Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Farmknowledge.org - knowledge platform of OK-Net Arable Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Jensen, Allan Leck; Jørgensen, Margit Styrbæk; Kristensen, Helene; Christensen, Dennis.
The complexity of organic farming requires farmers to have a very high level of knowledge and skills, but exchange on organic farming techniques remains limited. In order to increase productivity and quality in organic arable cropping in Europe, the thematic network OK-Net Arable under Horizon 2020 has the aim to improve the exchange of innovative and traditional knowledge among farmers, farm advisers and scientists. An online platform for knowledge exchange has been created, offering innovative education and end-user material as well as communication between stakeholders. A number of specific tools – providing information about how to put existing knowledge from research and practise into use – have been chosen. They are presented on the platform with the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Crop husbandry; Social aspects; Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2017 URL: http://orgprints.org/32525/1/OK-Net_WP4_presentation_BioFach_20170216%20%28002%29.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Følfod og agertidsel Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Først og fremmest er det jo vigtigt at forstå hvorfor rodukrudt er et problem, som er langt sværere at tackle end frøukrudt. I løbet af vækstsæsonen opsamler rodukrudt næring i rødder eller udløbere. Dette betyder at de er meget hurtige til at spire efter vinteren eller efter jordbearbejdning, og at disse spirer er langt mere konkurrencedygtige overfor afgrøden, end hvis det drejede sig om frøukrudt – de har simpelthen et større lager af næring at trække på. Det betyder også at efter mekanisk bekæmpelse, hvad enten det er afslåning eller jordbearbejdning, der bryder rødder/udløbere i stykker, spirer de hurtigt frem igen. De fleste spredes i marken ved udløbere eller vandrette rødder, og alle kan spredes med maskiner. For de flestes vedkommende kan selv...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7929/1/7929.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forslag til forsøgsdesign for WP1 2004 og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian; Willas, Jakob.
Dokumentet indeholder forslag til forsøgsdesign for BAR-OF, WP1 forsøget beliggende på Forskningscenter Flakkebjerg i 2004 og 2005
Tipo: Report Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management Production systems Surveys and statistics Specific methods.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3417/1/3417.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAR-OF WP2 2004 Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian; Rasmussen, Ilse A..
Dokumentet indeholder en beskrivelse af specialforsøget BAR-OF WP2 beliggende på Forskningscenter Flakkebjerg.
Tipo: Report Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds Weed management.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3432/1/3432.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAROF WP2 2005 Organic Eprints
Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian; Rasmussen, Ilse A..
This document describes the design and layout of the field trial WP2 in 2005 at Research Centre Flakkebjerg. The experiment contains 4 pure genotypes and 2 or 3 component mixtures of these genoypes. Further the experiment contains 2 levels of pesticide treatment (with/without), 2 levels of mechanical weed control (with/without) and 2 levels of pig slurry application rates (40 and 80% of recommended need.
Tipo: Report Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Weed management Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5914/1/5914.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi-kongres i Australien Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Halberg, Niels; Hermansen, John; Østergård, Hanne.
International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR) afholdt sin første videnskabelige konference d. 21.-23. September 2005 i Adelaide, Australien. ISOFAR konferencen blev holdt samtidig med 15th IFOAM Organic World Congress: Shaping Sustainable Systems og 8th International IFOAM Organic Viticulture and Wine Conference. Der var omkring 1000 deltagere fra mere end 50 lande til hele arrangementet, heraf knap 25 danskere, flest forskere. Der var 11 danske indlæg og 3 postere på ISOFAR-delen og 8 danske indlæg og 3 postere på IFOAM-delen - så Danmark var godt repræsenteret.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Research communication and quality.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7921/1/7921.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Growth dynamics of perennial weeds in long-termed organic 8 cropping systems on two locations in Denmark Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
The dynamics of perennial weeds in organic crop rotations.
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2014 URL: http://orgprints.org/25686/7/25686.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Østergård, Hanne; Willas, Jakob; Nielsen, Niels Erik; Hansen, Preben Klarskov; Hovmøller, Mogens; Backes, Gunter.
Gennemgang af hvad en god vårbygsort er for økologisk jordbrug. Sortsvalg, udbytte, sortsblandinger, næringsstofoptagelse, ukrudtskonkurrenceevne, sygdomsrobusthed, molekulære markører.
Tipo: Report Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2004 URL: http://orgprints.org/3435/1/3435.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Gennemgang af hvad en god vårbygsort er for økologisk jordbrug
Tipo: Report Palavras-chave: Cereals; Pulses and oilseeds Breeding; Genetics and propagation.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1489/1/Markbrochure_BAROF_2003_enk.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse – mekanisk og termisk Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Holst, Niels.
Kapitlet gennemgår den vigtigste viden omkring brugen af íkke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i landbrugs- og havebrugsafgrøder. Der indgår både klassisk viden og helt nye forskningsresultater. Kapitlet anvendes af studerende på landbrugsskoler, men kan også anvendes af andre interesserede.
Tipo: Book chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/20610/4/20610.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Incompatibility between fertility building measures and the management of perennial weeds in organic cropping systems Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Olesen, Jørgen E..
Fertility building measures are important components in improving the productivity of organic cropping systems without livestock. However, some measures seem to be incompatible with the control of perennial weeds that can have adverse effects such as significant weed competition. The influence of fertility building measures (N2-fixing crops in the crop sequence, cover crops and manuring) and the abundance of perennial weeds were studied in a long-term crop rotation experiment at two locations in Denmark. The aim was to gain insight into the factors that influence the growth of perennial weed species occurring in mixed stands. Data were obtained from three cycles of four-year arable crop rotations comprising various cash crops in rotations with and...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2016 URL: http://orgprints.org/29791/1/Published_paper.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Index beregner hvor godt økologisk vårbyg konkurrerer med ukrudt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Hansen, Preben Klarskov.
Kornafgrøder og –sorter har forskellig evne til at undertrykke ukrudt. Dette skyldes blandt andet sortens evne til at skygge for lyset og optage vand og næringsstoffer. For sorter med en samlet god konkurrenceevne gælder at: de er langstråede de har kraftig bladmasse gennem vækstsæsonen de har en hurtig fremspiring og vækst Denne viden er udnyttet til at beregne et konkurrenceindeks af sorten overfor ukrudt. De fleste forsøg vedrørende disse forskelle er gennemført under konventionelle forhold, hvor niveauet af næringsstoffer er højt, og ukrudt og andre skadevoldere bekæmpes kemisk. Under økologiske forhold vil der oftest være en lavere og mere varierende forsyning med næringsstoffer. For at afklare om dette har en betydning for...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Crop health; Quality; Protection Crop combinations and interactions Weed management.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/5917/1/5917.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Instrucciones sobre cómo depositar un artículo del IV Congreso Latinoamericano de Agroecología en Organic eprints Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Flores, Patricia.
Instrucciones sobre cómo depositar un artículo del IV Congreso Latinoamericano de Agroecología en Organic eprints
Tipo: Other Palavras-chave: Farming Systems; Animal husbandry; Crop husbandry; Soil; Food systems; Environmental aspects; Knowledge management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/24300/1/instrucciones%20para%20depositar%20articulos%20de%20conferencia%20socla_final.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Instruction on How to Submit a Full Paper Submission in Organic Eprints for the 4th African Organic Conference 2018 Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
For submitting papers to the fourth African Organic Conference (4th AOC) to be held on November 5 - 8, 2018 in Cameroon, the Organic Eprints Archive will be used (www.orgprints.org). Accepted papers will be made available at the Archive as open and searchable online proceedings after they are accepted. You can find the papers and proceedings from the 3rd AOC here. These guidelines explain the most important steps that need to be taken for submitting a paper to Organic Eprints, including screenshots with explanations.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: "Organics" in general.
Ano: 2018 URL: http://orgprints.org/32772/1/How%20to%20submit%20a%20paper%20for%204th%20AOC%202018.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Integrating Physical and Cultural Methods of Weed Control – Examples from European Research Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A.; Barberi, Paolo.
Increasing concerns about pesticide use and a steadily increasing conversion to organic farming have been major factors driving research in physical and cultural weed control methods in Europe. This paper reviews some of the major results achieved with non-chemical methods and strategies especially adapted for row crops (e.g. corn, sugar beet, onion, leek, and carrot) and small grain cereals (e.g. barley and wheat). In row crops, intra-row weeds constitute a major challenge and research has mainly aimed at replacing laborious hand weeding with mechanization. A number of investigations have focussed on optimising the use of thermal and mechanical weeding methods against intra-row weeds, such as flaming, harrowing, brush weeding, hoeing, torsion weeding...
Tipo: Journal paper Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2005 URL: http://orgprints.org/7911/1/Melander_et_al._%282005%29.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Introduction of Organic Eprints Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Organic Eprints is an open, on-line archive for research in organic food and farming with more than 10,000 publications - and growing rapidly. All use of the archive is free of charge. There are 15,000 registered users of Organic Eprints, and the archive has more than 175,000 visits each month. The archive contains scientific and popular articles, reports, presentations, project descriptions, books and other research publications. For each publication there is a short summary along with information about authors and contacts, publishing details, peer review status, subject area and research affiliation. In most cases, the full articles are freely available for download.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Technology transfer; Research communication and quality.
Ano: 2011 URL: http://orgprints.org/19570/4/19570.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kløvergræs som omdrejningspunkt Organic Eprints
Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A..
I mange økologiske sædskifter indgår grøngødning med kløvergræs som det omdrejningspunkt, der opbygger jordens frugtbarhed og dermed sikrer forsyningen af kvælstof (N) til de efterfølgende salgsafgrøder. Samtidigt kan kløvergræsset medvirke til at reducere ukrudtsbestanden, især af problematiske arter som f.eks. tidsler. Opbygningen af jordens frugtbarhed har dog også konsekvenser i form af øget risiko for tab af kvælstof ved udvaskning, og samtidig har kløvergræsset betydning for effekten af efterafgrøder og udnyttelsen af husdyrgødning i sædskiftet.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover Pasture and forage crops Cereals; Pulses and oilseeds Crop combinations and interactions.
Ano: 2006 URL: http://orgprints.org/7875/1/7875.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Konsekvenser af at nedsætte input af næringsstoffer på bedriften Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
I dag må der tilføres 70 kg kvælstof pr. ha i ikke-økologisk husdyrgødning. Hvis det blev besluttet at stoppe for denne mulighed, kunne det tænkes at have både direkte og indirekte indflydelse på udbytte,kvalitet,andre næringsstoffer end kvælstof,udvaskning af næringsstoffer,etablering af efterafgrøder samt ukrudt og andre skadevoldere
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Nutrient turnover Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1504/1/Godningsseminar_IAR.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kvik volder kvaler Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Kvik giver problemer i det økologiske sædskifteforsøg på sandjorden ved Jyndevad Forsøgsstation
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2003 URL: http://orgprints.org/1484/1/OJ03_288_8.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Kvikbekæmpelse på sandjord Organic Eprints
Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A..
Artiklen omhandler dyrkningsmæssige faktorers betydning for forekomsten af alm. kvik i økologiske sædskifter på sandjord.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management.
Ano: 2013 URL: http://orgprints.org/25675/6/25675.pdf
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional