Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 35
Primeira ... 12 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Actieplan prioritaire sprinkhanen in Noord-Brabant. Naturalis
Schut, D.; Kleukers, R.; Krekels, R..
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Orthoptera; Bescherming; Beheer; Noord-Brabant; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/328216
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Naturalis
Bruyne, R. de; Wallbrink, H.; Gmelig Meyling, A..
Bedreigde en verdwenen land- en zoetwaterweekdieren in Nederland (Mollusca) basisrapport met voorstel voor de rode lijst Dit rapport bevat het voorstel voor een Rode Lijst voor Nederlandse terrestrische en aquatische weekdieren. Voor de vertegenwoordigers van het fylum Mollusca wordt behalve de naam ‘weekdieren’, ook ‘mollusken’ gebruikt, of ‘schelpdieren’. In de lijst is een onderverdeling gemaakt in terrestrische mollusken (landslakken) en aquatische mollusken (waterslakken en twee– kleppigen). In de laatste categorie vallen alle soorten uit zoet, binnendijks water. De mariene aquatische soorten zijn, uitgezonderd enkele in binnendijks brak water voorkomende soorten, buiten beschouwing gebleven. Indien gesproken wordt van aquatische mollusken, wordt...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Rode lijst; Bescherming; Trends; 42.73.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219874
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermde kevers in Nederland (Coleoptera) Naturalis
Huijbregts, J..
Protected beetles in the Netherlands (Coleoptera) The status of all by law protected beetles of the Netherlands is discussed. Several specimens of Cerambyx cerdo are known from the Netherlands, but all of these are considered to have been imported with oak-wood. Taking the European distribution into account it is supposed that Cerambyx cerdo once inhabited the Netherlands, but became extinct centuries ago as a result of the disappearance of suitable oak-trees. Both Osmoderma eremita and Dytiscus latissimus were very rare during the last two centuries. Only few specimens from isolated localities were collected in the 20th century, hence they are now considered extinct in the Netherlands. Graphoderus bilineatus was not uncommon in the beginning of the 20th...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Biologie; Herkenning; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219836
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan blauwvleugelsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Gelderland en sprinkhanen De Provincie Gelderland is belangrijk voor de Nederlandse sprinkhanenfauna: van de 18 soorten van de Rode Lijst zijn er 15 uit deze provincie bekend. De Provincie Gelderland is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Dit blijkt uit ondermeer de beschermingsplannen die in de afgelopen jaren zijn opgesteld voor zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter, moerassprinkhaan en de zompsprinkhaan en wrattenbijter. Deze sprinkhaansoorten zijn samen met de veldkrekel en de blauwvleugelsprinkhaan de meest bedreigde sprinkhaansoorten van Gelderland. De veldkrekel draait vanaf 2007 mee in het ‘leefgebiedenbeleid’ van het Ministerie van LNV en EIS zal in dat kader een voorstel...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Sprinkhanen; Blauwvleugelsprinkhaan; Oedipoda caerulescens; Bescherming; Verspreiding; Gelderland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292321
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Krekels, R.F.M..
Beschermingsplan moerassprinkhaan & zompsprinkhaan in Gelderland Sprinkhanen en krekels horen tot de best bekende insecten van Nederland. Sommige soorten sprinkhanen breiden zich in rap tempo uit (sikkelsprinkhaan, zuidelijk spitskopje) en recent zijn zelfs weer nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna gevonden (lichtgroene sabelsprinkhaan, boomkrekel). Het lijkt daarmee goed te gaan met de Nederlandse sprinkhanen, maar tegenover de nieuwkomers staan diverse soorten die bedreigd zijn of zelfs al uit Nederland zijn verdwenen. In tegenstelling tot de weinig kieskeurige nieuwkomers zijn de bedreigde soorten aangewezen op bijzondere habitats. Het voorliggende beschermingsplan voor de provincie Gelderland richt zich op twee van de bedreigde soorten van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220055
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Naturalis
Kleukers, R.M.J.C.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg Sprinkhanen en krekels zijn relatief grote en door hun zang opvallende dieren. Naast de dagvlinders en libellen zijn ze de derde groep insecten die stevig zijn ingebed in het Nederlandse natuurbeleid en -beheer. Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan, veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, zoemertje en schavertje zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. Om de diversiteit aan deze bijzondere dieren te behouden is actie nodig. Voor de rosse sprinkhaan bij Schin op Geul en de bijzondere fauna van de Beegderheide worden reeds maatregelen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biologie; Ecologie; Biotopen; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220048
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Naturalis
Reemer, M.; Hoof, P.H. van.
Beschermingsplan zadelsprinkhaan en kleine wrattenbijter in Gelderland Gelderland is een zeer belangrijke provincie voor de Nederlandse sprinkhanenfauna. Voor de zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en de kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herbergt Gelderland zelfs een groot deel van de Noordwest-Europese populaties. De achteruitgang van deze soorten was aanleiding om de status van de populaties van deze sprinkhaansoorten in Gelderland te onderzoeken. Aan de hand hiervan is een beschermingsplan opgesteld om verdere achteruitgang te voorkomen. De zadelsprinkhaan en de kleine wrattenbijter worden in dit rapport eerst besproken in inleidende, algemene soortbesprekingen. Hierin komen de verspreiding, de achteruitgang, de biologie, habitateisen en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220058
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijen en graafwespen in zes terreinen van Natuurmonumenten In 2002 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de bijen- en graafwespenfauna in zes terreinen van deVereniging Natuurmonumenten: de Kampina, de Maasuiterwaarden bij Den Bosch, Planken Wambuis, de Plateaux, Voornes Duin en de Zeepeduinen. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties besproken. Ook is er aandacht voor gegevens van bijen en graafwespen uit eerdere jaren, voor zover deze aanwezig zijn in de databestanden van EIS-Nederland. Aan de hand hiervan worden beheeraanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijen- en graafwespenfauna. In de inleiding worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor bijen- en graafwespenvriendelijk beheer van natuurgebieden....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2003 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220051
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten Naturalis
Peeters, T.M.J.; Reemer, M..
Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuurmonumenten In 1999 en 2000 verrichtten medewerkers van EIS-Nederland veldonderzoek naar de wilde bijenfauna in zeven terreinen van Natuurmonumenten: het Dwingelderveld, Huis ter Heide, het Korenburgerveen, de Loonse en Drunense duinen, het Naardermeer, groeve Sweijer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De resultaten van deze inventarisaties worden in dit rapport per terrein besproken en aan de hand hiervan worden beheersaanbevelingen gedaan ten behoeve van de bijenfauna. De inleiding besteedt aandacht aan algemene beheersmaatregelen ten behoeve van de bijenfauna. Dwingelderveld Tijdens de inventarisatie zijn 55 soorten gevonden, waaronder 13 bedreigde (24 %). Dit is van de zeven onderzochte terreinen...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220050
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland Naturalis
Reemer, M.; Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werd herontdekt in Zuidwest-Drenthe. Een verkennend onderzoek in het betreffende gebied in 2006 leerde dat de soort er in minstens vier verschillende vennen voorkomt. In 2006 en 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV een landelijk vervolgonderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse verspreiding van de brede geelgerande waterroofkever. Tijdens een verkenningsronde in het voorjaar van 2007 zijn in de wijde omgeving van de bekende vindplaatsen 36 vennen geselecteerd die op basis van hun morfologie en vegetatie mogelijk geschikt leken voor de soort....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Dytiscus latissimus; Brede geelgerande waterroofkever; Nederland; Faunistiek; Habitatrichtlijn; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292315
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Dijk, G. van; Koese, B.; Vorst, O..
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Zuidwest-Drenthe De verspreiding en de biotoop van de brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in wateren, voornamelijk vennen, in Zuidwest-Drenthe is in 2006 onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de vondst van twee mannetjes van deze soort in het najaar van 2005 in een ven in de omgeving van Uffelte (Van Dijk 2006). Gedurende het onderzoek in 2006 in de maand september werden in 19 vennen en één middenloop van een laaglandbeek gedurende vier aaneensluitende nachten series met vallen opgesteld in ondiep water (30- 60 cm). Wekelijks werden tien series geplaatst, in totaal 40 series. De vallen waren voorzien van kippenlever dat als lokaas fungeerde voor de waterkevers. Een...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/219869
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuidoost-Friesland: inhaalslag 2008 Naturalis
Koese, B.; Boer, E.P. de; Cuppen, J.G.M.; Schut, J.; Tienstra, J..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting-EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Om dit onderzoek efficiënt en doelgericht te kunnen uitvoeren is een model ontwikkeld dat de kans op voorkomen van de soort in een bepaald kilometerhok voorspelt op basis van indicatieve planten, gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en de aanwezigheid van laagveen (Sierdsema & Cuppen 2006). De eerste versie van dit model bleek de aanwezigheid van de soort redelijk goed te kunnen voorspellen in gebieden waaruit zowel flora- als...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Gestreepte waterroofkever; Graphoderus bilineatus; Faunistiek; Bescherming; Habitatrichtlijn; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294420
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herontdekt in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae) Naturalis
Berg, A. van der; Haveman, R.; Hornman, M..
Gampsocleis glabra rediscovered in the Netherlands (Orthoptera: Tettigoniidae) Until recently, Gampsocleis glabra was considered to be extinct in the Netherlands since 1987. In 1999, this species was found in large accounts at the military firing range Oldebroek in the province of Gelderland. Gampsocleis glabra seems to prefer open heath (Genisto-Callunetum danthonietosum) and grassland communities (Galia hercynici-Festucetum ovinae) with a low moss abundance. On the Oldebroekse Heide the vegetation is burnt periodically, with a cyclus of 8 years. It is remarkable that on the Lüneburger Heide (Niedersachsen, Germany) the vegetation is burnt on a large scale too. This is the only other site where G. glabra survived in northwestern Europe.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Orthoptera; Tettigoniidae; Gampsocleis glabra; Biotopen; Verspreiding; Bescherming; Geluid; 42.75.
Ano: 2000 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/215240
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De knautiabij: kroon op de beemdkroon Naturalis
Reemer, M.; Beringen, R.; Slikke, W. van der.
Sinds 2007 maakt de Knautiabij (Andrena hattorfiana) deel uit van de lijsten van aandachtsoorten die zijn opgesteld in het kader van het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV. De Knautiabij is aangewezen als aandachtsoort voor het Leefgebied Heuvelland. Door de sterke binding van deze bij met Beemdkroon (Knautia arvensis) is het in het Heuvelland een kenmerkende soort voor bloemrijke graslanden. Deze graslanden staan in het Heuvelland sterk onder druk als gevolg van verruiging en ongunstig beheer. Met name schrale hooilanden en lijnvormige elementen als bermen, akker- en bosranden zijn in kwaliteit sterk achteruitgegaan. Deze gebieden worden vaak niet als natuurgebied beheerd en vallen door hun kleinschalige karakter buiten de Ecologische...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Andrena hattorfiana; Knautiabij; Hymenoptera; Beemdkroon; Nederland; Verspreiding; Bescherming; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292318
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De moshommel Bombus muscorum in Zuid-Holland. Naturalis
Roos, M.; Reemer, M..
De moshommel heeft sinds 2007 een plaats in het Leefgebiedenbeleid van het Ministerie van LNV. Het is een aandachtsoort voor de Leefgebieden Kustgebied en Agrarisch Landschap. Deze zeldzame hommel is uit grote delen van Nederland verdwenen en staat op de Rode Lijst in de categorie Bedreigd. Over de eisen die de moshommel aan zijn omgeving stelt is nog niet veel bekend. Dit rapport doet verslag van een onderzoek om hierover meer informatie te verzamelen. De moshommel komt in Zuid-Holland nog voor in enkele buitendijkse gebieden in de Delta: de Beninger Sliken, Tiengemeten, de Slikken van Flakkee en de Hompelvoet. Deze vier gebieden zijn in 2008 en 2009 bezocht door EIS-Nederland om het voorkomen en de ecologie van de moshommel nader te onderzoeken....
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Zuid-Holland; Bescherming; Verspreiding; Leefgebiedenbeleid; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/329689
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-hollandse Biesbosch Naturalis
Reemer, M.; Meer, F. van der; Neve, A..
De roodrandzandbij Andrena rosae in de Zuid-hollandse Biesbosch De roodrandzandbij Andrena rosae is gedurende de 20e eeuw sterk achteruitgegaan in Nederland. Hierdoor staat de soort op de Rode Lijst van bedreigde bijen in de categorie 'ernstig bedreigd'. De enige resterende bekende populatie bevindt zich in de Biesbosch. In 2005 is de roodrandzandbij in het Zuid-Hollandse deel van de Biesbosch in kaart gebracht, om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze laatste populatie veilig te stellen. Het onderzoek werd uitgevoerd door EIS-Nederland in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Zowel in het voorjaar als in de zomer zijn enkele veldbezoeken aan de Zuid-Hollandse Biesbosch uitgevoerd. In het voorjaar was de roodrandzandbij talrijk aanwezig en...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biologie; Biotopen; Ecologie; Bescherming; 42.75.
Ano: 2005 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220053
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De rosse sprinkhaan bij Schin-op-geul Naturalis
Jansen, W.; Kleukers, R.M.J.C.; Odé, B..
De rosse sprinkhaan bij Schin-op-geul De rosse sprinkhaan komt in Nederland alleen langs de spoorlijn tussen Schin op Geul en Valkenburg voor. In dit rapport wordt de status van deze populatie beschreven aan de hand van de gegevens in het landelijk Orthoptera-bestand van EIS-Nederland en aanvullend veldonderzoek in 1997. In 1998 werd voorwerk verricht voor een gestandaardiseerde telling van de populatie. In 1999 zal de eerste monitoringronde plaatsvinden. De resultaten zullen in een aparte rapportage besproken worden. Bij Schin op Geul blijkt een levensvatbare populatie voor te komen, die zich al minimaal 50 jaar handhaaft. De populatiegrootte in 1997 wordt geschat op 200-300 dieren. De meeste dieren werden aangetroffen aan de voet van een grasland van...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Bescherming; Biotopen; 42.75.
Ano: 1999 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/220037
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De status van de speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum in Nederland, een karakteristieke libel van niet aangetaste vennen (Odonata) Naturalis
Ketelaar, R..
The status of the northern damselfly Coenagrion hastulatum in the Netherlands, a characteristic dragonfly of non-disturbed shallow lakes (Odonata) The northern damselfly Coenagrion hastulatum is a rare and endangered dragonfly in The Netherlands. In the period 1998-2001 extensive research had been conducted on the distribution of this species in the Netherlands. Old and new data are collated for the first time, and an overview of all current populations is presented. Coenagrion hastulatum now has 16 populations left, in the southern and eastern parts of The Netherlands. The species disappeared from seven sites in the period 1980-2000. Incidental records of wandering individuals give circumstantial evidence that C. hastulatum can migrate over at least 2...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Fenologie; Biotopen; Biologie; Bescherming; 42.75.
Ano: 2002 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218678
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De veldkrekel Gryllus campestris in Zeeuws-vlaanderen (Orthoptera) Naturalis
Calle, L..
The fieldcricket Gryllus campestris in Zeeuws-Vlaanderen (Orthoptera) In 1997 and 2000 some fieldcrickets (Gryllus campestris) were observed in a grassland within a forest (Clingse Bos) in Zeeuws- Vlaanderen. These are the first records since the 1950’s in this area. Because no fieldcrickets were observed in 1998 and 1999 it is thought that the animals have migrated from a nearby population just across the Belgian border. The topsoil of the grassland has been removed locally to expose the sandy soil, to increase the chances for the fieldcricket to establish a population. Together with the rediscovery of a population in Schouwen the future for the fieldcricket in the southwest of the Netherlands looks a bit more promising.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Nederland; Verspreiding; Biotopen; Bescherming; 42.75.
Ano: 2001 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/218620
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Een reconstructie van de libellen- en dagvlinderfauna van het Koningsven (Odonata, Lepidoptera). Naturalis
Ketelaar, R.; Bouwman , J..
In de afgelopen anderhalve eeuw is de diversiteit bij libellen en dagvlinders in Nederland sterk achteruitgegaan. Hoewel lokaal successen worden geboekt bij het herstel van bijzondere soorten, zijn de rode lijsten van libellen en met name dagvlinders nog bijzonder lang. In de aantekenboekjes en korte publicaties van entomologen die een eeuw geleden actief waren, is nog iets zichtbaar van de vroegere weelde. Het Koningsven bij Plasmolen is een van de gebieden waar een zeer bijzondere fauna aanwezig was. Dit artikel maakt op basis van archiefmateriaal een reconstructie van de fauna van dit gebied rond 1900. Het overzicht is een bouwsteen voor een op te stellen herstelplan.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Libellen; Odonata; Dagvlinders; Lepidoptera; Verspreiding; Koningsven; Bescherming; Nederland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/364375
Registros recuperados: 35
Primeira ... 12 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional