Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Thai Agricultural
País:  Thailand
Título:  PRE02008-CRI-18-2-1-1: ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบน
PRE02008-CRI-18-2-1-1: Irrigated glutinous promising rice line for commercial use in upper northern region
Autores:  Payapbhubes Markkool
Kornsiri Srinil
Nutcharin Jungkun
Kunlaya Bunsa-nga
Piyapan Srikum
Danai Juntakad
Maywiga Nanglae
Jarun Luelert
Kakanang Punyalue
Kulchana Kessuwan
Adul Sittiwong
Pichanun Kunghae
Karnjana Pibul
Punnipa Yajai
Premrudee Pintaya
Sakul Mulkum
Pairoj Chotinisakorn
Pitchatorn Ruangdat
Kanittha Aonpiam
Siwapong Narubarn
Nongnut Pradits
Punnee Jitta
Data:  2016-02-26
Ano:  2015
Palavras-chave:  Glutinous rice
Insensitive to photoperiod
High yield
Commercial
Upper northern region
ข้าวเหนียว
ไม่ไวต่อช่วงแสง
ผลผลิตสูง
การค้า
ภาคเหนือตอนบน
Resumo:  Growing rice in dry season in the upper northern region is depend upon two significant factors including, the varietal acceptance which high yield, disease and insect resistance and high market demand. The program on research and development of irrigated rice in the upper northern region has carried out the project and developed the new rice promising line, namely PRE02008-CRI-18-2-1-1 which is glutinous rice and insensitive to photoperiod. This line was obtained from single cross, PRE93001-8-1-2-1-1/ PRE1. The average yield is 854 kg/rai which are 2 and 4 % greater than SPT1 and RD14,respectively whereas the maximum yield potential reaches 984 kg/rai in wet season and 1,110 kg/rai in dry season at Phrae and Chiangrai province, respectively. This line is 118 cm height, 139 days maturity, hull color and size is similar to SPT1. It has good milling quality, whole grain and head rice is about 49.9 percent. Cooked rice is creamy white, moderately sticky, and fluffy. Moreover, this line is resistant to bacterial leaf blight in the upper northern and widely accepted by traders.

การปลูกข้าวฤดูนาปรังแต่ละปีของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนสามารถปลูกได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว การตัดสินใจของเกษตรกรที่จะเลือกปลูกชนิดของข้าวและพันธุ์อะไรต้องอาศัยข้อมูลต่างๆมาประกอบ ข้อบ่งชี้ที่สามารถกำหนดทิศทางดังกล่าวได้เป็นอย่างดีคือผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่สูงและพันธุ์ต้องเป็นที่ยอมรับในระบบการค้า นอกจากพันธุ์ข้าวจะต้องให้ผลผลิตสูงแล้ว การมีลักษณะทางการเกษตรที่ใกล้เคียงกับพันธุ์เดิมและมีความต้านทานต่อโรคของพันธุ์ข้าว จะทำให้เกิดการยอมรับได้เร็วยิ่งขึ้น อีกด้วย ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ PRE02008-CRI-18-2-1-1 ได้จากการผสมเดี่ยวระหว่างสายพันธุ์ PRE93001-8-1-2-1-1 และพันธุ์แพร่ 1 ตั้งแต่ปี 2545 จากการเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ปี 2556-2557 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 854 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สันป่าตอง 1 และ กข14 ร้อยละ 2 และ 6 (838 และ 809 กิโลกรัมต่อไร่) ตามลำดับ โดยมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุดในฤดูนาปี 2556 ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 984 กิโลกรัมต่อไร่ และฤดูนาปรัง 2557 ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1,110 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงเฉลี่ย 118 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 139 วัน ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะเท่ากับพันธุ์สันป่าตอง 1 จากการทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคขอบใบแห้งตั้งแต่ปี 2552-2556 พบว่ามีระดับค่อนข้างต้านทานถึงต้านทานสูง (R R MR R และ HR) ตามลำดับ ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.22 กว้าง 2.93 หนา 2.14 มิลลิเมตร น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 29.50 กรัม และ 10.23 กิโลกรัมต่อถัง โดยมีขนาดและรูปร่างเมล็ดระดับเดียวกับพันธุ์สันป่าตอง 1 คุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 49.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนึ่งสุกแล้ว ข้าวสุกสีขาวนวล เนื้อสัมผัสนุ่ม เหนียวติดกันและค่อนข้างมีความเลื่อมมัน นอกจากนี้ในระบบการค้าผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกให้การยอมรับสูง
Tipo:  Collection
Idioma:  Thailandês
Identificador:  [Proceeding of The 8th rice research conference 2015: Rice research center groups in upper and lower northern region], Chiang Rai (Thailand), p. 63-85

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5919

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2558, เชียงราย หน้า 63-85
Formato:  298 p.
Direitos:  ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสาร นี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional