Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Jensen, Søren K..
Fettsyresamensetning og innhold av vitaminer i melk ble i stor grad påvirket av sesong og produksjonssystem og i mindre grad av engalder. Beitesesongen hadde gunstig effekt på fettsyresammensetning sammenlignet med innefôringsperioden, mens økologisk driftsform hadde gunstige effekter som økt andel av C18:3c9,12,15 og negative effekter som økt andel mettede fettsyrer. Hovedfaktorene bak de observerte effektene antas å være fôrrasjonens andel av kraftfôr, beiteopptak, rødkløver og kraftfôrets innhold av lipider.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Feeding and growth.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18819/1/Adler_Driftsm%C3%A5te_og_engalder_HFM11.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of grassland management in organic and conventional farming systems on bovine milk quality – a field study Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard.
Thirty-two dairy farms in Middle-Norway participated in a field study in 2007 and 2008. Nine organic farms with short-term grassland (SO) were paired with 9 conventional farms with short-term grassland (SC) and 7 organic farms with long-term grassland (LO) were paired with 7 conventional farms with long-term grassland (LC) with regard to proximity and calving pattern. Every second month feed and tanker milk samples were collected from each farm. Data from the Norwegian dairy herd recording system were collected and botanical composition before first cut in 2007 was analysed. Milk samples were analysed for chemical composition, fatty acid composition, vitamin concentration, selenium concentration and phytoestrogen concentration. In this paper results from...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Dairy cattle Feeding and growth.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16858/1/Adler_et_al_2009_Grassland_management_Poland_presentation.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of legume–grass silages and a-tocopherol supplementation on fatty acid composition and a-tocopherol, b-carotene and retinol concentrations in organically produced bovine milk Organic Eprints
Höjer, Annika; Adler, Steffen; Martinsson, Kjell; Jensen, Søren K.; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Gustavsson, A.-M..
Two feeding experiments were performed to study the effects of silage botanical composition, regrowth interval and α-tocopherol supplementation on the fatty acid (FA) composition and α-tocopherol, β-carotene and retinol concentrations of milk. In experiment 1, 24 Swedish Red dairy cows were fed two- or three-cut red clover-grass silages (R2 and R3, respectively), or two-cut birdsfoot trefoil-grass silage (B2). In experiment 2, 16 Norwegian Red dairy cows were fed short-term ley silage with red clover (S3) or long-term ley silage with white clover (L3) in combination with supplementation of RRR-α-tocopheryl acetate (1,600 mg/day). The FA proportions in the milk and the recoveries of C18:2n-6 and C18:3n-3 were higher on the red clover diets R2 and S3 than on...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle; "Organics" in general; Pasture and forage crops.
Ano: 2012
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of pasture botanical composition on milk composition in organic production Organic Eprints
Adler, Steffen; Dahl, A.V.; Vae, A.H.; Thuen, E.; Garmo, T.; Krogh-Jensen, S.; Hansen-Møller, J.; Steinshamn, Håvard.
Milk samples from sixteen Norwegian Red dairy cows grazing mixed swards of either grass-red clover (GR) or mixed swards of sown and unsown species of grass, clover and other herbs (GCH) were collected during four periods. Both pastures were organically managed. Pasture botanical composition had no effect on milk fat, protein or vitamin concentration and only minor effects on fatty acid composition. Milk from GR had higher concentrations of the phytoestrogens equol, genistein and biochanin A than the milk from GCH. Concentrations of equol in milk from GR were higher than concentrations reported from experiments with red clover silage. The oxidative stability of the milk lipids was not affected by pasture type.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle; Pasture and forage crops; Feeding and growth.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/17493/1/147_Adler_AH.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of pasture botanical composition on milk quality in organic production Organic Eprints
Adler, Steffen; Dahl, A.V.; Steinshamn, H.; Vae, A.H.; Thuen, E.; Garmo, T.; Krogh-Jensen, S..
A continuous grazing experiment with three measurement periods, 3 weeks each, was conducted with 16 Norwegian Red dairy cows in mid lactation to compare milk quality when grazing red clover-grass (R) or botanical diverse pasture (D). The cows were offered either R or D from the start of grazing season in mid May until beginning of September 2008. Milk yield was measured and milk samples were collected in the last week in each period (end of June, beginning of August and end of August). Pasture type had no effect on milk yield and milk content of fat or protein. Cows grazing R had higher proportion of the fatty acids C18:0 (22.41 vs. 9.96, P<0.05) and C18:1t11 (0.58 vs. 0.44 g/100g FAME, P<0.05) and lower proportion of C16:0 (27.83 vs. 30.92,...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Dairy cattle.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16865/1/Poster_Pasture_Estland_2009_4.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of feeding dairy cows different legume-grass silages on milk phytoestrogen concentration Organic Eprints
Höjer, Annika; Adler, Steffen; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Martinsson, Kjell; Steinshamn, Håvard; Gustavsson, Anne-Maj.
Phytoestrogens are hormone-like substances in plants that can substantially influence human health (positively or negatively), and when fed to dairy cows are partly transferred to their milk. The aim of this study was to investigate effects of varying the botanical composition and regrowth interval of legume-grass silage on phytoestrogen intake and milk phytoestrogen concentrations. In one experiment, 15 Swedish Red dairy cows were fed two- or three-cut red clover-grass silage, or two-cut birdsfoot trefoil-grass silage. In a second experiment, 16 Norwegian Red dairy cows were fed short-term ley silage with red clover or long-term ley silage with white clover, and the effects of supplementation with α-tocopherol were also tested. There were high...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Dairy cattle; "Organics" in general; Pasture and forage crops.
Ano: 2012
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekt av botanisk sammensetning i surfôr på omsetning av fettløselige vitaminer i vom og overføring til melk Organic Eprints
Adler, Steffen; Jensen, Søren K.; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Harstad, Odd Magne; Steinshamn, Håvard.
Det var en tilsynelatende netto økning av α-tokoferol i vomma mens omtrent halvparten av β-karoten ble brutt ned. Surfôr fra Kortvarig økologisk eng som inneholdt rødkløver ga melk med lavere innhold av fettløselige vitaminer enn de andre surfôrslagene
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Farming Systems Food security; Food quality and human health.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/23138/1/Adler%20et%20al%202013%20Vitamin%20i%20melk%20og%20botanisk%20samansetning%20i%20surf%C3%B4r%20HFM2013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekt av driftsmåte og engalder på kvalitet av kumelk Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, H; Purup, S; Hansen-Møller, J; Krogh-Jensen, S.
2007-2008 ble det gjennomført et feltstudie med målsetningen å finne sammenheng mellom engdriftsystem, produksjonssystem og melkekvalitet. Ni gårder med økologisk melkeproduksjon basert på kortvarig eng (KØ) ble paret med 9 gårder med konvensjonell melkeproduksjon basert på kortvarig eng (KK) og 7 gårder med økologisk melkeproduksjon basert på langvarig eng (LØ) ble paret med 7 gårder med konvensjonell melkeproduksjon basert på langvarig eng (LK). Fôrprøver og melkeprøver ble samlet inn annenhver måned. Botanisk sammensetning ble estimert før første slått i 2007. I tillegg ble data fra kukontrollen analysert. Melkeprøvene ble blant annet analysert for fettsyresammensetning, innhold av vitaminer, innhold av selen og innhold av fytoøstrogener. På de...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Pasture and forage crops Dairy cattle Feeding and growth.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16859/2/Adler_et_al_2009_husdyrfors%C3%B8ksm%C3%B8tet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekt av rødkløverbeite eller botanisk allsidig beite på kvalitetsegenskaper hos melk i økologisk drift Organic Eprints
Adler, Steffen; Dahl, A.; Steinshamn, H.; Thuen, E.; Garmo, T.; Krogh-Jensen, S..
Et kontinuerlig beiteforsøk med 3 perioder à 3 uker ble gjennomført med 16 NRF-kyr i midtlaktasjonen. Målsetningen var å sammenligne melkequalitet når kyrne beitet rødkløvergras (RB) eller botanisk allsidig beite (AB). beitetype hadde ingen effekt på ytelse, melkas fettinnhold eller proteininnhold. Kyr som beitet RB hadde en høyere andel av fettsyrene C18:0 (22.41 vs. 9.96, P<0.05) og C18:1t11 (0.58 vs. 0.44 g/100g FAME, P<0.05) og lavere andel C16:0 (27.83 vs. 30.92, P<0.05) i melkefettet sammenlignet med kyr som beitet AB. Innholdet av alfatokoferol var høyere i melk fra RB enn AB (3.01 vs. 2.64 µg/ml, P<0.05). Den oksidative stabiliteten av melkas lipider ble bare i mindre grad påvirket av beitetype.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Dairy cattle Feeding and growth.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16861/1/Adler_etal_2009_rodklovebeite_eller_bot_alls_beite_og_mjolkekvalitet_HFM2009.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Dahl, Annette Veberg; Thuen, Erling; Jensen, Søren K.; Hansen-Møller, Jens.
Surfôr fra kortvarig eng har gitt høyere andel av flerumettede fettsyrer i melk sammenlignet med surfôr fra langvarig eng men dette har ikke ført til at melka ble mer utsatt for lysindusert oksidasjon. Tilskudd av α-tokoferol økte innholdet av α-tokoferol i melka men hadde ingen effekt på melkas oksidative stabilitet. Surfôr fra kortvarig eng ga høyere innhold av isoflavoner og lavere innhold av lignaner i melk enn surfôr fra langvarig eng.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Feeding and growth.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18820/1/Adler_Effekt_av_surf%C3%B4r_HFM11.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forage botanical and chemical composition on dairy farms with different grassland systems and production systems Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard.
Thirty-two dairy farms in Middle-Norway with different grassland systems (short-term (<4 years) grassland (S) or long-term (>7 years) grassland (L)) and different production systems (organic (O) or conventional (C)) were compared in a field study in 2007. In a principal component analysis on variables including farm details, botanical composition and chemical forage composition, the farms were separated into organic and conventional farms with the exception of one farm. Amongst the organic farms most SO farms were distinguished from LO farms. Concentration of forage crude protein was positively correlated with proportion of grass. Concentration of non-fibrous carbohydrates, in vitro digestibility and net energy lactation was positively correlated...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle; Pasture and forage crops.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/17497/1/149_Adler_AH.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvordan påvirker driftssystemet kvalitet på melk og kjøtt? Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard.
Effekten av ulike driftssystemer på kvalitetsegenskaper av kjøtt og melk ble belyst i fire forsøk. I en casestudie hos 34 melkeprodusenter i Midt-Norge i 2007 og 2008 ble driftssystemene økologisk drift med kortvarig eng (ØK), økologisk drift med langvarig eng (ØL), konvensjonell drift med kortvarig eng (KK) og konvensjonell drift med langvarig eng (KL) undersøkt. I et beiteforsøk sommeren 2008 ble økologisk rødkløvergrasbeite (RB) sammenlignet med økologisk beite med en botanisk allsidig sammensetning (AB). I et forsøk med diekalver i 2006 og 2007 i Gausdal, Lillehammer og Øyer, gikk diekalvene enten på innmarksbeite (IB) eller på utmarksbeite (UB) og effekten på kjøttkvalitet ble undersøkt. I et forsøk i 2008 ble effekten av IB på Ås eller UB i...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Dairy cattle Beef cattle.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16855/1/Adler_og_Steinshamn_2009_Bioforsk_FOKUS_4(6)_30%2D31.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammenstening av surfôret Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, Håvard; Thuen, Erling; Jensen, Søren K.; Hansen-Møller, Jens.
Surfôr fra kortvarig eng (KS) hadde lavere innhold av C18:3c9,12,15 enn surfôr fra langvarig eng(LS)og raigrassurfôr. Likevel ga surfôr fra KS høyest innhold av C18:3c9,12,15 i melk. Årsaken var redusert hydrogenering i vomma. Dette gjaldt også summen av alle umettede C18-fettsyrer men ikke C18:1c9 eller C18:2c9,12. Årsaken til redusert hydrogenering for KS kan være rødkløverens innhold av PPO.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Animal husbandry Feeding and growth.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18817/4/18817.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Learning our way towards a sustainable agri-food system Three cases from Sweden: Stockholm Farmers market, Ramsjö Community Supported Agriculture and Järna Initiative for Local Production Organic Eprints
Adler, Steffen; Fung, Stephanie; Huber, Gwendolyn; Young, Lee.
This research is based on case studies of the Stockholm Farmers Market, Ramsjö Community Supported Agriculture, and Järna Initiative for Local Production. These cases are examples of alternative consumerproducer links in the Swedish agri-food system. An adapted SWOT analysis highlights key strengths, weaknesses, opportunities and constraints in each case from the multiple perspectives of producers, consumers, the organization, as well as the environment and society. Diagrams show where learning opportunities exist in the three systems, and how the structure of the consumer-producer link influences learning processes. Implication assessments consider how each link may affect surrounding ecosystems and social aspects of the agri-food system. A framework for...
Tipo: Report Palavras-chave: Food systems Networks and ownership Community development Social aspects Farming Systems Country reports Research communication and quality Education; Extension and communication.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/2838/1/ekolantbruk38.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Melkas innhold av fytoøstrogener påvirkes av engdriftsmåte og produksjonssystem Organic Eprints
Adler, Steffen; Höjer, Annika; Njåstad, Kari Marie; Purup, Stig; Hansen-Møller, Jens; Thuen, Erling; Gustavsson, Anne-Maj; Martinsson, Kjell; Steinshamn, Håvard.
Engdriftsmåte som gir høyt innhold av rødkløver i grovfôret gir høyt innhold av equol i melk. Produksjonssystem hadde mindre betydning i denne studien.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Farming Systems Food security; Food quality and human health.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/23137/1/Adler%20et%20al%202013%20Fyto%C3%B8strogen%20i%20melk%20og%20driftsm%C3%A5te%20HFM2013.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Omsetjing av planteøstrogen hos mjølkeku - effekt av botanisk samansetjing av surfôret Organic Eprints
Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen; Njåstad, Kari Marie; Thuen, Erling; Hansen-Møller, Jens.
Planteøstrogena formononetin og daidzein blir i stor grad omsatt til equol og vidare til ukjende sambindingar i vomma. Nedbrytinga av planteøstrogena i vom var sterkare i surfôr laga på raigras og langvarig artsrik eng enn i surfôr laga av timoteieng eller kortvarig eng med raudkløver. Attfinninga av planteøstrogena var størst i gjødsel og minst i mjølk. Omsetjinga av equol i kroppen (intermediær) var avgrensa av fart (rate limiting) medan dette synest ikkje å vere tilfelle i vom og tarm.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Feeding and growth.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/18818/1/Steinshamn_et_al_planteestrogen.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Relationship between grassland management and bovine milk quality Organic Eprints
Adler, Steffen; Steinshamn, H.; Krogh-Jensen, S.; Purup, S.; Hansen-Møller, J.; Govasmark, E..
Bulk-tank milk was collected every second month (in 2007) from 32 farms in Middle Norway to examine the effect of grassland management and farming system on milk composition. Sixteen farms with organic farming system were paired with 16 farms with conventional farming system. In both farming systems, 9 farms had short-term rotational grassland and 7 farms had long-term grassland. Milk fatty acid (FA) composition and milk concentration of α-tocopherol, β-carotene, retinol,phytoestrogens and selenium were analyzed. Only small differences were found in milk composition from farms with different grassland management, except for the concentration of phytoestrogens and selenium that were highest on farms with short-term grassland. Milk FA composition, milk...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Food security; Food quality and human health Pasture and forage crops Dairy cattle Feeding and growth.
Ano: 2009 URL: http://orgprints.org/16864/1/Adler_et_al_2009_Farming_system_Estonia_abstract_2009.pdf
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional