Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Registro completo
Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  A földbirtok-politika választ igénylő kérdései
TOPICAL ISSUES OF LAND OWNERSHIP POLICY
Autores:  Kapronczai, Istvan
Data:  2011-01-21
Ano:  2010
Palavras-chave:  Birtokpolitika
Földtulajdon
Földbérlet
Földhasználat
Örökösödés
Land ownership policy
Land ownership
Land lease
Land use
Inheritance
Agricultural and Food Policy
Land Economics/Use
Political Economy
Resumo:  A kérdések széles területet ölelnek fel, ami folytatható a földvédelemmel, a kör-nyezetvédelemmel, a földadó kérdésével stb. A politikának – kompromisszumokkal és megegyezéssel – mielőbb lépnie kell, mert a rendezett birtokviszonyok növelik a földárat, élénkítik a termőföld iránti keresletet. Az emelkedő árak ugyanakkor bővítik a földkínálatot, végeredményben élénkül az egész földpiac. Ez a leghatékonyabb eszköz a termőfölddel kapcsolatos spekulációk visszaszorítására. Van-e azonban esély a megegyezésre? Politikai síkon aligha! Sőt az agrárközgazdász szakma is meglehetősen megosztott a birtok, a föld kérdésében, hisz körein¬ken belül is hatnak az érdekek, a megcsontosodott előítéletek. Mégis szükség van egy szakmai vitára, egy őszinte véleménycserére, amely körvonalazhat egy – kompromisszumokkal gazdagon körülágyazott – megegyezést. Valamennyiünknek tudomásul kell vennie, hogy a magyar agrárgazdaságnak rendelkeznie kell egy világos jövőképpel, ha úgy tetszik stratégiával. Ennek pedig alfája és ómegája a hosszú távon sta¬bilnak remélt birtokpolitika. E cikk azért íródott, hogy felvessen kérdéseket, leírjon – még ha nem is minden tekintetben kiérlelt – megállapításokat, ezzel lehetőséget adjon a hozzászólásra, a vitára. Hasznos lenne, ha az agrárközgazdász szakma kifejtené véleményét olyan fontos birtokpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint például a földtulajdon, földbérlet, földpiac, a föld öröklésének szabályozása, az állami szerepvállalás és ennek eszközrendszere. -------------------------------------------- The questions of land ownership and the relevant policy have been highly topical issues for the agricultural professionals ever since Hungary’s accession to the European Union. Articles and presentations repeatedly state that we should prepare for the challenges to be brought about by the liberalisation of land sale. What will happen when the derogation barring foreigners from acquiring land expires? What will happen if business partnerships are no longer prohibited from purchasing land? We have seven years to answer these challenges, and six have already passed. During this time, the problems were raised multiple times but nothing else was done! Political players have come to a stalemate. This is the 24th hour. Early in the autumn, the new government will need to propose a land bill to the Parliament – preferably based on consensus(!) – which offers protection from the undesired effects of making land sale and purchase arrangements conform to Community standards. Is there a chance that an agreement can be reached, though? Hardly likely among politicians! What is more, the community of agricultural economists is also rather divided on the issue of land, as our community is also affected by interests and ingrained prejudices. Still, a professional debate and an honest exchange of opinions is necessary, and may outline a potential agreement supported by a wide range of compromises. We all must realize that Hungarian agriculture needs to have a clear vision, or strategy, if you like. This essentially requires a land ownership policy which is intended to be stable for a long time to come. This article is intended to raise questions and offer observations – even though they might not all be perfectly polished – which prompt responses and engender a debate.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Húngaro
Identificador:  ISSN 0046-5518

http://purl.umn.edu/99087
Relação:  GAZDÁLKODÁS: Scientific Journal on Agricultural Economics>Volume 54, Number 2, 2010
54.
2.
Formato:  11
Fechar
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional