Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 5678910111213 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - hvad sker der med jordens pulje af ukrudtsfrø på de økologiske forsøgsmarker Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Ukrudtsfrøpuljen er undersøgt i de økologiske sædskifteforsøg
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1482/1/sskift.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Rodsystemer hos rødbede, sukkermajs og knoldselleri efter grøngødning Organic Eprints
Christiansen, Julie S.; Kristensen, Hanne L.; Thorup-Kristensen, Kristian.
Større viden om grønsagers rodvækst vil kunne øge kvælstofudnyttelsen ved økologisk dyrkning. Derfor er rodsystemerne hos rødbede, sukkermajs og knoldselleri blevet undersøgt ved Danmarks JordbrugsForskning i Årslev.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Soil biology; Farm nutrient management; Air and water emissions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/7912/1/7912.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vælg det rigtige tidspunkt til nedpløjning af efterafgrøden Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Thorup-Kristensen, Kristian.
Brugen af efterafgrøder har to hovedformål: reduceret kvælstofudvaskning og øget N-forsyning til efterfølgende afgrøder. Efterafgrødens nyttevirkning i den efterfølgende afgrøde afhænger af, om kvælstoffrigivelsen tidsmæssigt falder sammen med afgrødens behov for kvælstof. Flere forsøg gennemført ved Danmarks JordbrugsForskning tyder på at man kan forbedre eftervirkningen af ef-terafgrøder betydeligt ved at vælge det helt rigtige nedmuldningstidspunkt. Det handler ikke blot om nedmuldning enten efterår eller forår. Forårsnedmuldning må ikke ske for sent. Efterårsned-muldning bør kun bruges på lerjorderne, og det må ikke ske for tidligt.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1811/1/E0068.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sortenversuche 2002 im ökologischen Landbau in Deutschland: Hafer - Bundesweite Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Ökologischer Versuchsansteller Organic Eprints
Böcker, H.; Röder, U..
Die vorliegende deutschlandweite Auswertung der Sortenversuche "Hafer" beruht auf den Versuchen der in der Arbeitsgruppe Ökologischer Versuchsansteller des Verbands der Landwirtschaftskammern e.V. (VLK) vertretenen Einrichtungen (Landwirtschaftskammern und Versuchsanstalten der Bundesländer). Tabellen: Standortdaten Erträge [relativ] hl-Gewicht [relativ]
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Breeding; Genetics and propagation Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1060/1/1060-boecker-h-2003-sorten-hafer.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kvælstof fra luften Organic Eprints
Vinther, F.P..
Kløvergræs kan hente gratis kvælstof fra luften, men hvor meget drejer det sig egentlig om? Bælgplanter, herunder de forskellige kløverarter, kan ved knoldbakteriers hjælp (symbiose) optage luftens kvælstof (N2), og derved udnytte denne uudtømmelige kvælstofkilde. Processen er simpelt-hen forudsætningen for at kunne drive økologisk jordbrug, og det har derfor stor interesse at kende størrelsen af N-fikseringen og have kendskab til hvilke faktorer der har betydning for derved om muligt at kunne optimere produktiviteten og reducere eventuelle miljømæssige effekter af et givet dyrkningssystem.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Production systems; Pasture and forage crops.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1835/1/Klumme_fra_Finn_Vinther.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ager Tidsel kan bekæmpes uden kemi Organic Eprints
Graglia, Dr. Enrico.
Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en målrettet indsats har Forskningcenter Flakkebjerg vist, at selv meget kraftige og store kolonier af tidsler kan bekæmpes inden for en relativ kort tidshorisont, uden brug af herbicider.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1541/1/Tidsel_LandbrugsAvisen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mindre sygdom i økologisk dyrkede kepaløg Organic Eprints
Fruekilde, Anne Mette; Bjørn, Gitte.
Sammenlignende forsøg med sorter af kepaløg dyrket økologisk og konventionelt viser væsentligt lavere udbytte i de økologiske løg, i gennemsnit 44% lavere totaludbytte. Det er sansynligvis især problemer omkring etablering der er årsag til det lavere udbytte, bl.a. var plantetallet klart mindst i de økologiske løg, men enkeltløgene var dog også mindre. Samtidig viser resultaterne dog også, at der er mindre sygdom i de økologiske løg, og dermed en lavere frasortering inden salg. Difference i salgbart udbytte (39%) er derfor mindre end ved sammenligning af totaludbytterne.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Vegetables.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/3894/1/3894.rtf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Studielandbrug sætter tal på mælkeproduktion Organic Eprints
Mogensen, Lisbeth; Nielsen, Anders Højlund.
Danmarks JordbrugsForskning har i samarbejde med Studielandbrug gennemført registreringer og opgjort produktionsresultater på besætnings- og markniveau for seks økologiske kvægbedrifter for 2001.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4686/1/4686.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af Ager-Tidsel i sædskiftet Organic Eprints
Graglia, Enrico.
Der har i de seneste år været et stigende problem med Ager-Tidsel i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en målrettet indsats har man på Forskningscenter Flakkebjerg vist, at selv meget kraftige og store kolonier af tidsler kan bekæmpes indenfor en relativ kort tidshorisont, uden brug af herbicider.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1731/1/Bekaempelse_af_agertidsel.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Olieræddike kan optage tabt nitrat fra 2,5 meters dybde Organic Eprints
Kristensen, H.L.; Thorup-Kristensen, K..
Nye forsøg viser at olieræddike har meget dybe rødder og kan opsamle nitrat fra 2,5 meters dybde. Hvis dybtrodede efterafgrøder placeres strategisk i sædskiftet, har man især på bedre jorder mulighed for at hente væsentlige mængder nitrat fra dybere jordlag.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Soil biology; Farm nutrient management; Air and water emissions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/7922/1/7922.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Del og hersk Organic Eprints
Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jensen, Erik Steen.
I dag udnytter flere og flere økologiske landmænd fordelene ved samdyrkning af bælgsæd og korn. Fordelene er mere stabile udbytter, mindre ukrudtstryk og lejesæd samt forbedret produktkvalitet for eksempel i form af mindre ærtesyge og højere proteinindhold i kornet. Der er dog stadig et væsentligst problem, nemlig at blandingspartier på nuværende tidspunkt ikke er en accepteret handelsvare. Det er problematisk, hvis ikke man selv har husdyr eller kan afsætte høsten direkte til en landmand, der kan fodre med blandingen. I dag er det oftest nødvendigt at lade korn- og foderstoffirmaet adskille blandingen mod betaling. Denne meromkostning er mange landmænd trætte af. Udbyttegevinsten, der opnås i blandingerne, forsvinder til disse ekstra omkostninger.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop husbandry.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1352/2/Andres_Lassen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forbrug af økologiske fødevarer : holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Organic Eprints
Wier, Mette; Andersen, Laura Mørch.
I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes holdninger og markedsadfærd. I projektet kombineres data for 2000 husholdningers fødevareindkøb over en 5-årig periode med et spørgeskema, der afdækker deres holdninger og værdier. Både spørgeskema, projektbeskrivelse og arbejdspapirer kan ses på www.akf.dk/organicfoods. Projektet er et samarbejde mellem AKF, Københavns Universitet, GfK Danmark og det franske forskningsinstitut CIRED.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Consumer issues.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1828/1/foejoe.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Fortalere for genteknologi på vanskelig opgave blandt økologer Organic Eprints
Rasmussen, Jesper; Kaltoft, Pernille.
Holdningen til bioteknologi er en klar indikator for den generelle holdning til økologisk jordbrug
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Values; Standards and certification.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4032/1/4032.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Alternativ til pløjning - Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning Organic Eprints
Bugge Henriksen, Christian.
Reduceret jordbearbejdning er ønskeligt i forhold til det økologiske jordbrugs målsætninger, men det har vist sig vanskeligt at bruge de redskaber og metoder, som kendes fra det konventionelle jordbrug. I FØJO-projektet CARMINA undersøger vi om det er muligt at anvende kamme som alternativ til pløjning i dyrkningen af økologiske rækkeafgrøder. Der er udført forsøg med såning af fangafgrøder på kamme, inkorporering af staldgødning på kamme og efterfølgende dyrkning af kartofler, roer, majs og byg. Foreløbige analyser af jordens indhold af uorganisk kvælstof viser at kammene kan medvirke til at reducere udvaskningen og øge mængden af plantetilgængeligt kvælstof om foråret. Udbyttet af en efterfølgende bygafgrøde var 17% højere efter kamme. I forsøg med...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Root crops Production systems Soil tillage Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1569/1/Alternativ.rtf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Flotte øko-æbler ved lavt kvælstofniveau Organic Eprints
Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard; Bertelsen, Senior scientist Marianne.
Der blev opnået et salgbart udbytte på 16 ton per hektar per år fra usprøjtede æbler i 3. til 7. produktionsår. En kvælstoftilførsel, som resultere i et kvælstofindhold i bladene i den nedre ende af optimalniveauet, giver den bedste frugtkvalitet med hensyn til farve og skader fra sygdomme og skadedyr i en usprøjtet æbleplantage. Resistensen overfor æbleskurv blev nedbrudt i de fleste sorter. Æblesorterne Florina, Vanda, Redfree og Retina var stadig forholdsvis modstandsdygtige over for æbleskurv.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1694/1/Flotte_okoaebler_ved_lavt_kvaelstofniveau.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Giftige svampe i tørringsanlæg Organic Eprints
Elmholt, Susanne; Haase, Maiken.
Gode råd om forebyggelse af ochratoksin-dannelse i korn. Rådene er givet på grundlag af undersøgelser af den ochratoksin-dannende svamp Penicillium verrucosum's økologi
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems Crop health; Quality; Protection "Organics" in general Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1029/1/susanneogmaiken2003.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mælkeproduktion på studielandbrug Organic Eprints
Mogensen, Lisbeth; Nielsen, Anders Højlund.
I 2001 blev der gennemført case studier på seks økologiske kvægbedrifter, der var udvalgt efter at have gode forudsætninger for at være selvforsynende med foder. De kunne således producere 89% af foderbehovet på bedriften.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4690/1/4690.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Gamle æblesorter er modtagelige for sygdom Organic Eprints
Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard; Kühn, Senior scientist Birka Falk.
Kun en enkelt af 14 gamle æblesorter var både sund, velsmagende og produktiv i femårig undersøgelse
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1747/1/Gamle_aeblesorter_er_modtagelige_for_sygdom.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Organic Eprints
Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke; Paaske, Klaus.
Der er et stort behov for at finde alternative muligheder til at bekæmpe æbleskurv i økologisk æbledyrkning, da de fleste tilgængelige metoder, inklusive sprøjtning med svovl, kun har ringe effekt. I det danske samarbejdsprojekt "StopScab" mellem den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks JordbrugsForskning undersøges planteekstrakter, essentielle olier, biologiske bekæmpelsesorganismer og midler, der aktiverer plantens egne resistensmekanismer (induceret resistens) for deres effektivitet mod æbleskurv.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Fruit and berries.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1052/1/fnytt20326_27.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Jordbearbejdning Organic Eprints
Schjønning, P..
Økologisk jordbrug i Danmark har fokuseret meget lidt på jordbearbejdning og færdsel i marken. De traktorer og bearbejdningsmetoder, som en landmand har anvendt i det konventionelle landbrug, vil i langt de fleste tilfælde blive overført til det økologiske dyrkningssystem. Ved økologisk dyrkning skal jordens frugtbarhed fremmes mest muligt ved jordbearbejdningen. Pionerer indenfor den økologiske bevægelse hævder, at et system med minimal og helst ikke-vendende jordbearbejdning (altså uden pløjning) er at foretrække. De seneste årtiers brug af stedse større traktorer og vogne i landbruget har forårsaget en pakning af jorden under pløjedybde. Pakningen skyldes dels kørsel med tunge traktorer og vogne; og dels hjulets påvirkning i furen ved pløjning (en...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Production systems Weed management Soil tillage Crop health; Quality; Protection Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1552/1/Okoklumme.doc
Registros recuperados: 2.580
Primeira ... 5678910111213 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional