Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor
Data:  2021-01-01
Ano:  2021
Palavras-chave:  Dairy cattle
Feeding and growth
Resumo:  Nya EU-regler skärper kraven på ekologisk mjölkproduktion. I dag får foderstaten innehålla 5 % konventionellt foder, men år 2005 måste djuren utfodras med 100 % ekologiskt foder. Dessutom får syntetiska vitaminer, enligt rådets förordning (EG) nr 1804/1999, inte användas till idisslare inom ekologisk djurproduktion i hela EU, från och med augusti 2000. För närvarande råder en generell dispens från förbudet mot syntetiska vitaminer. Studien kommer att genomföras på Tingvall, en ekologisk försöks- och demonstrationsgård som tillhör Hushållningssällskapet Väst. Försöket startar sommaren 2005 och ska pågå under två hela laktationer. Foderstaten är 100 % ekologisk och innehåller kallpressad rapskaka. Som övrigt proteinfodermedel kommer utfodring av ärtor att jämföras med åkerböna (år 1) respektive lupin (år 2). Dessutom jämförs effekter av att ge korna ett tillskott framställt ur naturliga vitaminkällor, med att inte ge något tillskott av vare sig naturliga eller syntetiska vitaminer. Syfte och målsättning: * Att visa på hur olika närproducerade proteinfodermedel kan kombineras i en 100 % ekologisk foderstat för att optimera för täckning av kons protein- och vitaminbehov, utan att få störningar i mjölkproduktionen och negativa effekter på kornas hälsa. * Att undersöka om statusen av vitaminerna A, D och E är tillfredsställande hos mjölkkor, som utfodras med 100 % ekologiskt foder utan tillsats av syntetiska vitaminer, men med ett naturligt vitaminpreparat framställt ur naturliga vitaminkällor. * Att studera hur mjölkavkastning, mjölkens sammansättning, mjölkkvalité och djurhälsa påverkas av en utfodring med 100 % ekologiskt foder där ett naturligt vitaminpreparat är tillsatt jämfört med kor som utfodras utan tillsats av vitaminer.
Tipo:  Project description
Identificador:  {Project} Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor. [Locally produced protein feeds and vitamin supply for dairy cows.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabeth, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU.
Relação:  http://orgprints.org/7607/
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional