Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  SUSTAINABLE COUNTRYSIDE AND COMPETITIVENESS
A FENNTARTHATÓ VIDÉK ÉS A VERSENYKÉPESSÉG
Autores:  Szlavik, Janos
Csete, Maria
Data:  2009-10-24
Ano:  2005
Palavras-chave:  Community/Rural/Urban Development
Environmental Economics and Policy
Public Economics
Sustainability on regional level
Settlements
Investigations - fenntarthatóság regionális szintje
Települések
Beruházások
Resumo:  Sustainability, which is a way of thinking, life, production and consumption, covers all dimensions of human existence, its relation to natural resources, the economy and society. Sustainability can be the solution, beside research and development processes, to global problems like globalising economy and market competition, global warming, poverty and famine. United Nations’ actions from Rio to Johannesburg and EU decisions seem to underpin this. Well intentioned efforts up to the present have been made on global level with few results. Therefore it is necessary to implement sustainability on regional and local sub-regional, company level. Sustainability is getting into the centre of expectations and actions. It is very likely that only regions and subregions recognising the importance of sustainability in time, will be successful and competitive as a result of this advantage. Settlements neglecting sustainability will not be able to keep their inhabitants, the countryside around them will not be able to produce enough products meeting food safety standards, and will exhaust its natural resources fairly quickly. The competitiveness of a region is largely determined by the state and development pattern of its rural areas and settlements. Therefore research has been focused on sustainable countryside and its important elements, sustainable (liveable) settlements. During our investigations we implemented a new indicator and index number set that reflects all dimensions of sustainability, the present situation, and supports the bottom up decision making process of local governments and NGOs in order to promote development. These investigations highlighted the facts that potential competitiveness of a region can only be based on sustainable settlements, subregions and it is essential to eliminate deficiencies that restrain present and future development. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A fenntarthatóság, amely szemlélet-, gondolkodás-, élet-, termelési-, valamint fogyasztási mód felöleli az emberi létezés valamennyi dimenzióját, a természeti erőforrásokhoz való viszonyát, a gazdaságot és a társadalmat. A globális kihívá-sok leküzdésében – mint például a globalizálódó gazdaság és piaci verseny, a globális felmelegedés, a szegénység és éhezés leküzdése –, a kutatási – innovációs folyamatok mellett a fenntarthatóság jelentheti a megoldást. Ezt megerősítik az ENSZ világrendezvényei Riótól – Johannesburgig, valamint az EU határozatai. Az eddigi jó szándékú próbálkozások globális szinten mozogtak, vajmi kevés eredménnyel. Ezért szükséges a fenntarthatóság regionális és lokális – kistérségi, települési, vállalkozási – szintjein kezdeményezni a megoldást. A fenntarthatóság egyre inkább az elvárások és cselekvések középpontjába kerül, várható, hogy csak azok a régiók, kistérségek, helyi szintek lehetnek eredményesek, versenyké-pesek melyek időben felismerték a fenntarthatóság érvényesítésének szükséges-ségét, s ezzel helyzeti előnyre tesznek szert. Ugyanis a fenntarthatóságot mellőző települések nem tudják megtartani lakosaikat, s a vidék nem képes megfelelő minőségű, az élelmiszerbiztonsági igényeknek megfelelő termékeket kibocsátani, s nem hosszabb távon felélik természeti erőforrásaikat. A régiók versenyesélyét sokban meghatározzák a régión belüli vidéki térségek és települések helyzete, s fejlődése. Ezért a kutatások a fenntartható vidék és ennek lényegi elemére a fenntartható, vagyis élhető településre irányultak. A vizsgálatok erre a célra egy újszerű indikátor és mutatószámrendszert alkalmaztak, amely tükrözte a fenn-tarthatóság dimenzióit, az adott helyzetet, s megalapozzák az alulról építkező te-lepülési és civil szervezeti önkormányzatok a fejlesztés lehetőségeit. A vizsgálatok hangsúlyozzák, hogy a fenntartható településekre-kistérségekre épülhet a régió versenyesélye, s mindebben különösen fontos szerepe van a jelent és jövőt korlá-tozó „hiányok” felszámolásának.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Inglês
Identificador:  HU ISSN 0046-5518

http://purl.umn.edu/54341
Relação:  GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 49, Special Issue, Number 12, 2005
XLIX.
Special Edition 12.
Formato:  9
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional