Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordens smuldreevne har stor betydning Organic Eprints
Munkholm, L.J..
I et Ph.d. projekt undersøgtes effekter af dyrkning vandindhold og dyrkningssystem på jordens struktur i relation til jordbearbejdning. Ideelt set ønskes en let-smuldrende jord, hvor det er let at nedbryde de store uønskede knolde, men samtidig svært at pulverisere jorden. Et knoldet såbed kan give problem med for dårlig rod-jord kontakt, mens et for fint såbed kan give problemer med tilslemning af overfladen og vind- og vanderosion. Jordens smuldreevne har særlig stor betydning indenfor økologisk jordbrug, hvor en optimal planteetablering og gode betingelser for plantevækst er af fundamental betydning for afgrødens evne til at udnytte plantenæringsstoffer og vand, samt for afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt. Jordens smuldreevne afhænger af et...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Soil tillage Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1561/1/ljmklumme2.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - aktiviteter i marken lige nu Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - ukrudtsbekæmpelse
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/240/1/OJ01_239_6.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Perspektiver for skurvresistente æble sorter Organic Eprints
Kühn, Scientist Birka Falk.
Æbleproduktion vil i fremtiden være kendetegnet ved anvendelse af så få pesticider som overhovedet muligt. Den mest effektive måde, til at få reduceret pesticidforbruget på, er ved at anvende sygdomsresistente sorter. Skurvsvampen (Venturia inaquealis) er i dag en af de værste skadevoldere i æble dyrkningen. Sprøjtninger mod skurv udgør således en væsentlig andel af pesticidforbruget i æbleplantager. I første omgang ses symptomer som sorte pletter på blade og frugt, og ved svære angreb går frugtudbyttet væsentligt ned.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/174/1/Perspektiver_for_skurvresistente_%C3%A6ble_sorter.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Planteavl uden kløvergræs mulig Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær; Askegaard, Margrethe.
I årene 1997-2000 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været afprøvet. Udbytter varierer mellem forsøgsstederne og er afhængig af sædskifte, gødning og efterafgrøde.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Farming Systems.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/372/1/E0052.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Tromletørring god til øko-korn Organic Eprints
Kristensen, Erik Fløjgaard.
Ny tørringsteknik kan fjerne svampe fra økologisk korn.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/487/1/Tromletoerring_scan.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forbrugernes efterspørgsel genstand for forskning Organic Eprints
Wier, Mette.
Efter en årrække med stadigt stigende forbrug af økologiske varer, har salget af mange økologiske produkter været faldende siden 1999. Nu er udviklingen igen ved at vende – hvad skyldes det? Hvilke barrierer hindrer øget salg, hvilke virkemidler fremmer salget, og hvor meget vil forskellige forbrugere egentlig betale for økologiske varer? Er det natur, dyrevelfærd eller kvalitet, som afgør købet? Hvis vi kendte svaret, ville meget være lettere.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Consumer issues.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1827/1/oeko_jordbrug_2.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ærter som kvælstofsamler i vintersæd Organic Eprints
Vinther, F.P.; Laier, A.Aa..
I løbet af vinteren optager afgrøderne stort set ikke kvælstof og størstedelen af det plante-tilgængelige kvælstof der måtte befinde sig i jorden bliver udvasket. Der er således ikke noget tilgængeligt kvælstof tilstede, når planterne genoptager væksten idet tidlige forår, og planterne "sulter" indtil det er muligt at udbringe gødning. I det forløbne år har gårdejer Esben Tøttrup, Vindum i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning og LandboCenter Midt gennemført markforsøg med ærter som grøngødning i vintersæd. Formålet med at så ærter sammen med vintersæd skulle være, at det kvælstof, som ærterne opsamler i løbet af efteråret bliver lagret vinteren over og frigivet som startgødning i det tidlige forår, når kornplanterne genoptager væksten.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Production systems Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1795/1/%C3%A6rter_som_Nsamler.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bundesweiter Vergleich der Landessortenversuche Sommergerste, Sommerweizen und Hafer im ökologischen Landbau Organic Eprints
Böcker, Hermann.
Bundesweite tabellarische Auswertung der Landessortenversuche. Das Dokument enthält folgende Tabellen: Landessortenversuche Sommergerste Tabelle 1 Standortdaten Tabelle 2 Erträge (absolut) Tabelle 3 Erträge (relativ) Tabelle 4 Rohproteingehalt (relativ) Tabelle 5 Hektolitergewicht (absolut) Landessortenversuche Sommerweizen Tabelle 1 Standortdaten Tabelle 2 Erträge (absolut) Tabelle 3 Erträge (relativ) Tabelle 4 Rohproteingehalte (relativ) Tabelle 5 Sedimentationswerte Tabelle 6 Fallzahlen Tabelle 7 Feuchtklebergehalte Landessortenversuche Hafer Tabelle 1 Standortdaten Tabelle 2 Erträge (absolut) Tabelle 3 Erträge (relativ) Tabelle 4 Hektolitergewicht
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1203/1/1203-boecker-h-2001-sorten-sg-sw-h.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøg med efterafgrøder på sandjord Organic Eprints
Askegaard, Margrethe.
Brug af efterafgrøder er en forudsætning for at kunne reducere udvaskningen af næringsstoffer på sandjorde. Spørgsmålet er hvilke efterafgrøder man skal vælge. I systemer med lille eller ingen brug af husdyrgødning er det også aktuelt at undersøge mulighederne for at anvende efterafgrøder af arter der kan fiksere luftens kvælstof. For at få belyst disse spørgsmål anlagde vi sidste år en række forsøg på Jyndevad forsøgsstation. Dette års høst er netop opgjort.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1628/1/Efterafgroeder.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Die Pflege der Bienenköniginnen und Hofstaatbildung Organic Eprints
Friedmann, Günter.
Der Bericht gibt einen Vergleich zwischen ökologischer und konventioneller Bienenhaltung wieder. Die Frage nach einer durch wesensgemäße Bienenhaltung geförderten Vitalität der Bienenvölker steht hier im Vordergrund. Die Auswertung der Forschungsergebnisse zeigt eine stärkere Hofstaatbildung in Demeter-Völkern als in der konventionellen Vergleichsgruppe.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general; Animal husbandry.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/26703/1/DiePflegederBienenko%CC%88niginnen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mit System gegen Phytophtora Organic Eprints
Finckh, Maria.
In einem groß angelegten EU-Projekt, dem Blight-MOP-Projekt, werden neue Wege entwickelt zur Kontrolle der Kraut- und Knollenfäule im ökologischen Landbau. Ziel des Projektes ist es Methodenkombinationen zu entwickeln, die standortspezifisch eingesetzt werden können.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Root crops Crop health; Quality; Protection.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1113/1/soel.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alte und neue Weizensorten im Nachbau. Alte und neue Weizensorten im Backvergleich (Ein Versuch zur Eingrenzung von Weizenqualitäten) Organic Eprints
Franzke, Heidi; Zippel, Jürgen; Stielow, Gotthard; Beckmann, Jörgen.
Der Bericht gibt Sortenbeschreibungen und Erfahrungen aus Nachbau von Emmer, Sommerweizen Kolad, Nackthafer, sowie der Weizensorte: Waltenberg und Hackenberg auf dem Hof Bollheim. Für den in diesem Bericht dargestellten Backvergleich von Weizensorten, dient die Sortendarstellung aus LE 1/02 (S. 40-42) als Grundlage. Backversuche, -verfahren, -ergebnisse, sowie Ergebnisse aus den Untersuchungen mit den bildschaffenden Methoden werden eingehend dargestellt. Insbesondere der gute Geschmack und der höhere Gehalt an dem ernährungsphysiologisch wichtigen Aleuron-Eiweiß, erklären die Präferenz der alten Sorte.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/26700/1/AlteundNeueWeizensorten.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Anspruchsvolle Knolle: Ökologischer Anbau von Speisekartoffeln Organic Eprints
Böhm, Herwart.
Der Übersichtsartikel zum Anbau von Kartoffeln im ökologischen Landbau geht auf wichtige pflanzenbauliche Strategien wie Fruchtfolge, organische Düngung, Beetentsteinung, Sortenwahl und Pflanzgut sowie auf die phytopathologische Situation im Hinblick auf die Ertragsleistung und die Qualität ein. Weiter werden Ergebnisse einer Diplomarbeit vorgestellt, in der ökologisch und konventionell erzeugte Kartoffeln vergleichend beurteilt wurden. Ökologisch erzeugte Kartoffeln wiesen einen höheren Anteil an Rhizoctonia-Befall und an nekrotisierten Stellen auf, dafür wiesen sie jedoch geringere Anteile an Schwarzfleckigkeit und Abschürfungen auf. Während die Kaliumgehalt vergleichbar waren, war der Nitratgehalt bei den ökologisch erzeugten Kartoffeln niedriger als...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Breeding; Genetics and propagation Vegetables Composting and manuring.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/667/1/667-boehm-2002-anspruchsvolle-knolle.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kampen mod frugttrækræft Organic Eprints
Bengtsson, Marianne; Hockenhull, John.
Angreb af frugttrækræft i æble og pære er de senere år blevet hyppigere forkommende. Ved at se lidt nøjere på biologien bag den svamp, som forvolder sygdommen, bliver man især opmærksom på vigtigheden af hygiejnen i plantagen for at angreb kan forebygges.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1523/1/Frugttraekraeft.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvordan dyrker jeg økologisk hvidkløver - uden snudebillerne stjæler udbyttet? Organic Eprints
Hansen, L.M.; Boelt, B..
Hvidkløver til frø er én af vore mest dyrkningsusikre afgrøder - selv i konventionel produktion. Foruden problemerne med at opnå en passende plantetæthed, undgå ukrudt og få afgrøden skårlagt og høstet under gunstige vejrforhold, må man som økolog acceptere, at der er kløversnudebiller i marken, og at billernes larver ernærer sig af hvidkløverfrø!
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/9087/2/9087.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bundesprogramm Ökolandbau: die zweiten zehn Prozent werden anstrengend Organic Eprints
Nieberg, Hiltrud.
20 Prozent Ökolandbau in zehn Jahren – das ist nur durch ein komplexes Bündel von Maßnahmen zu erreichen. Sonst gerät das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage nach Öko-Produkten aus dem Lot. Das Verbraucherschutzministerium (BMVEL) von Renate Künast hat jetzt ein Bundesprogramm Ökolandbau aufgelegt. (zitiert aus: Nieberg, H (2002) Bundesprogramm Ökolandbau: die zweiten zehn Prozent werden anstrengend. Schrot & Korn, 3/2002, 55-57) Die Verbraucherzeitschrift Schrot & Korn interviewte Frau Dr. Nieberg, von der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), die an dem Bundesprogramm Ökolandbau maßgeblich mitgewirkt hat.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Policy environments and social economy Education; Extension and communication.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1629/1/1629%2Dnieberg%2D2002%2Dboel%2Dschrot%2Dund%2Dkorn%2Dinterview.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Pas på kalium og svovl i økologiske sædskifter Organic Eprints
Eriksen, J; Askegaard, M.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/224/1/Landsbladet_agro2.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudt stjæler gødningskvælstof Organic Eprints
Petersen, Jens.
Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt begynder allerede ved gødningstilførslen. Direkte nedfældning af gødningen kan, i forhold til bredspredning, øge afgrødens kvælstofoptagelse samtidig med, at kvælstofoptagelsen i ukrudtet reduceres.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring; Weed management.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/1937/1/Ukrudt_stjaeler.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye æbler på vej Organic Eprints
Lindhard, Senior scientist Hanne.
På de økologiske værksteds arealer for Frugt og Bær står æblehøsten for døren.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/181/1/%C3%86blerne_st%C3%A5r_for_d%C3%B8ren.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie" Organic Eprints
Eysel, Georg.
Der Beitrag zeigt den Konflikt zwischen "wertefreier" Wissenschaft und "ganzheitlicher" Forschung auf. Ein Zusammenspiel bio-dynamischer Forschung und der Anthroposophie mit anderen Disziplinen könnte einen Beitrag zu einem neuen Wissenschaftsbegriff mit umfassender Weltanschauung leisten. Dialog, Verständnis, Toleranz, Offenheit, kritisches Hinterfragen und Mut zur sinnvollen Anpassung sind dafür notwendige Schritte.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Education; Extension and communication Research methodology and philosophy.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/26706/1/BD%20Forschung%20zwischen%20wissen.....pdf
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional