Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: 

RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Apidae - bijen 16
Peeters, T.M.J..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Bijen; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407558
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Behangers in een bijenhotel 16
Breugel, P. van.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Hymenoptera; Ecologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294433
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Bijen 16
Reemer, M..
Factsheets van de bijen van het leefgebiedenbeleid.
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Natuurbescherming; Leefgebiedenbeleid; Beleid; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/264576
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae) 16
Raemakers, I..
Sphecodes majalis, a new bee species for the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) A population of Sphecodes majalis was found on a limestone grassland near Maastricht (Limburg). On several occasions more than 10 female and several male specimen were observed. Sphecodes majalis is a parasite of Lasioglossum pallens, which was recorded for the first time in the Netherlands in 1997. Since then L. pallens has become well established in the southern part of the province of Limburg. At the locality where S. majalis was found, L. pallens occurs in large numbers. In April many dozens of males swarm along the woodland edges. The less conspicuous and solitary females mainly nest in dense Festuca rubra swards with a thick litter layer, rather than in the open...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Sphecodes majalis; Bijen; Apidae; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2004 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/261962
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Nederlandse bijen 16
Peeters, T.M.J.; Nieuwenhuijsen, H.; Smit, J.; Meer, F. van der; Raemakers, I.P.; Heitmans, W.R.B.; Achterberg, K. van; Kwak, M.; Loonstra, A.J.; Rond, J. de; Roos, M.; Reemer, M..
Tipo: Book editorial Palavras-chave: Bijen; Nederland.
Ano: 2012 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/475690
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OBN-inventarisaties van bijen, graafwespen en sprinkhanen in terreinen van Natuurmonumenten 16
Reemer, M.; Boer, P. de; Meer, F. van der; Peeters, T.; Smit, J..
Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten heeft Stichting EIS-Nederland in 2007 inventarisaties uitgevoerd van bijen, graafwespen en sprinkhanen in 12 gebieden (zie onder). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de 'OBN-plangebieden': terreindelen waar in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur maatregelen getroffen worden om verzuring, vermesting en verdroging tegen te gaan. Per gebied wordt de aangetroffen fauna besproken en waar mogelijk vergeleken met beschikbare gegevens uit eerdere jaren. Er wordt geprobeerd een inschatting te maken van de (te verwachten) effecten van de geplande OBN-maatregelen op de onderzochte insectenfauna. Buurserzand (Overijssel: Twente; sprinkhanen) In het Buurserzand worden twee deelgebieden...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: OBN; Bijen; Graafwespen; Sprinkhanen; Inventarisatie; Natuurmonumenten; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/263474
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
OBN-inventarisaties van bijen in Buurserzand, Kampina, Sprengenberg, Velhorst en Witte Veen 16
Loonstra, A.J.; Reemer, M.; Meer, F. van der; Smit, J..
Op initiatief van de Vereniging Natuurmonumenten heeft Stichting EIS-Nederland in 2008 de bijenfauna geïnventariseerd van vijf terreinen (zie onder). Speciale aandacht ging hierbij uit naar terreindelen waar in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) maatregelen getroffen zijn of zullen worden om verzuring, vermesting en verdroging tegen te gaan. Elk gebied is minimaal drie keer bezocht. Per gebied wordt de aangetroffen bijenfauna besproken en waar mogelijk vergeleken met gegevens uit eerdere jaren. Ook worden er aanbevelingen gegeven voor beheer ten gunste van de bijenfauna. Buurserzand (Overijssel: Twente) In 2008 zijn 41 soorten bijen gevonden in het Buurserzand, waaronder vier soorten van de Rode Lijst. Enkele vergraste stukken...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Hymenoptera; Apidae; Bijen; Verspreiding; Natuurmonumenten; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/292316
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Trottoirbijen 16
Peeters, T..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Bijen; Apidae; Ecologie; Nederland; 42.75.
Ano: 2008 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/294434
Registros recuperados: 8
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional