Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství
Autores:  Dvorak, Petr
Hamouz, Karel
Kuchtová, Perla
Tomasek, Jaroslav
Data:  2009
Ano:  2009
Palavras-chave:  Farming Systems
Crop husbandry
Resumo:  Cílem tohoto pokusu bylo zhodnotit vliv travního mulče a termínu jeho aplikace na výnos a počet konzumních hlíz a na velikostní zastoupení hlíz pod trsem. V roce 2008 byl travní mulč aplikován na hrůbky brambor zaloţené v ekologickém způsobu hospodaření. V pokusu byly srovnávány dvě varianty s různými termíny aplikace travního mulče (aplikace po výsadbě a po druhém plečkování) a porovnávány s kontrolní variantou bez mulčování (mechanicky ošetřovanou). Výsledky prokázaly pozitivní vliv travního mulče na výnos konzumních hlíz a některé výnosové prvky porostu brambor. Výnos konzumních hlíz byl v porovnání s nemulčovanou variantou statisticky průkazně vyšší o 9,3 t/ha. Nejvyšší počet konzumních hlíz byl zjištěn u varianty, kde byl travní mulč aplikován po výsadbě.
Tipo:  Journal paper
Identificador:  http://orgprints.org/21805/1/QH82149_03_2009.pdf

Dvorak, Petr; Hamouz, Karel; Kuchtová, Perla and Tomasek, Jaroslav (2009) Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. [Effect of grass mulch application on tubers size and yield of ware potatoes in organic farming.] Úroda : časopis pro rostlinnou produkci, 12, pp. 315-318.
Relação:  http://orgprints.org/21805/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional