Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Udvaskning af organisk bundet kvælstof og kulstof
Autores:  Vinther, F.P.
Hansen, E.M.
Eriksen, J.
Jacobsen, O.H.
Data:  2004-12
Ano:  2004
Palavras-chave:  Nutrient turnover
Air and water emissions
Resumo:  Nye forsøg har vist at der udvaskes organisk bundet kvælstof (org. N) og kulstof (org. C) i ikke helt ubetydelige mængder, og at udvaskningen af dette bl.a. afhænger af afgrøde og dyrkningsmetode. Ved lav nitratudvaskning, som f.eks. under en veludviklet efterafgrøde, udvaskes forholdsvis mere org. N end ved høj nitratudvaskning, og der udvaskes mere org. C fra en plantedækket jord end fra bar jord.
Tipo:  Journal paper
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/4194/1/4194.pdf

Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Jacobsen, O.H. (2004) Udvaskning af organisk bundet kvælstof og kulstof. [Leaching of organic nitrogen and carbon.] FØJOenyt (6).
Relação:  http://orgprints.org/4194/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional