Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Anlæggelse af forsøg på Jyndevad Forsøgsstation Organic Eprints
Thomsen, Henning C.; Rasmussen, Ilse A..
Video og billedserie fra anlæg af forsøg med mekanisk bekæmpelse af følfod
Tipo: Web product Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/14698/1/okologgen.htm
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Den langsigtede effekt af kløvergræsgrøngødning og efterafgrøder på udviklingen af kvik og tidsler Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning C.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Kløvergræs opformerer kvik, men reducerer tidsler. Efterafgrøder opformerer kvik, men ikke tidsler, sammenlignet med stubbearbejdning. Når man har problemer med rodukrudt, er det vigtigt at forstå, hvordan sædskifte og andre kulturforanstaltninger påvirker rodukrudtet, både på kort og langt sigt. Desværre findes der kun få data for den langsigtede effekt af kløvergræs som grøngødning og efterafgrøder på rodukrudt. I det økologiske sædskifteforsøg (Askegaard et al. 2004), som blev anlagt i 1996, har vi fulgt udviklingen af især kvik og tidsler frem til nu, og det giver os mulighed for at udtale os om betydningen af de forskellige faktorer.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop combinations and interactions; Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7923/1/7923_paper.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
EcoServe: Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker Organic Eprints
Eriksen, Jørgen; Thomsen, Henning C..
Multifunktionalitet med positive effekter på natur og samfund er et centralt element i økologisk jordbrug, og høj biodiversitet er afgørende herfor. Græsmarker har det største potentiale for at yde denne service, men økologiske græsmarker er store og biodiversiteten på dyrkningsfladen er lav.
Tipo: Web product Palavras-chave: Dairy cattle Pasture and forage crops Food security; Food quality and human health Recycling; Balancing and resource management Markets and trade Biodiversity and ecosystem services Consumer issues.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20056/1/index.html
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Erfaringer med kvikbekæmpelse på Jyndevad Forsøgsstation Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning C.; Melander, Bo.
Kvikbekæmpelse på sandjord
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3935/1/3935.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kan hestebønner forsinke skimmelangreb Organic Eprints
Thomsen, Henning C..
Forsøgene med samdyrkning af kartoffel og hestebønne i CARMINA-projektet beskrives.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop combinations and interactions.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/514/2/samdyrk.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler Organic Eprints
Melander, Bo; Ørum, Jens Erik; Thomsen, Henning C..
Principper for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler gennemgås. De økonomiske konsekvenser af bekæmpelsesmetoden gennemgås også.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20618/4/20618.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN Organic Eprints
Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger; Lindberg, Julie F..
Hvordan kan sædskiftet indrettes så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes? Dette centrale spørgsmål belyses med resultater fra et økologisk sædskifteforsøg, der i 1996/97 blev anlagt på tre lokaliteter i Danmark. Da forsyningen med kvælstof (N) kan være meget kritisk i økologisk kornproduktion blev forsøget designet med fokus på dyrkningsmæssige faktorer der har indflydelse på N-forsyningen. Tre faktorer blev undersøgt: 1) Betydning af andel af N-fikserende afgrøder i sædskiftet 2) Betydning af efterafgrøder 3) Betydning af tilførsel af husdyrgødning. Der blev målt udbytter, udvaskning af næringsstoffer samt forekomst af ukrudt. Forsøget demonstrerer vigtigheden af at undersøge dyrkningsfaktorer i en...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Composting and manuring.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/7854/1/7854.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Video med præsentation af forsøg på AU-Foulum Organic Eprints
Thomsen, Henning C..
Anne Grete Kongsted kigger i sit forsøg på, hvor meget slagtesvin på friland er i stand til selv at finde af føde på markerne. Det skal være med til at styrke den økologiske profil på kødet, fordi slagtesvinene i forsøget derved er mere i overensstemmelse med deres naturlige adfærd frem for den nuværende praksis, hvor økologiske slagtesvin fodres efter normen og opfedes indendørs med adgang til løbegårde. Forsøget er med til at se på mulige reducerede foderomkostninger og en reduceret miljøbelastning, fordi der er mindre tilførsel af kvælstof fra tilskudsfoder, hvis grisene selv finder noget af deres føde i marken.
Tipo: Video Palavras-chave: Farming Systems; Animal husbandry.
Ano: 2012
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional