Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  Organic Eprints
País:  Germany
Título:  Wykorzystanie potencjału mieszanin odmian owsa jarego i jęczmienia jarego w redukcji zachwaszczenia
Autores:  Kaczmarek, Sylvia
Zarina, Livija
Melander, Bo
Krawczyk, Roman
Data:  2016-05-11
Ano:  2016
Palavras-chave:  Crop health
Quality
Protection Weed management
Resumo:  Prezentowane wyniki badań są częścią międzynarodowego projektu PRODIVA - Crop diversification and weeds (http://coreorganicplus.org/research-projects/prodiva) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w ramach konkursu ,,Core Organic Plus”. Projekt skierowany jest na wspieranie bioróżnorodności jako ważnego elementu kierowania zachwaszczeniem w rolnictwie ekologicznym. W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych prowadzonych w Polsce i Łotwie, które miały na celu uzyskanie informacji na temat cech odmian i mieszanek odmian zapewniających optymalną redukcję zachwaszczenia. W badaniach zastosowano łącznie dziesięć odmian jęczmienia jarego oraz sześć odmian owsa jarego. W badaniach wykonano pomiary masy chwastów, wysokości plonów ziarna, wysokości roślin, obsady roślin zbóż na jednostce powierzchni oraz określono indeks powierzchni liści. Wyniki pokazują, że mieszaniny odmian, zarówno jęczmienia jak i owsa, mogą wpłynąć na poprawę zdolności konkurencyjnych, zmniejszając produkcję biomasy chwastów.
Tipo:  Conference paper, poster, etc.
Idioma:  pl
Identificador:  http://orgprints.org/30272/1/abstract.pdf

http://orgprints.org/30272/7/presentation.pdf

Kaczmarek, Sylvia; Zarina, Livija; Melander, Bo and Krawczyk, Roman (2016) Wykorzystanie potencjału mieszanin odmian owsa jarego i jęczmienia jarego w redukcji zachwaszczenia. [Using mixtures of varieties of spring oat and spring barley for weed suppression.] Speech at: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej, Dymaczewo Nowe, Poland, 11-13.05.2016. [Completed]
Relação:  http://orgprints.org/30272/
Formato:  application/pdf

application/pdf
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional