Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen: In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht. Organic Eprints
Hoekstra, N.J.; Wit, J. de; Eekeren, N. van.
In de biologische melkveehouderij wordt veel gesproken over teruglopende grasopbrengsten. Rode klaver kan helpen het tij te keren. Niet alleen op maaipercelen maar ook op maai/weide percelen waar wordt omgeweid. Naast productie en voederwaarde is persistentie van rode klaverrassen hierbij een belangrijk kenmerk.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/36521/1/3107.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De harde cijfers uit de strategiegroep Organic Eprints
Finke, E.; Wit, J. de.
Bedrijfseconomische cijfers, en wat daar uit te leren valt, van de deelnemers van de bedrijfsnetwerkgroep strategie op een rij.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Animal husbandry.
Ano: 2010 URL: http://orgprints.org/18918/1/2457.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Does early spring grazing stimulate spring grass production? Organic Eprints
Eekeren, N. van; Rietberg, P.I.; Iepema, G; Wit, J. de.
Early spring grazing may stimulate grass growth in spring by increasing grass root exudation, which enhances mineralization. The objective of this study was to investigate the net effect of early spring grazing on spring grass production. Therefore, we conducted two field experiments on production grasslands. Simulated early spring grazing negatively affected the yield of the first cut: compared to ungrazed plots on sandy soil an a tendency on clay soil, dry matter yield of early-plots was reduced by 20% (sand, P=0.009) and 12% (clay, 0.062), respectively. These differences were partly compensated in later cuts. Despite the negative effect on grass yield of the first cut, early grazing positively affected the crude protein (CP) content of the grass in the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil quality; Nutrient turnover.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/29463/1/2925.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Effect of individual grass species and grass species mixtures on soil quality as related to root biomass and grass yield Organic Eprints
Eekeren, Nick J.M.; Bos, Merijn M.; Wit, J. de; Keidel, H.; Bloem, J..
For the purpose of feeding value, drought resistance and nitrogen utilization, other grasses (e.g. Festuca arundinacea and Dactylis glomerata) than the currently widely used perennial rye grass (Lolium perenne) are introduced in dairy farming, either as a monoculture or in a mixture. To study the effect of these grasses on yield and soil chemical and biological quality, the three species were sown in a field experiment in monoculture and in two mixtures.Within two growing seasons, the grass species tested under high soil fertility conditions did not show significant effects on most of the tested soil biological parameters. Only for the mixture of L. perenne and D. glomerata a higher soil NO3− and mineral N content were most probably related to a higher...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Pasture and forage crops; Crop combinations and interactions.
Ano: 2010
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Intercropping cereals and grain legumes: a farmer’s perspective Organic Eprints
Prins, U.; Wit, J. de.
Intercropping cereals and grain legumes show potential for organic agriculture in many ways. However, the use of land equivalent ratio (LER) as a measure for calculating the cropping advantage of intercrops over sole crops is too simple: neglecting weed suppression, yield reliability, grain quality, and minimum profitable yield, which are all relevant fac-tors from a farmer’s perspective. Only when the crop selection for the mixtures is carefully done, and crops are grown on the right soil in the right rotation, can intercropping be made to profit.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Weed management Farm economics.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7297/1/Intercropping_paper_Odense_final.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Niet snel te veel Organic Eprints
Wit, J. de; Rietberg, P.I..
Veel biologische boeren hebben een haatliefde verhouding met klaver. Klaver moet voor een redelijke graslandproductie, maar het is ook snel te veel voor hun gevoel. Maar wat is te veel? Daalt de productie echt bij hoge klaveraandelen? Zijn er trucs om grasklavermengsels in balans te houden? Wat valt er te leren van een vergelijking tussen verschillende grasrode klavermengsels.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Feeding and growth; Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29999/1/3081.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015. Organic Eprints
Groenenstein, C.M.; Wit, J. de; Bruggen, C. van.
Om de hoeveelheden stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen die op een bedrijf worden geproduceerd, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze excretieforfaits geven weer hoeveel stikstof en fosfaat in mest per dier en per diercategorie op jaarbasis wordt geproduceerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een voorstel gemaakt voor herziening van de diercategorieën en de excretieforfaits van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit rapport beschrijft het voorstel voor de herziening van de excretieforfaits voor de eerder aangepaste lijst vandiercategorieën. Bij de excretieforfaits wordt onderscheid...
Tipo: Report Palavras-chave: Farm nutrient management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/30311/1/3093.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen Organic Eprints
Bikker, P.; Harn, J.; Groenenstein, C.M.; Wit, J. de; Bruggen, C.; Luesink, H.H..
In dit werkdocument is op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken de excretie van stikstof (N) en fosfor (P) van gangbaar en biologisch gehouden varkens, pluimvee en melkkoeien vergeleken.Ten opzichte van gangbaar gehouden dieren zijn de berekende N- en P-excretie per dier per jaar circa 25% hoger bij biologisch gehouden vleesvarkens en respectievelijk circa 60 en 75% hoger voor biologisch gehouden zeugen met bijbehorende biggen. De N- en P-excretie per dier per jaar van biologisch gehouden leghennen zijn respectievelijk 22 en 17% hoger dan in gangbare scharrelsystemen en 35 en 26% hoger dan in gangbare verrijkte kooi / kolonie gehouden leghennen. De N- en P-excretie per vleeskuikenplaats per jaar van biologisch gehouden vleeskuikens zijn in...
Tipo: Report Palavras-chave: Dairy cattle; Pigs; Poultry.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/26762/1/273600
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional