Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug
Autores:  Eriksen, J
Data:  2007
Ano:  2007
Palavras-chave:  Nutrient turnover
Dairy cattle
Air and water emissions
Resumo:  Det er i stigende grad store bedrifter med mange køer, som præger billedet i økologisk mælkeproduktion. Konsekvensen er, at afstandene bliver for store til afgræsning af markerne langt fra stalden. Derfor er der meget græs i sædskiftet tæt på stalden og det bliver intensivt afgræsset. Den udvikling har konsekvenser: Langvarige græsmarker er ofte mindre produktive og af dårligere kvalitet, det er sværere at udnytte kvælstof opsamlet i græsmarken og der kan være problemer med etablering af kløvergræs efter omlægning. Et nyt forskningsprojekt, som skal belyse disse problemstillinger, er netop startet ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. I et markforsøg i Foulum undersøges strategier for sammensætning af sædskifter og management i græsmarker. Helt konkret arbejdes der med ind- og udmarkssædskifter. Indmarken er tæt på gården og består hovedsageligt af kløvergræs til afgræsning. Udmarken er længere væk og bruges til majs, lupin, grønkorn og slætgræs.
Tipo:  Newspaper or magazine article
Idioma:  dan
Identificador:  http://orgprints.org/11226/1/OrgGrass_landbrugsavisen.doc

Eriksen, J (2007) Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen 2. sektion Agro, 2007 (22), p. 24.
Relação:  http://orgprints.org/11226/
Formato:  other
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional