Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Soil quality grouping variables in OSCAR-MEE Organic Eprints
Marinari, S.; Papp, R.; Sripada, U.; Thami-Alami, I.; Campiglia, E.; Pearce, Bruce; Bergkvist, Göran; van der Heijden, Marcel; Baresel, Jörg Peter; Finckh, Maria R..
Soil chemical properties were correlated with microbial biomass and its activity. Different correlations were found at the beginning of the first and second cycles, respectively. Soil samples were grouped with respect to the different climate zones. The main variables that separated the countries were organic Carbon, total Nitrogen, pH and clay content.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Soil biology; Nutrient turnover; Soil.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/29643/1/poster%20OSCAR%202.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Cut fallow to replace black fallow in an organic production system Organic Eprints
Bergkvist, Göran; Mangerud, Kjell; Magnuski, Ewa; Brandsæter, Lars Olav.
Couch grass (Elymus repens) has large impact on yield and management strategies in temperate areas of the world. The control is to a large extent based on repeated soil cultivations in organic farming. Our aim was to investigate methods to improve the competitive effect of white clover by management. The hypothesis was that cutting (fragmentation) of the rhizomes by making slits in the soil by a spade (spading) would increase the number of couch grass shoots, thus improve the effect of repeated mowing. We conclude that Cross cutting to 10 cm could reduce the amount of rhizomes, but that the effect is variable. We also conclude that the cross cutting do not improve the effect of mowing. Cross cutting reduce the amounts of couch grass shoots.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2015 URL: http://orgprints.org/29406/1/Bergkvist%20et%20al.%202015%20Proceedings_FSD5.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Regulation of clover content by choice of ryegrass variety or by mixing varieties in short rotation leys Organic Eprints
Nilsdotter-Linde, Nilla; Bergkvist, Göran.
The legume content in short rotation mixed leys is generally larger in organic production than in conventional, because application of mineral nitrogen favours grasses in competition with legumes. A large proportion of white clover in the diet of ruminants may cause problems with bloat. The purpose of this study was to test the effect of grass varieties or combinations of varieties on clover percentage and ley yield. Different varieties of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and Festulolium (Festulolium braunii Richt.) were compared in mixed swards with white clover (Trifolium repens L.) in a field experiment in east-central (Uppsala) and south-west Sweden (Rådde). The clover DM proportion of total yield was usually more than 50% at Rådde, but generally...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Pasture and forage crops.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/4433/4/Nilsdotter%2DLinde_Bergkvist_4p_revised%2Ded.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vem är OSCAR? – understödjande grödor i odlingssystemet Organic Eprints
Bergkvist, Göran.
Ensidiga växtföljder med ettåriga grödor risker att långsiktigt minska bördigheten. Ett sätt att motverka detta är att praktisera ett jordbruk där marken bearbetas försiktigt och där understödjande grödor används för att skydda markytan och öka bördigheten. FP-7 projektet OSCAR syftar till att utveckla funktionella odlingssystem där marken är täckt av växter under en stor del av året, där den biologiska mångfalden är hög och och där behovet av och mängden jordbearbetning är litet. Föredraget presenterar översiktligt OSCAR-projektet.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Production systems Soil quality Crop combinations and interactions Soil tillage Crop health; Quality; Protection Weed management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/29058/7/29058.pdf
Registros recuperados: 4
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional