Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi
Autores:  Elekçioğlu, Naime Z.
Kara, Huriye
Pala, Hülya
Temel, Nazife
Özarslandan, Adem
Aras, Yusuf
Arslan, Rasim
Balki, Kemal
Data:  2010
Ano:  2010
Palavras-chave:  "Organics" in general Farming Systems Crop health
Quality
Protection Weed management
Resumo:  Bu çalışma, 2003-2006 yılları arasında Hatay (Dörtyol) ve Mersin (Erdemli) illerinde yürütülmüş olup, çalışmada Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakal çeşidinde zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı organik tarıma uygun mücadele yöntemlerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada her iki turunçgil çeşidinin bulunduğu alanlarda Organik Tarım ve Entegre Mücadele uygulamaları birlikte yürütülmüştür. Organik tarım yapılan bahçelerde organik ürün sertifikası alımına yönelik gerekli denetlemeler yaptırılarak ürün sertifikalandırılmıştır. Tüm bahçelerde bulunan zararlı ve doğal düşmanlar gözle inceleme ve darbe yöntemi ile saptanmıştır. Organik tarım bahçelerinde, ekonomik zarar eşiğini aşan zararlılara (Turunçgil Unlubiti, Turunçgil Kırmızı Örümceği, Yıldız Koşnili) karşı doğal düşman salımı, kükürt ve yazlık beyaz yağ uygulaması yapılarak mücadele edilmiştir. Hastalık etmenleri makroskopik ve mikroskobik incelemelerle belirlenmiştir. Denemenin yürütüldüğü Mars Seedless Altıntop bahçesinde Gövde Zamklanma Hastalığı [Phytopthora citropthora (Sm. et Sm) Leonian] tespit edilmiştir. Bu hastalıkla mücadele için enfekteli ağaçların gövdesinde kabuk temizliği yapılmış temizlenen yara yerlerine %2 oranında Bordo Bulamacı uygulanmıştır. Yabancı otlarla organik yetiştiricilikte mücadele amacıyla örtücü bitki uygulaması yapılmıştır. Dört örtücü bitki türü; arpa, İngiliz Çimi, Adi Fiğ, Acem Üçgülü denemeye alınmıştır. Toprağı kaplama alanı yönünden en yüksek değerler, ile yabancı ot kaplama alanı ve birim alandaki yabancı ot tür ve sayısı yönünden en düşük değerler arpa ve fiğden alınırken, yaş ve kuru ağırlık yönünden en yüksek değer yine fiğ parselinden elde edilmiştir. Bahçelerde Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) da belirlenmiş ancak populasyonları zarar eşiğinin altında bulunmuştur. Parsellerde kullanılan çiftlik gübresi ve yeşil gübre toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre uygulanmıştır. Kullanılan her türlü girdiler ve yapılan işlemler Tarım Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun da onayı ile seçilmiştir. Her yıl meyve hasat döneminde kalıntı analizleri ve pomolojik analizler yaptırılmış, bir üretim periyodu sonunda ağaç başına ortalama verim belirlenmiştir. Proje çalışmaları, ürüne “organik ürün” sertifikası veren danışman firma tarafından kontrol edilmiş ve çalışmada organik meyve elde edilmiştir.
Tipo:  Book chapter
Idioma:  tur
Identificador:  http://orgprints.org/21216/1/Organik_Turun%C3%A7gil_Zararl%C4%B1_Yabanc%C4%B1_ot_mucadelesi.pdf

http://orgprints.org/21216/4/Organik_tarim_kapak.jpg

Elekçioğlu, Naime Z.; Kara, Huriye; Pala, Hülya; Temel, Nazife; Özarslandan, Adem; Aras, Yusuf; Arslan, Rasim and Balki, Kemal (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease pest and weeds on organic citrus production in Eastern Mediterranean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığ , Ankara Turkey, pp. 239-252.
Editor:  T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığ
Relação:  http://orgprints.org/21216/
Formato:  application/pdf

image/jpeg
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional