Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Værdien af sygdomsresistens i økologisk dyrket vårbyg
Autores:  Hovmøller, M.S.
Thomsen, I.
Kristensen, K.
Østergård, H.
Data:  2006
Ano:  2006
Palavras-chave:  Crop health
Quality
Protection
Resumo:  Bladsygdomme kan være et væsentligt problem både i konventionel og økologisk dyrkning af vårbyg. Der er gode muligheder for at forebygge bladsygdomme ved korrekt sortsvalg, såfremt man lægger vægt på sortens (eller sortsblandingens) resistensegenskaber. Det er således afgørende at kende sortens resistens mod specielt de sygdomme, som har størst sandsynlighed for, baseret på den enkeltes erfaringer, at kunne blive et problem. Udover sortsegenskaber vil sygdomsniveauet for den enkelte sygdom i den enkelte mark afhænge af det lokale smittetryk i begyndelsen af vækstsæsonen, jordens næringsstofbalance- og frigivelse, mikrobiel aktivitet samt vind og vejr.
Tipo:  Conference paper, poster, etc.
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/7910/1/7910.pdf

Hovmøller, M.S.; Thomsen, I.; Kristensen, K. and Østergård, H. (2006) Værdien af sygdomsresistens i økologisk dyrket vårbyg. [Value of disease resistance in organically grown spring barley.] In: Jespersen, J.B. and Pedersen, C.Å. (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, Dansk Landbrugsrådgivning & Danmarks JordbrugsForskning, pp. 344-346.
Editor:  Dansk Landbrugsrådgivning & Danmarks JordbrugsForskning
Relação:  http://orgprints.org/7910/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional