Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Regulering af ukrudt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten; Rasmussen, Jesper.
I økologisk plantedyrkning er ukrudtsreguleringen baseret på et samspil mellem forebyggelse og bekæmpelse, hvor forebyggelse spiller en langt større rolle end i den konventionelle dyrk-ning. I korn og andre tætsåede afgrøder er forebyggelsen den væsentligste komponent i ukrudtsreguleringen, hvorimod det er den direkte bekæmpelse, der udgør grundlaget for dyrk-ning af rækkeafgrøder så som gulerødder, løg, roer og kartofler. Den økologiske ukrudtsregu-lering kendetegnes ved kompleksitet, da der dels anvendes mange forskellige metoder, og dels anvendes metoder med langsigtede effekter i dyrkningssystemet. Formålet med denne artikel er at give overblik over de anvendte metoder. Artiklen er opbygget således at der først er et afsnit om behovet for...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Weed management.
Ano: 1997 URL: http://orgprints.org/254/1/5.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - ukrudtsbekæmpelse, rodukrudt
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/242/1/OJ99_194_10.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudt i økologiske kornsædskifteforsøg Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Der er igangsat forsøg med økologiske sædskifter på fire forskellige steder i Danmark, afspejlende forskellige klima- og jordbundsforhold. De fire sædskifter har forskellig andel af kvælstoffikserende afgrøder hhv. korn til modenhed, med og uden fangafgrøder og med og uden husdyrgødning. Forsøgene har været gennemført i 1997 og 1998. I forsøgene er bl.a. registreret ukrudt. Det er for tidligt at sige noget om ukrudtets udvikling i de forskellige sædskifter. Der er mest ukrudt i vintersæden begge forsøgsår alle steder. I 1997 er der i de vårsåede afgrøder mest ukrudt i byg/ært. Der er signifikant mest ukrudt i de gødede led af vinterhveden i forhold til de ugødede i Flakkebjerg 1997 og Foulum 1998. Ukrudtsbekæmpelsen har kun haft signifikant effekt på...
Tipo: Report chapter Palavras-chave: Production systems Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/245/1/16.PVK990125.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - høstudbytte og rodukrudt
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/243/1/OJ99_200_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Weed control in organic crop rotations for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Weed management carried out in organic crop rotation experiments for grain production. Preliminary results.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/248/1/EWRS990325.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Plant protection in an organic crop rotation experiment for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
The plant protection carried out in the Danish crop rotation experiment is described. These measures can be quite different in the different systems. While mechanical weed control can be carried out in systems without catch crops, it is not possible to do so in systems with catch crops without affecting the establishment of the catch crop. The occurrence of weeds, pests and diseases is recorded, and the results are described. Since the results are only from the two first years of the experiments, it is not possible to conclude anything about the crop rotations as such. There are however differences related to the other experimental treatments in the experiment: the presence or absence of catch crops and manure. Only in very few cases are the differences...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Crop health; Quality; Protection Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 1999 URL: http://orgprints.org/247/1/DARCOF1.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Recent advances in weed management in cereals in Denmark Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten; Jensen, Rikke K.; Hansen, Preben K.; Rasmussen, Gitte; Christensen, Svend; Rasmussen, Jesper.
Cultural methods for prevention and improved crop competitiveness against weeds and mechanical weed control.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/250/1/management.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - jordstruktur, fosfor, kalium
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Composting and manuring Soil tillage Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/239/1/OJ00_215_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - kvik og såtid
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/241/1/OJ00_221_8.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sowing time, false seedbed, row distance and mechanical weed control in organic winter wheat. Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
In organic farming, mechanical weed control in winter wheat is often difficult to carry out in the fall, and may damage the crop, and weed harrowing in the spring is not effective against erect, tap-rooted weeds such as Tripleurospermum inodorum, Papaver rhoeas, Brassica napus and others which have been established in the autumn. Some experiments concerning sowing strategy and intensity of mechanical weed control, which included row distance, were conducted. The results underline the importance of choosing weed control strategy, including preventive measures, according to the weed flora in the field. In the experiment with low weed pressure and without erect weeds, there was very little effect of sowing strategy and row distance. In such a case, the...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Crop husbandry Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/216/1/Elspeet.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Weed control in organic crop rotation experiments for grain production Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Weed control methods in organic crop rotation experiments for grain production. Preliminary results.
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/249/1/rotations.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Beskidte rækkeafgrøder giver ukrudt i kornet Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Rasmussen, Jesper.
Mislykkes bekæmpelsen af ukrudt i rækkeafgrøder, kan det give store ukrudtsproblemer flere år senere, viser ny resultater fra danske forsøg.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Weed management.
Ano: 2000 URL: http://orgprints.org/261/1/Renmajs_1.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - alle forsøgsparceller er høstet Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - udbytter, kvik, grøngødning
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/237/1/OJ01_249_6.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk vinterhvede Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Ukrudt kan være et stort problem og reducere udbyttet af økologisk dyrket vinterhvede. Ukrudtsharvning kan skade hveden når den udføres om efteråret, og kan give utilstrækkelig effekt mod oprette ukrudtsarter med pælerod når den udføres om foråret. Forsinket såning af vinterhvede fra sidst i september til først i oktober har tidligere vist sig at kunne reducere ukrudtsmængden når der ikke udførtes ukrudtsbekæmpelse. En forsøgsrække blev gennemført med niveau af mekanisk ukrudtsbekæmpelse, såstrategi (tidlig hhv. sen såning eller falsk såbed), rækkeafstand (normal, ca. 12 cm eller stor, ca. 24 cm) og ukrudtsbekæmpelse (ubehandlet, mekanisk eller herbicid). To forsøg blev udført på marker med højt ukrudtstryk med en høj forekomst af oprette ukrudtsarter,...
Tipo: Conference paper, poster, etc. Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/246/1/18PVK.PDF
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nye og bedre sædskifter Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Havre og rug erstatter hvede i forsøgssædskifte på sandjord.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/259/2/OJ01_238_9.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Sådan kan spildraps måske begrænses Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
spildraps som ukrudt kan begrænses ved at lade jorden ligge urørt efter høst af raps eller ved en overfladisk harvning.
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Production systems; Weed management.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/244/1/produktion_2.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vintersæd: resultater og erfaringer Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo.
I Danmark dyrkes en del vintersæd økologisk – især vinterhvede, men også rug og triticale. Et af problemerne i vintersæden kan være ukrudtsbekæmpelse. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vintersæd frembyder både nogle problemer og nogle muligheder. Forskningsresultater viser, at med et lavt ukrudtstryk kan vintersæden sås til normal tid ved almindelig rækkeafstand og der kan udføres ukrudtsbekæmpelse ved ukrudtsharvning efterår og forår, men ved højt ukrudtstryk og især forekomst af arter med pælerod og strækningsvækst som lugtløs kamille (Tripleurospermum inodorum), korn-valmue (Papaver rhoeas) m.fl. vil det være mere hensigtsmæssigt at så sent, på stor rækkeafstand og med høj udsædsmængde, så der kan udføres radrensning kombineret med ukrudtsharvning. I det...
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/258/1/FnyttIAR_BME.pdf
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - aktiviteter i marken lige nu Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - ukrudtsbekæmpelse
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2001 URL: http://orgprints.org/240/1/OJ01_239_6.doc
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Problemer med rodukrudt Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E..
Rodukrudtet bredte sig mere end forudset i forsøgssædskifterne og bekæmpes med sædskifte, fangafgrøder og mekanik
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/257/1/OJ02_263_8.jpg
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Kløvergræsset i Jyndevad har været et smertensbarn Organic Eprints
Rasmussen, Ilse A..
Økologiske sædskifteforsøg - kløvergræs
Tipo: Newspaper or magazine article Palavras-chave: Crop combinations and interactions Weed management Cereals; Pulses and oilseeds.
Ano: 2002 URL: http://orgprints.org/236/1/OJ02_264_6.doc
Registros recuperados: 117
Primeira ... 123456 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional