Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Thai Agricultural
País:  Thailand
Título:  PRE04012-20-1-1-1 : ข้าวเหนียวต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่น
PRE04012-20-1-1-1 : Rice gall midge (Orseolia oryzae (Wood-Mason)) resistance
Autores:  Premrudee Pintaya
Kakanang Punyalue
Adul Sitthiwong
Pannipa Yajai
Kanjana Piboon
Kulchana Ketsuwan
Pitchanan kunghair
Yawvaluck Kanyamee
Sakul Mulkum
Pairoj Chotinisakorn
Pichatorn Rueangdej
Payapbhubes Markkool
Nootjarin Jungkhun
Kornsiri Srinil
Sivapong Naruebal
Nongnuch Pradit
Silawan Chantharabutt
Phannee Jitta
Data:  2016-02-26
Ano:  2014
Palavras-chave:  Glutinous rice
Non-photoperiod sensitivity
Rice gall midge resistance
The upper north Thailand
Irrigated rice
ข้าวเหนียว
ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
ต้านทานแมลงบั่ว
ภาคเหนือตอนบน
นาชลประทาน
Resumo:  Rice Gall midge (Orseolia oryzae (Wood-Mason)) is a major problem in the upper Northern part, a glutinous rice line PRE04012-20-1-1-1 was derived from a single cross between Sahm Samai and PRE96011-SPT-1-2-2-1-1 since 2004. The farmer field trials had tested in 2011-2013. In wet season, high potential yield was 1,043 kg/rai while the average yield was 703 kg/rai which was non significant different from 710 kg/rai of RD14 and 704 kg/rai of SPT1. In dry season, the high potential yield was 916 kg/rai while the average yield of PRE04012-20-1-1-1 and SPT1 were 714 kg/rai, but lower than RD14 (759 kg/rai) by 6 percent. In addition, this line can produce maximum yield of 780 kg/rai at 20.4 kg N/rai. This line performed better gall midge resistance (R-MS in green house, R-S in field test) than SPT1 (MS-S in green house, MR-HS in field test) and RD14 (S in green house, MS-HS in field test) but not to the brown planthopper, white backed planthopper, leaf blast and bacterial leaf blight. This line is a non-photoperiod sensitivity, 117 cm height, 130-133 days maturity by transplanting method. Its hull color is straw. Seed dormancy of the paddy is 10 weeks after harvest in wet season and 6 weeks in dry season. Brown rice has average 7.45 mm long, 2.5 mm wide, 1.85 mm thick, intermediate shape. It has good milling quality, whole grain and head rice are about 49.2 percent. Farmers preferred both agronomic traits and quality cooking.

พื้นที่ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนหลายแห่งประสบปัญหาแมลงบั่ว (Orseolia oryzae (Wood-Mason)) เข้าทำลาย โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทานภาคเหนือตอนบน ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนได้ข้าวเหนียวสายพันธุ์ PRE04012-20-1-1-1 ซึ่งได้จากการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างพันธุ์สามสมัย กับสายพันธุ์ PRE96011-SPT-1-2-2-1-1 จากการทดสอบผลผลิตในนาราษฎร์ พ.ศ. 2553-2556 มีศักยภาพการให้ผลผลิตในฤดูนาปีสูงถึง 1,043 กิโลกรัมต่อไร่ และ 916 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง และให้ผลผลิตเฉลี่ย 703 กิโลกรัมต่อไร่ และ 714 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ โดยฤดูนาปีให้ผลผลิตเฉลี่ยใกล้เคียงกับพันธุ์ กข14 และสันป่าตอง 1 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 710 และ 704 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ในฤดูนาปรังให้ผลผลิตเฉลี่ย 714 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ากับพันธุ์สันป่าตอง 1 (714 กิโลกรัมต่อไร่) แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่ำกว่าพันธุ์ กข14 (759 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 6 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนให้ผลผลิตสูงสุด 780 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 20.4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ สายพันธุ์ PRE04012-20-1-1-1 มีลักษณะเด่นคือมีปฏิกิริยาค่อนข้างอ่อนแอถึงต้านทานต่อแมลงบั่ว ในสภาพโรงเรือน อ่อนแอถึงต้านทาน ในสภาพนาข้าว ดีกว่าพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่คือพันธุ์ สันป่าตอง 1 และ กข14 แต่อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล(Nilaparvata lugens (Stål)) และเพลี้ยกระโดดหลังขาว (Sogatella furcifera (Horváth)) และไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ (Pyricularia grisea Sacc.)และโรคขอบใบแห้ง (Xanthomonas oryzae pv.oryzae) เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูงเฉลี่ย 117 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 130-133 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำเมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ระยะพักตัว 10 สัปดาห์ เมื่อปลูกในฤดูนาปี และ 6 สัปดาห์ เมื่อปลูกในฤดูนาปรัง ความยาวข้าวกล้องเฉลี่ย 7.45 มิลลิเมตร กว้าง 2.5 มิลลิเมตร หนา 1.85 มิลลิเมตร รูปร่างปานกลาง คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 49.2 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกอ่อน นุ่ม เกษตรกรให้การยอมรับทั้งลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพหุงต้ม
Tipo:  Collection
Idioma:  Thailandês
Identificador:  Proceeding of The 31st Rice and Temperate Cereal Crop Annual Conference, Rayong (Thailand). p. 88-104

ISBN: 978-616-358-015-3

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5900

เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2557 ระยอง, หน้า 88-104
Formato:  526 p.
Direitos:  ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสาร นี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional