Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MEGYEI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN
AGRICULTURAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BASED ON A STUDY OF COUNTIES
Autores:  Kaposzta, Jozsef
Nagy, Henrietta
Data:  2009-10-23
Ano:  2005
Palavras-chave:  Vidékfejlesztés
Kényszervállalkozások lehetőségei
Jövedelem különbség csökkentés - opportunities of forced enterprises
Rural development
Decrease of income differences
Agricultural and Food Policy
Community/Rural/Urban Development
Political Economy
Resumo:  A vidékfejlesztési politika célja az, hogy kihasználva az ország kedvező ter-mészeti adottságait, a belföldi és nemzetközi piacokon versenyképes mezőgazda-ság jöjjön létre, amely képes jó minőségű alapanyagokkal ellátni a feldolgozó-ipart, tisztességes és kiszámítható jövedelmet biztosít a gazdálkodóknak és foko-zódó mértékben figyelembe veszi a környezetvédelem, valamint az egészséges táplálkozás követelményeit. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a hatékonysági követelményhez igazodni képes „versenyszféra” mellett létezik a mezőgazdaságban egy korláto-zottan versenyképes termelési rész is. Ebbe tartoznak részben olyan kisméretű gazdálkodó egységek, amelyek inkább a tulajdonreform keretében létrejött kényszervállalkozásnak tekintendők vagy jövedelem kiegészítést szolgálnak, részben olyan gazdaságok is, amelyek kedvezőtlen természeti és földrajzi adott-ságok között kénytelenek gazdálkodni. E korlátozottan versenyképes gazdasá-gokkal kapcsolatban a szerkezetátalakításhoz vezető út, illetve lehetőségek pél-datára is más, mint a versenyképes mezőgazdaság esetében. A cél az, hogy sajá-tos támogatási formák járuljanak hozzá a szociális gondok, a túlzottan nagy jö-vedelemkülönbségek enyhítéséhez, illetve az intézkedések hatására a kormány járuljon hozzá a környezetbarát mezőgazdálkodás, a szociális foglalkoztatás, il-letve az alternatív megélhetési formák ösztönzéséhez. Making use of the country’s advantageous natural endowments, the goal of regional development policy is the creation of a rural economy that is competitive on both national and international markets, which is able to supply the processing industry with good quality raw materials, guarantee a predictable income for the farmers and which increasingly takes into account the requirements of environmental protection and healthy nutrition. Based on our investigations, it can be stated that alongside the competitive sphere, which is able to adapt to efficiency requirements, there exists in the rural economy a production area of restricted competitiveness. This area includes partly those small scale production units, which in the context of property reform should in reality be considered “forced enterprises”, or which serve as income supplementation and partly those farms, which have to operate under unfavourable natural or geographical conditions. In regard to these farms with restricted competitiveness, the road to restructuring and the opportunity paradigms also differ from those for the competitive rural economy. The goal is for particular forms of support to contribute to the reduction of social problems and the excessive income gaps, as well as for the government, in response to the measures, to contribute to environmentally friendly farming, to social employment and to the stimulation of alternative forms of livelihood.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Húngaro
Identificador:  HU ISSN 0046-5518

http://purl.umn.edu/54320
Relação:  GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 49, Number 4, 2005
XLIX.
4
Formato:  5
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional