Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A predictive distribution model for Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Sierdsema, H.; Cuppen, J.G.M..
Een voorspellend verspreidingsmodel voor de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) Op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv is het huidige voorkomen en de biotoopvoorkeur van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus onderzocht. Om informatie te krijgen over de mogelijke verspreiding van deze Habitatrichtlijn-soort is een voorspellend verspreidingsmodel gemaakt. Het beste model is gebaseerd op de aanwezigheid van tien met G. bilineatus geassocieerde plantensoorten en het elektrisch geleidingsvermogen van het water. Met behulp van dit model en de sterke associatie van de soort met laagveenbodems zonder toplaag van zand of klei is de kans op voorkomen per kilometerhok...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327158
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus na 38 jaar weer in Nederland opgedoken (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Dijk, G. van.
Dytiscus latissimus after 38 years rediscovered in the Netherlands in 2005 (Coleoptera: Dytiscidae) In 2005 two males of the water beetle Dytiscus latissimus were caught near Uffelte (province of Drenthe). The species is endangered throughout its range and was thought to be extinct in the Netherlands. It is listed in Annex ii and iv of the Habitats Directive and is therefore heavily protected. Uffelte is also the last location were D. latissimus was found (in 1967), so it’s obvious that the population has always persisted. Further research will have to clarify the status of the population.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; Verspreiding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327148
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Zuid-Friesland: verspreidingsonderzoek 2009. Naturalis
Koese, B.; Cuppen, J.G.M..
In het kader van het project “Inhaalslag Verspreidingsgegevens Ongewervelden” in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) doet Stichting EIS sinds een aantal jaar onderzoek naar de verspreiding van de beschermde gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus. Bij eerdere inventarisaties van de gestreepte waterroofkever is gebruik gemaakt van een model dat de kans op voorkomen van de gestreepte waterroofkever in een bepaald kilometerhok voorspelde. Het model bleek een redelijke voorspellende waarde te hebben in gebieden waarbij gegevens over het electrisch geleidingsvermogen (EGV) en vegetatiedata gecombineerd konden worden. In gebieden waarvan alleen EGV waarden bekend waren, is het model ontoereikend gebleken...
Tipo: Book (monograph) Palavras-chave: Verspreiding; Friesland; Coleoptera; Waterroofkevers; Inhaalslag; 42.75.
Ano: 2009 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/329670
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B.; Sierdsema, H..
Verspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004 en 2005 onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van lnv. Deze waterroofkever is wettelijk beschermd middels de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn. Graphoderus bilineatus kwam vroeger in grote delen van Nederland voor, maar is tegenwoordig vrijwel beperkt tot de grote laagveengebieden in de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. De belangrijkste biotopen in Nederland zijn sloten en kanalen met een breedte tussen 1,5 en 20 meter, een diepte tussen 50 en 150 centimeter met helder water, en meestal een vrij...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Nederland; Verspredding; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327154
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Dytiscidae - waterroofkevers Naturalis
Cuppen, J.G.M.; Koese, B..
Tipo: Article in monograph or in proceedings Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Waterroofkevers; 42.75.
Ano: 2010 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/407185
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae). Naturalis
Koese, B.; Cuppen, J.G.M..
Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van het ministerie van lnv), werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verschillende vangstmethodieken. Het doel was om tot een inventarisatieprotocol te komen. Er werden twee vergelijkingen uitgevoerd. Allereerst werden keverfuiken (gemaakt van frisdrankflessen) al dan niet voorzien van lokaas (kattenvoer, kippenlever of zonder aas) met elkaar vergeleken. Vervolgens werd op grond van deze resultaten de effectiviteit onderzocht van de beste fuik (met kippenlever), ten opzichte van het schepnet. Het blijkt dat aas onmisbaar is bij het gebruik van fuiken,...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Waterroofkevers; Dytiscidae; Inventarisatiemethoden; 42.75.
Ano: 2006 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/327156
Registros recuperados: 6
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional