes fyrre forskere fra Europa og USA på Landbrugsskolen i Borris i tre dage. Mødet var arrangeret af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) og havde til formål at diskutere status og fremtidig retning for forskning i økologiske sædskifter. Formålet med forskning i sædskifter er at øge forståelsen af årsagerne til de fordele, som gode sædskifter indebærer. Dette sker med henblik på at forbedre rådgivningen vedrørende den praktiske håndtering af sædskifter, afgrøder og jord. Problemstillingerne undersøges med en bred vifte af metoder, som bl.a. omfatter langvarige sædskifteforsøg, gårdstudier og matematiske modeller. Der er en række igangværende langvarige forsøg i Europa med forskellige sædskifter under økologisk...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/361/1/E0044.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Genvejen bruges i kampen mod æbleskurv Organic Eprints
Lindhard, senior scientist Hanne; Bengtsson, Scientist Marianne.
I August 1999 blev den 5. Workshop for forskere om integreret bekæmpelse af sygdomme i kernefrugt for forskere afholdt i Frankrig. 70 personer fra 21 lande deltog i workshoppen, heraf var 12 Europæiske lande repræsenteret. Der var i alt 50 præsentationer, heraf var det som altid, æbleskurv, der var det store fælles emne. Æbleskurv er klart den alvorligste verdensomspændende svampesygdom i æbler.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/173/1/International_IP_workshop_1999_Frankrig.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Solbær, aktuelt nyt fra Skotland og England. Organic Eprints
Lindhard, Senior sientist Hanne.
Erfaringer og informationer fra en tre dages tur til Scottish Crop Research Institute, juli 1999. Rejsen var sponsoret af Brd. Hansens mindelegat. Administreret af Dansk Erhvervsfrugtavl.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/163/2/Artikel_%2D_solb%C3%A6r_aktuelt_nyt_fra_skotland_og_england.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk hvidkløver. Hvordan kan det lade sig gøre? Organic Eprints
Rohde, Benjamin; Langer, Vibeke; Hansen, Lars Monrad.
Kløversnudebiller (Apion) er fundet i alle økologiske hvidkløverfrømarker. I gennemsnit er en trediedel af blomsterne beskadiget af kløversnudebiller, men også dårlige høstbetigelser og i visse dårlig bestøvning kan spille en rolle for udbyttet.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry; Pasture and forage crops.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/2044/1/RohdeLangerHansen_klover_1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Wachsen Pflanzen ohne Boden anders? Organic Eprints
Buchmann, Markus; Hiss, Christian.
Qualitätsforschung am Beispiel bodenunabhängiger Kulturverfahren im Vergleich zu Biologisch-Dynamischer Wirtschaftsweise Der Bericht beinhaltet wesentliche Ergebnisse aus dem 2-faktoriellen, randomisierten Blockversuch zum Systemvergleich von biologisch-dynamischer und erdloser Produktion von Stangenbohnen. Neben den geringen analytischen und sensorischen Differenzen, konnten massive Unterschiede im Pflanzenwachstum und der -form festgestellt werden.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil; Vegetables.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/26686/1/buchmann-hiss-2000-lebendige_erde-4-p46-47.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Status i sædskifteforsøget Organic Eprints
Olesen, Jørgen E..
Nu er den sidste vækstsæson ved at rinde ud i den første fulde rotation i sædskifteforsøget. Det er derfor tid at gøre en foreløbig status for både året og for de første fire år samlet. Foreløbige tal for årets udbytter foreligger nu fra alle forsøgssteder. Udbytter I år har vinterhveden efter kløvergræs klaret sig fint på lerjordene med udbytter på ca. 80 hkg/ha ved Holeby og 70 hkg/ha ved Flakkebjerg. Udbyttet i såvel vinterhvede som vårhvede på sandjorden ved Jyndevad ligger derimod som de tidligere år på omkring 40 hkg/ha. Vårsæden har generelt klaret sig fint alle steder. Det gælder dog ikke ært/byg til modenhed. Her er udbytterne helt i orden på Jyndevad og Foulum, men meget dårlige i ært på Flakkebjerg og Holeby. Her ligger ærteandelen på...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/362/1/E0046.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sådan smager de skurvresistente æblesorter Organic Eprints
Kühn, Scientist Birka Falk; Thybo, Senior Scientist Anette.
I 1999 blev der udført smagsbedømmelse af 21 skurvresistente æblesorter. Smagsbedømmelsen blev udført som en objektiv sensorisk test, hvor æblerne blev vurderet for 13 egenskaber. De vigtigste egenskaber til at beskrive sorterne var: Fasthed, sprødhed, melethed, æblesmag, sødhed, umoden smag og skind sejhed.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/179/1/179.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Danske forskere tester sædskifter Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær; Askegaard, Margrethe.
Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været afprøvet. Udbytter og kvælstofudvaskning varierer mellem forsøgsstederne og er afhængig af sædskifte, efterafgrøde og gødning.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/369/1/E0050.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dækkulturer og skurvresistente æblesorter Organic Eprints
Lindhard, Senior scientist Hanne.
Økologiske produktion af æbler er vanskeligt. Tabsstørrelserne ved en usprøjtet æbleproduktion er vurderet til at være mere en 86 procent af høstudbyttet sammenlignet med konventionel produktion (Lindhard et al 1998). Forudsætningerne bag dette store tab er at behandlingen med pesticider stopper fra dagsdato med det nuværende traditionelle sortiment og med de nuværende kvalitetskrav til frugten. Dette viser størrelsen af udfordringen ved at etablere en produktion af æbler uden brug af kemi. De største udfordringer i en økologisk æbleproduktion er at vælge de sorter, som er mest modstandsdygtige overfor sygdomme og skadedyr, samt at få foretaget en hensigtsmæssig jordbehandling. For at komme med et bidrag til løsningen af disse problemer, blev der på...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/182/1/oekologisk_aebledyrkning.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk vinterhvede kan lykkes på god jord Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær; Askegaard, Margrethe.
På planteavlsbrug er mulighederne for indkøb af husdyrgødning ofte begrænset til indkøb af konventionel husdyrgødning inden for grænsen på 25% af kvælstofbehovet. Muligheder for at tilgodese afgrødernes næringsstofbehov på denne måde afhænger af bortførsel af næringsstoffer med afgrøderne og hvor store især udvaskningstabene er. Andre metoder til at tilgodese afgrødernes behov for kvælstof må derfor udnyttes optimalt, herunder anvendelse af grøngødningsmarker.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/370/1/E0051.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beskidte rækkeafgrøder giver ukrudt i kornet Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Rasmussen, Jesper.
Mislykkes bekæmpelsen af ukrudt i rækkeafgrøder, kan det give store ukrudtsproblemer flere år senere, viser ny resultater fra danske forsøg.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Weed management.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/261/1/Renmajs_1.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
La Production fruitiere biologique en europe Organic Eprints
Lindhard, Hanne; Callesen, Ole.
Lors du congrès EUFRIN qui s'est tenu à Girona (Espagnee) en novembre 1998, il aviat été décidé qu'en vue du congrès de Laimburg, l'une des tâches particuliéres serait la préparation d'un questionnaire relatif à la production fruitère biologique en Europe. En août 1999, nous avons envoyé un questionnaire à tous les participants d'Eufrin, et les 14 Etats-membres y ont répondu.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1749/1/La_production_fruitiere_biologique_en_europe.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Den faglige baggrund: Økohøns kræver eget avlsarbejde Organic Eprints
Sørensen, Prof. Poul.
Det viste sig, at Hellevad rugeriet i Vendsyssel havde overtaget Skalborgs Hønelinie og lige siden har drevet et beskedent avlsarbejde med denne linie. Der har de seneste år været interesse for Hellevad krydsningen i økologisk ægproduktion, da de i forsøg og praktisk ægproduktion har en hensigtsmæssig adfærd. Løsningen på de avlsmæssige tiltag omfatter to trin. 1. En screening af det avlsmateriale der findes for at udpege det der her og nu er det bedst egnede 2. Etablering af et langsigtet avlsarbejde, der kan et avlsmateriale der er velegnet til en økologik ægproduktion Hvad angår det første trin er der arbejde i gang i flere Nordeuropæiske lande, også i Danmark, men endnu er den ideelle afstamning ikke fundet. Hvad angår det mere...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Poultry.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1559/1/Okologiske_hoens.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forebyg svampegift i korn Organic Eprints
Elmholt, Susanne.
Prevention of grain being contaminated with ochratoxin A (OTA)
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Post harvest management and techniques Crop health; Quality; Protection Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1136/1/se.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Stribedampning mod ukrudt i højværdiafgrøder Organic Eprints
Melander, Scientist Bo; Heisel, Scientist Torben; Jørgensen, Scientist Martin Heide.
Foreløbige resultater med stribedampning til bekæmpelse af ukrudt i rækken i økologiske rækkeafgrøder
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1550/1/Dampartikel1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Leitbilder der Milchviehfütterung im ökologischen Landbau Organic Eprints
Schlüter, Jürgen.
Der Beitrag beschreibt die ideellen Unterschiede in der Milchviehfütterung und die damit verbundene Verbindung zwischen Milchqualität, Tiergesundheit und Umweltrelevanz. Der Diskussionsbedarf über einen erweiterten Qualitätsbegriff und eine zukünftige Werteorientierung wird aufgezeigt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Dairy cattle; "Organics" in general; Feeding and growth.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/26693/1/schlueter-2001-lebendige_erde-Leitbilder-Milchviehfuetterung-2-p44-46.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Managing crop nitrogen and soil dynamics Organic Eprints
Salon, Christoph; Hauggaard-Nielsen, Henrik.
Despite extensive research grain legume seed protein content and yield remains low and unstable. Grain legume performances in the cropping system are highly dependent upon N nutrition of the crop relying on root assimilation of soil N in combination with symbiotic fixation of atmospheric dinitrogen. In order to improve the competitive ability of grain legumes for growth resources an enlargement of the crop surface area production in combination with a judicious management of both inputs and N acquisition (and allocation to the harvested organs) is needed. Competitive ability implies to take into account economical constraints and the crop production effect on the environment, reducing the amount of N remaining after the crop harvest preventing N...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/137/1/GL34.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vælg den rigtige type feromonfælde til viklere Organic Eprints
Jørgensen, Mrs. Gitte Hallengreen; Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard.
Viklere er en alvorlig skadevolder i danske æbleplantager. Optimal bekæmpelse kræver kendskab til flyvetidspunktet. Dette tidspunkt kan findes ved at bruge feromonfælder. Ved bestilling af feromonfælder til viklere, er det i Danmark kun muligt at få kombinationsfælder, dvs. fælder, som kan tiltrække flere arter af viklere (fælder til æblevikleren kan dog købes som enkeltfælde). En undersøgelse udført i 1999 belyser effektiviteten af kombinationsfælder. Kombinationsfælderne fanger ikke så mange viklere som enkelt fælder.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/170/1/Vaelg_den_rigtige_type_feromonfaelde_til_viklere.pdf
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional