Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Pleveli kot bioindikatorji: vzorčenje in uporaba podatkov
Autores:  Carlesi, Stefano
Barberi, Paolo
Data:  2018
Ano:  2018
Palavras-chave:  Soil quality
Weed management
Resumo:  Članek opisuje uporabo plevelnih vrst kot indikator-jev stanja tal, ki je povezano ali z lastnostmi tal (kot sta pH ali tekstura tal) ali z gospodarjenjem s tlemi (zastajanje vode v tleh, premalo ali preveč hranil, zbitost). Poudariti je treba, da: (i) Tovrstna analiza ne zagotavlja vedno doslednih rezultatov. Odnos med različnimi plevelnimi vrstami in stanjem tal namreč ni vedno jasno začrtan. (ii) Za izvajanje te metode vzorčenja je potrebno nekaj osnovnega botaničnega znanja za identifikacijo plevelov.
Tipo:  Report
Idioma:  sl
Identificador:  http://orgprints.org/32825/7/Weeds%20as%20soil%20bioindicators_Slovenian_ISD.pdf

Carlesi, Stefano and Barberi, Paolo (2018) Pleveli kot bioindikatorji: vzorčenje in uporaba podatkov. [Weeds as soil bioindicators: How to sample and use data.] FertilCrop Technical Note. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), Inštitut za trajnostni razvoj, Frick, Pisa and Ljubiljana.
Editor:  Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), Inštitut za trajnostni razvoj
Relação:  http://orgprints.org/32825/
Formato:  application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional