Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS news 1/2013 - newsletter from ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
International organic research theme: Organic Farming in Korea Introduction to organic agricultural research in South Korea Organic agriculture in Korea: - training, education and research Systemic approaches to pest management without pesticides - do Chinese and Danish researchers have common interests CoreOrganic II - SafeOrganic: Restricted use of antibiotics in organic pig farming CoreOrganic II - VineMan: How to improve disease control in European organic viticulture?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/22893/1/2013_1.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS news 1/2014 - newsletter from ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
Eating quality of meat from organic beef based on crossbred animals. Animating Multicriteria Decision-making Processes in Organic Value Chain. Ramsons can deliver taste and antibacterial effect in food preservation: From nature to cultivation. Climate impact of mobile green manures. Organic rainbow trout - does the diet composition influence the fish health?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26624/1/26624.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS news 2/2012. Newsletter from ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
International organic research theme: - Organic farming in Canada - Linking organic knowledge - Organic greenhouse production research in Canada - Researhing a limiting and limited nutrient - Prodctivity and growth in organic value chains (ProGrOV) - Root carbon input in arable cropping systems - Green veal is not dark red - Brief news
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21784/7/21784.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS news 3/2013 - newsletter from ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
ProGrOV: 3rd Project Training Workshop and Project Meeting, 8-15 September 2013. Hay production in North Europe. Improving the phosphorus effeiciency of organic farming systems. Species competition in mulitspecies grass swards. Organic farming systems: Driving for change, or digging in the same old dirt?
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26627/1/26627.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS news 4/2013 - newsletter from ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
Theme: Organic Research in Australia: Organic agriculture and research in Australia. Organic consumer profiling. Childrens behaviour and pesticide exposure: Can organic food make a difference? Dynamic controlled atmosphere for storage of organic apples. The common house fly removes undesirable bacterium in manure. Report: Organic Policy Summit 2013 in Budapest and the 4th International Conference on Organic Agriculture Sciences in Eger, Hungary.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26628/1/26628.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 1/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
- Fremgang for Organic Eprints; ProGrOV godt repræsenteret på afrikansk økologikonference mv. - Når vi bliver syge af at spise sundt - Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter - Økologisk, klimaneutral kost produceret af den lokale helhedsbedrift - Økologi i den offenlige indkøbsvogn? - Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer - Kort nyt
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21786/7/21786.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 1/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
-Informationsmøder vedr. det nye forsknings- udviklings- og demonstrationsprogram ”Organic RDD 2 - Spolormens æg - en udfordring i økologiske svinebesætninger - Nye æblesorter til økologien - Øget konkurrenceevne og effektivitet blandt økologiske og lav-input mælkeproducenter i EU - Nye muligheder for vidensøgning - brugerinformation om seneste opdateringer fra Organic eprints og VOA3R-platformen
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/22898/1/22898.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 1/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
Nye Organic RDD2 projekter skudt i gang. Multifunktionalitet i marken giver merværdi for forbrugeren. Klimaeffekten af mobil grøngødning. Udbytter i det økologiske sædskifteforsøg. Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingproduktion.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26622/1/26622.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 2/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
- Økologisk regnbueørred - hvordan påvirker fodersammensætningen fiskenes sundhed? - Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns - Grønt kalvekød er ikke mørkerødt - Hømælk - et muligt alternativ i Danmark - Holistisk afgræsningsmanagement - et udbytterigt styringsværktøj til afgræsning - Kort nyt
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/21785/7/21785.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 2/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
- Stor interesse for Organic RDD 2 - interessetilkendegivelser inden for de ni fokusområder; Natur- og Landbrugskommisionen anbefaler forstærket indsats for økologi; Bliv klogere på økologisk svineproduktion; Temaeftermiddag i det økologiske sædskifeforsøg - ”SUMMER”-kyllinger på urter - Æbler under tag er pletfrie - Ny rapport fra MulitTrust-projektet - Arrangementer og publikationer
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/22899/1/22899.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 2/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr. Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/26623/1/26623.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 3/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Sørensen, L.S..
Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter. Betydningen af komposttyper for kvalitet af økologisk hvedebrød. Økologiske grøsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere. Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26620/1/26620.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ICROFS nyt 4/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS Organic Eprints
Mathiesen, C.; Søernsen, L.S..
Kløvergræsensilage og kompost som grøngødning. Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning. Er der liv i økologiske kornmarker? Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion. Barrierer i forsyningskæden i økologisk planteavl.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26621/1/26621.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år - effekter i erhverv og samfund Organic Eprints
Halberg, N.; Kledal, P.R.; Rasmussen, I.A.; Mathiesen, C.; Sørensen, L.S.; Madsen, K.H..
ICROFS har lavet en samlet analyse af, hvilke effekter den danske økologiforskning i perioden 19996-2010 har haft på den økologiske sektor og samfundet i øvrigt. Denne publikation indeholder således analysens vigtigste konklusioner og sætter fokus på, hvordan resultaterne fra forskningsprogrammerne FØJO I-III samt CORE Organic er blevet brugt i erhverv og samfund.
Tipo: Report Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22535/1/22535.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Organic research and development 1996-2010 - effects on industry and society Organic Eprints
Halberg, N.; Kledal, P.R.; Rasmussen, I.A.; Mathiesen, C.; Sørensen, L.S.; Jespersen, L.M.; Madsen, K.H..
This publication contains the most important conclusions from the analysis and focuses on how the results from the research programmes DARCOF I-III and CORE Organic have been implemented in industry and society.
Tipo: Report Palavras-chave: Research methodology and philosophy; Denmark.
Ano: 2012 URL: http://orgprints.org/22534/1/22534.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Prioritising research areas in CORE Organic II Organic Eprints
Mathiesen, C..
The main challenge for successful prioritization and selection of research topics in CORE Organic is to identify research areas that are in accord-ance with national research priorities and at the same time gain an added value through transnational research. The challenge in all of the call texts for CORE Organic, CORE Organic II and now for CORE Organic Plus is to formulate a call text, that balances the national priorities, new innovative approaches and transnational added value.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/28246/1/28246.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Skygge til frilandsgrise er vigtig Organic Eprints
Mathiesen, C..
Den opdaterede brancheaftale om økologisk svineproduktion indebærer blandt andet, at økologiske, diegivende søer skal have adgang til skygge i sommermånederne. De nye krav om skygge glæder forskere fra Aarhus Universitet, der igennem flere år har undersøgt, hvad høje temperaturer og sol betyder for grisene.
Tipo: Web product Palavras-chave: Health and welfare.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/31967/1/Mathiesen_skygge_frilandsgrise.pdf
Registros recuperados: 17
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional