Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN
Autores:  Askegaard, Margrethe
Olesen, Jørgen E.
Rasmussen, Ilse A.
Driessen, Eugene
Nielsen, Erling
Thomsen, Henning C.
Bak, Holger
Lindberg, Julie F.
Data:  2004
Ano:  2004
Palavras-chave:  Cereals
Pulses and oilseeds Weed management Composting and manuring
Resumo:  Hvordan kan sædskiftet indrettes så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes? Dette centrale spørgsmål belyses med resultater fra et økologisk sædskifteforsøg, der i 1996/97 blev anlagt på tre lokaliteter i Danmark. Da forsyningen med kvælstof (N) kan være meget kritisk i økologisk kornproduktion blev forsøget designet med fokus på dyrkningsmæssige faktorer der har indflydelse på N-forsyningen. Tre faktorer blev undersøgt: 1) Betydning af andel af N-fikserende afgrøder i sædskiftet 2) Betydning af efterafgrøder 3) Betydning af tilførsel af husdyrgødning. Der blev målt udbytter, udvaskning af næringsstoffer samt forekomst af ukrudt. Forsøget demonstrerer vigtigheden af at undersøge dyrkningsfaktorer i en sædskiftemæssig helhed.For eksempel har tilførsel af husdyrgødning ikke kun effekt i den afgrøde hvor den tilføres. Efterfølgende afgrøder kan også blive påvirkede. Flere af disse langsigtede effekter er knyttet til kløvergræsmarker og N-fikserende efterafgrøder, som er væsentlige elementer i økologiske sædskifter. Lokaliteter, forsøgsdesign og dyrkning præsenteres i boks 1, 2 og 3.
Tipo:  Journal paper
Identificador:  http://orgprints.org/7854/1/7854.pdf

Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger and Lindberg, Julie F. (2004) ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN. [Organic crop rotations for cereal production.] Grøn Viden, Markbrug (298), pp. 1-20.
Relação:  http://orgprints.org/7854/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional