Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak
Autores:  Serikstad, Grete Lene
Data:  2016
Ano:  2016
Palavras-chave:  Production systems
Crop combinations and interactions
Vegetables
Food systems
Resumo:  Rapporten er skrevet i regi av Foregangsfylke økologiske grønnsaker, på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Den omhandler produsentsamarbeid som virkemiddel for å øke produksjonen av økologiske grønnsaker. Rapporten omfatter en kartlegging av utfordringene knyttet til økt tilgang på arealer for å kunne drive vekstskifte og forslag til tiltak for å øke produksjonen. Aktuelle produsenter kan være økologiske grønnsaksprodusenter som vil utvide eksisterende areal, andre økologiske produsenter som vil bruke noe av sitt engareal til åkerkulturer eller konvensjonelle grønnsaksprodusenter som vil legge om hele eller deler av arealet sitt. I områder der det allerede er økologiske mjølkeprodusenter og der TINE nå åpner opp for flere kontrakter om merpris for økologisk mjølk ligger forholdene spesielt godt til rette for nabosamarbeid, bla. deler av Østfold og Vestfold, nedre deler av Buskerud, deler av Hedmark, Oppland og Akershus og i noen områder av Trøndelag, særlig rundt Trondheimsfjorden.
Tipo:  Report
Idioma:  no
Identificador:  http://orgprints.org/31148/1/NORS%C3%98K%20Rapport%20Vol%201%20nr%206%20Utredning%20vekstskifte%20gr%C3%B8nnsaker.pdf

Serikstad, Grete Lene (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2016) Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon. Utfordringer og tiltak. [Producer cooperation for more organic vegetables.] NORSØK Rapport, no. Vol. 1 Nr.6. NORSØK, Tingvoll.
Editor:  NORSØK
Relação:  http://orgprints.org/31148/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional