Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 42
Primeira ... 123 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ældre marker med kløvergræs kan beskytte grundvandet mod nitrat Organic Eprints
Eriksen, J.; Vinther, F.P.; Søegaard, K..
Ændringen i EU's landbrugspolitik (CAP) indebærer en afkobling af landbrugsstøtten og en afvikling af den nuværende hektarstøtte. Derved øges græsmarkernes værdi fordi græs vil konkurrere bedre med de øvrige grovfoderemner rent prismæssigt. I fremtiden forventes derfor en betydelig højere græsandel i kvægbrugenes sædskifter end det er tilfældet i dag. Samtidig betyder strukturudviklingen, at kvæggårdene bliver større og et stigende antal brug ikke kan afgræsse alle marker i sædskiftet, da afgræsning langt fra gården er besværlig eller helt uforeneligt med de daglige rutiner. Disse forhold forventes at bevirke, at der på kvægbrugene fremover vil være græsmarker, som får lov til at blive betydeligt ældre end de 2-3 år, der hidtil har været mest...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/5478/1/5478.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ærter som kvælstofsamler i vinterafgrøder Organic Eprints
Vinther, F.P..
I markforsøg blev det undersøgt hvorvidt samtidig såning af ærter og vinterkorn kunne øge kerneudbytter i kornet. Princippet i dyrkningsmetoden er at ærterne i løbet af efteråret via biologisk N-binding optager luftens kvælstof, som efter ærternes udvintring friggives til kornafgrøden i det tidlige forår. Sammenfattende kunne det konkluderes, at såfremt der ikke er større udgifter forbundet med anskaffelse af ærteudsæd (evt. ærter af egen avl), kan dyrkningssystemet med fordel anvendes. Specielt i år hvor de klimatiske forhold gør det vanskeligt at udbringe gødning tidligt, vil ”ærte-kvælstof” kunne sikre at kornafgrøden kommer godt i gang.
Tipo: Report Palavras-chave: Nutrient turnover Cereals; Pulses and oilseeds Soil biology.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5938/1/5938.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ærter som kvælstofsamler i vintersæd Organic Eprints
Vinther, F.P.; Laier, A.Aa..
I løbet af vinteren optager afgrøderne stort set ikke kvælstof og størstedelen af det plante-tilgængelige kvælstof der måtte befinde sig i jorden bliver udvasket. Der er således ikke noget tilgængeligt kvælstof tilstede, når planterne genoptager væksten idet tidlige forår, og planterne "sulter" indtil det er muligt at udbringe gødning. I det forløbne år har gårdejer Esben Tøttrup, Vindum i samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning og LandboCenter Midt gennemført markforsøg med ærter som grøngødning i vintersæd. Formålet med at så ærter sammen med vintersæd skulle være, at det kvælstof, som ærterne opsamler i løbet af efteråret bliver lagret vinteren over og frigivet som startgødning i det tidlige forår, når kornplanterne genoptager væksten.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Soil quality Production systems Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/1795/1/%C3%A6rter_som_Nsamler.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Below-harvest biomass and N2 fixation in grass-clover at different cutting frequencies Organic Eprints
Vinther, F.P..
The below-harvest nitrogen accumulating in stubble, stolons and roots is an important com-ponent in the N balance and the potential N losses in grass-clover cropping systems. The effects of cutting frequency on the total dry matter, total nitrogen and N2 fixation, including contributions from below-harvest production, were studied. In a greenhouse experiment with red and white clover plants, cutting reduced the above-ground dry matter production by 56-62% and the below-ground by 68-73%, compared to uncut plants. Similarly, in a two-year field study with ryegrass-white clover, simulated grazing reduced the harvested dry matter production by 6-19% and the below-harvest, i.e., stubble, stolons and roots, by 20-35% com-pared to normally mowed grass-clover....
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/4163/1/4163.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Catch crop strategy and nitrate leaching following a grazed grass-clover Organic Eprints
Hansen, E.M.; Eriksen, J.; Vinther, F.P..
The objective of the study was to prevent the accumulation of high concentrations of mineral N in the soil during the drainage season by growing the presumably most effective catch crop, Italian ryegrass, undersown in barley as a green crop for silage on sandy soil. Further more, to examine the effect on two fields with different management of the grass-clover ley and therefore a different mineralization potential after ploughing. The green barley/Italian ryegrass treatment was compared with barley grown to maturity with and without an undersown conventional catch crop of perennial ryegrass.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/10621/1/10621.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Catch crop strategy and nitrate leaching following grazed grass-clover Organic Eprints
Hansen, E.M.; Eriksen, J.; Vinther, F.P..
Cultivation of grassland presents a high risk of nitrate leaching. This study aimed to determine if leaching could be reduced by growing spring barley (Hordeum vulgare L.) as a green crop for silage with undersown Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) compared with barley grown to maturity with or without an undersown conventional catch crop of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). All treatments received 0,60 or 120 kg of ammonium-N ha-1 in cattle slurry. In spring 2003, two grass-clover fields (3 and 5 years old, respectively, with different management histories) were ploughed. The effects of the treatments on yield and nitrate leaching were determined in the first year, while the residual effects of the treatments were determined in the second year...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil.
Ano: 2007 URL: http://orgprints.org/21149/1/21149.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Challenges in modelling dissolved organic matter dynamics in agricultural soil using DAISY Organic Eprints
Gjettermann, B.; Styczen, M.; Hansen, H.C.B.; Vinther, F.P.; Hansen, S..
Because dissolved organic matter (DOM) plays an important role is terrestrial C-,N-and P-balances and transport of these three components to aquatic environments, there is a need to include it in models. This paper presents the concept of the newly developed DOM modules implemented in the DAISY model with focus on the quantification of DOM sorption/desorption and microbial-driven DOM turnover. The kinetics of DOM sorption/desorption is described by the deviation of the actual DOM concentration in solution from the equilibrium concentration, Ceq. The Ceq is soil specific and estimated from pedotransfer functions taking into account the soil content of organic matter, Al and Fe oxides. The turnover of several organic matter pools including one DOM pool are...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Soil.
Ano: 2008 URL: http://orgprints.org/21148/1/21148.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of age and cutting frequency on below-ground biomass in grass-clover Organic Eprints
Vinther, F.P..
Significant amounts of plant biomass and fixed N are incorporated into soil as roots, nodules and root exudates during the growth of grass-clover, which consequently is exposed to soil microbial degradation when the field is ploughed. This has major implications for our understanding of the potential contributions of legumes in the N economics and losses in grass-clover cropping systems. We have studied the effects of grass-clover pasture age and cutting frequency (simulated grazing) on the development of the above ground as well as the below ground plant biomass, with emphasis on below-harvest contribution to the total N2 fixation.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3368/1/3368.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of cutting frequency on plant production, N-uptake and N2 fixation in harvested and below-harvest plant biomass of grass clover Organic Eprints
Vinther, F.P..
Nitrogen (N) accumulating in stubble, stolons and roots is an important component in N balances in perennial ryegrass-white clover swards, and the effects of cutting frequency on the biomass of above- and below-harvest height were studied during two consecutive years. Total dry matter (DM) and total N production, and N2 fixation, were measured at two cutting frequencies imposed in the summers of two years either by cutting infrequently at monthly intervals to simulate mowing or by frequent cutting at weekly intervals to simulate grazing. Total DM production harvested was in the range 3000 - 7000 kg DM ha-1 with lower DM production associated with the frequent cutting treatment, and it was significantly affected by the different weather conditions in the...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops; Farm nutrient management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/10066/1/10066.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of plant residues on crop performance, N mineralisation and microbial activity including field CO2 and N2O fluxes in unfertilised crop rotations Organic Eprints
Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Olesen, J.E..
The impacts of crop rotation and input of organic matter in the form of green manure crops, straw residues and incorporation of catch crops on crop yield, nitrogen uptake, microbial biomass and activity was studied in unfertilised crop rotations differing in input of plant residues, i.e. high-input rotations with a grass-clover crop and catch crops included and low-input cereal rotations without catch crops. The parameters studied included substrate induced respiration (SIR), hydrolysis of fluorescein diacetate (FDA), arylsulfatase activity (ASA), N mineralisation, N2O emission, and soil respiration. These parameters were measured in bare soil plots, to estimate the effects of previous years crops and input of plant residues. In neighbouring plots crop...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Soil biology; Soil quality; Air and water emissions.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/4012/1/Vinther%2C_Hansen_Olesen_2004.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effects of ridging on crop performance and symbiotic N2 fixation of fababean (Vicia faba L.) Organic Eprints
Vinther, F.P.; Dahlmann-Hansen, L..
The success of organic cropping systems depends on symbiotic N2 fixation by leguminous crops, and it is important to explore new management systems to improve the nitrogen input through N2 fixation. During two growing seasons the possible advantage of growing fababean in ridges in comparison to the traditional method on the flat was studied. Differences in soil physical parameters resulted in a significantly greater microbial activity and a deeper root system at the flowering stage when grown in ridges than on the flat. Consequently, the amount of fixed N at flowering was significantly greater in ridges than in flat soil. However, during the period from flowering until harvest, when the major part of the N uptake and N2 fixation took place the differences...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover Cereals; Pulses and oilseeds Soil biology Soil tillage.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5203/1/5203.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Grass-clover and catch crops - How does grass-clover and catch crops affect crop performance and soil microbiology in unfertilised organic crop rotations? Organic Eprints
Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Olesen, J.E..
In organic cropping systems, where commercial fertilisers not are used, the use of N2 fixing crops, such as grass-clover, is of crucial importance. Additionally, the use of catch crops will reduce the loss of nutrients from the soil and thereby maintain the nutritional status at a higher level leading to a sustainable crop production. The use N2 fixing crops and catch crops may also affect the microbial communities in the soil with consequences for the microbial biomass and activity. The objective of this study, which was a part of the DARCOF-project BIOMOD, was to investigate the influence of crop rotation, particularly the prehistory regarding plant residue amendment, on crop yields, soil respiration, N mineralisation, on emissions of the green...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover Soil quality Production systems Soil biology Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1840/1/Finn_P_Vinther_e%2Dnews.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
High yield and low N leaching with barley as a green crop for silage after grass-clover Organic Eprints
Hansen, E.M.; Eriksen, J.; Vinther, F.P..
Danish organic farmers experience increasing difficulties with clover soil fatigue due to continuous cultivation of clover. A solution could be to undersow barley with Italian ryegrass after ploughing of grass-clover where the barley could be used as a green crop for silage (i.e., barley harvested at the beginning of heading), and Italian ryegrass could be used for cutting in autumn. This method offers advantages not only for the farmer but also for the environment. When grass-clover is ploughed there is a high risk of N leaching. However, new field experiments show, that with the suggested method it is possible to reduce leaching to a minimum and simultaneously achieve a high production of roughage.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5474/1/5474.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvor bliver kvælstoffet af? Organic Eprints
Vinther, F.P..
Ved opgørelse af kvælstofbalancer er der oftest en andel af det tilførte kvælstof, der ikke kan gøres rede for. Andelen varierer fra nogle få procent og i visse tilfælde op til halvdelen af det tilførte kvælstof. I det igangværende Føjo-projekt ØKOVAND er vi i gang med undersøgelser, der måske kan besvare, hvor noget af det resterende kvælstof bliver af.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1839/1/e%2Dnews.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvor meget kvælstof henter kløvergræs fra luften? Organic Eprints
Vinther, F.P..
Bælgplanter, herunder de forskellige kløverarter, kan ved knoldbakteriers hjælp (symbiose) optage luftens kvælstof (N2), og derved udnytte denne uudtømmelige kvælstofkilde. Processen er simpelt-hen forudsætningen for at kunne drive økologisk jordbrug, og det har derfor stor interesse at kende størrelsen af N-fikseringen og have kendskab til hvilke faktorer der har betydning for derved om muligt at kunne optimere produktiviteten og reducere eventuelle miljømæssige effekter af et givet dyrkningssystem.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/4162/1/4162.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kvælstof forsvinder Organic Eprints
Vinther, F.P..
Ved opgørelse af kvælstofbalancer er der oftest en andel af det tilførte kvælstof, der ikke kan gøres rede for. Andelen varierer fra nogle få procent og i visse tilfælde op til halvdelen af det tilførte kvælstof. I det igangværende Føjo-projekt ØKOVAND er vi i gang med undersøgelser, der måske kan besvare, hvor noget af det resterende kvælstof bliver af.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Air and water emissions.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1838/1/klumme.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kvælstof fra luften Organic Eprints
Vinther, F.P..
Kløvergræs kan hente gratis kvælstof fra luften, men hvor meget drejer det sig egentlig om? Bælgplanter, herunder de forskellige kløverarter, kan ved knoldbakteriers hjælp (symbiose) optage luftens kvælstof (N2), og derved udnytte denne uudtømmelige kvælstofkilde. Processen er simpelt-hen forudsætningen for at kunne drive økologisk jordbrug, og det har derfor stor interesse at kende størrelsen af N-fikseringen og have kendskab til hvilke faktorer der har betydning for derved om muligt at kunne optimere produktiviteten og reducere eventuelle miljømæssige effekter af et givet dyrkningssystem.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Production systems; Pasture and forage crops.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1835/1/Klumme_fra_Finn_Vinther.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Leaching of dissolved organic carbon (DOC) and nitrogen (DON) from grass-clover pastures after ploughing Organic Eprints
Vinther, F.P.; Eriksen, J.; Hansen, E.M..
In mixed arable grassland systems there can be a considerable build-up of nitrogen (N) caused by input through symbiotic N2 fixation and by the deposition from grazing animals. After ploughing of such grazed grassland large amounts of inorganic N may be released through mineralisation and subsequently leached to deeper soil layers or eventually to the groundwater. However, not much is known about the contribution of dissolved organic nitrogen (DON) to the total amount of N leached.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops; Air and water emissions; Soil tillage.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3374/1/3374.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Leaching of organic nitrogen and carbon after cultivating grass-clover pastures Organic Eprints
Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J..
Leaching of organic nitrogen (DON) and carbon (DOC) was measured after cultivating grass-clover of different age. It was found that DON and escpecially DOC was lost in considerable amounts, and that the leaching depends upon crop and management. The highest concentrations of DON were measured in the bare soil treatment, whereas concen-trations in catch crop treatments were between 1.2 and 3.2 mg N L-1. The leaching of DOC showed opposite trends compared to leaching of DON with higher values in the catch crop treatments (296 - 310 kg DOC ha-1) than in bare soil treatments (174 - 217 kg DOC ha-1).
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops; Air and water emissions.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5374/1/5374.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Leaching of soil organic carbon and nitrogen in sandy soils after cultivating grass-clover swards Organic Eprints
Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J..
Dissolved organic matter is the basis for many of the biogeochemical processes in the soil. Several studies have focused on the formation and losses of dissolved organic matter in forest systems, whereas a limited number have dealt with this aspect in agricultural soils. The purpose of this study was to estimate the leaching of dissolved organic carbon (DOC) and nitrogen (DON), with focus on the period after cultivating grass-clover swards. Grass-clovers were ploughed in the spring prior to sowing cereals followed by either catch crops or bare soil. The concentrations of DOC and DON decreased with soil depth and ranged at 90 cm soil depth between 7 and 21 mg C L-1, and between 1 and 3 mg N L-1, respectively in a sandy loam soil, and between 16 and 63 mg C...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Nutrient turnover; Pasture and forage crops; Air and water emissions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/5371/1/5371.pdf
Registros recuperados: 42
Primeira ... 123 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional