Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása) AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A „Gazdálkodás” 2010. évi 2. számában vitacikkem jelent meg „A földbirtok-politikaválaszt igénylő kérdései” címen. Ezzel az volt a célom, hogy a témakörrel kapcsolatban felvessek kérdéseket, leírjak megállapításokat, és ezzel egy olyan vitát generáljak, ami fórumot ad a tudományos közélet szereplőinek a megszólalásra, a vélemények ütköztetésére, egymás nézeteinek jobb megértésére, a politika számára javaslatok megfogalmazására. A vitában az agrárgazdaságtan, üzemtan képviselői és mások kifejthették a véleményüket olyan fontos birtokpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint a földtulajdon, a földhasználat, a földbérlet, a földpiac, a mezőgazdasági üzemszabályozás, a tagosítás, a föld öröklése, a külföldiek földhöz jutása, az állam szerepvállalása és ennek...
Tipo: Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Üzemszabályozás; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Land estate policy; Land ownership; Land lease; Land use; Regulation of agricultural businesses.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119890
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A FÖLDPIAC SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS IDEJÉN AgEcon
Hamza, Eszter; Misko, Krisztina.
A felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarországi földpiacon1 ki-várás tapasztalható. Kereslet elsősorban az egyes megyék kiváló és jó minőségű, kedvező fekvésű területei, illetve a nagyobb kiterjedésű, egybefüggő szántók és erdők iránt van. A gyengébb minőségű, kedvezőtlen fekvésű, nehezen megköze-líthető területeken, a zsáktelepülések és az elöregedő falvak környékén túlkínálat jellemző. Nehezen értékesíthetők a beékelődő, szórtan elhelyezkedő, kis méretű, illetve a rendezetlen tulajdonviszonyú (osztatlan közös tulajdonú) területek. Az eladók között nagy számban találhatók megélhetési gondokkal küzdő idősebb, il-letve öröklés, vagy kárpótlás útján földhöz jutott, gazdálkodni nem kívánó tulaj-donosok. A földvásárlók között egyre több tőkeerős...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Földpiac; Földforgalom; Földár; Földbérlet; Termőföld; Land market; Land turnover; Land price; Land lease; Arable land; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2005 URL: http://purl.umn.edu/54415
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vannak még illúziók AgEcon
Buday-Santha, Attila.
A Szerkesztőség felkérésére írom le az agrárgazdaság helyzetével, birtokviszonyaival kapcsolatos véleményemet. A kiindulópontot ehhez Kapronczai István nagyon színvonalas és minden részletre kiterjedő tanulmánya adta meg. Azt azonban nem tartom szerencsésnek, hogy a cikkében olyan új fogalmakat (eltartó-képesség, életképesség, versenyképesség) hoz be, illetve állít egymással szembe, amelyek önmagukban is külön elemzést igényelnének, és annak következtetéseiben éppen úgy nem lehetne egyetértésre számítani, mint a kisüzem és nagyüzem körüli vitákban. Ez így nem más, mint a kisüzem és nagyüzem közötti vita más szempontú felélesztése. Lényeg az, hogy a fejlett országokban évente a gazdaságok 2-3%-a szűnik meg, valószínű azért, mert nem eltartóképes, nem...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Koncentráció; Földbérlet; Öröklés; Kistermelés; Családi gazdaság; Land estate policy; Concentration; Land lease; Inheritance; Small farmers; Family farm; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99139
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A FÖLBÉRLETI DÍJ ÉS A FÖLD ÁRÁNAK ALAKULÁSA AgEcon
Marsalek, Sandor; Deme, Pal; Szabo, Ferenc; Hagen, Istvan Zsombor.
A Gyöngyösi Kistérségben végzett felmérés tapasztalatai azt mutatták, hogy élénkült a kistérség földpiaca. A földbérleti díjak és árak egyaránt emelkedő tendenciát mutattak, szélsőséges ingadozások mellett. A vizsgált időszakban ér-tékesítettek termőföldet hektáronként 80 ezer forintért és 4,5 millió forintért is. Egyszerre van jelen a földtől való mindenáron való szabadulás és a vétel szándé-ka. A jövőre nézve a földár és a haszonbérleti díj növekedése várható, de ez az EU átlag alatt alakul hosszabb távon is. A föld birtoklása – helyzetétől függően – a jövőben kimagasló hozamot biztosíthat, és várhatóan meghaladja a lekötött bankbetétek hozamát, sőt esetenként extraprofit is elérhető. A termelőeszközök közül ma már csak a földingatlan és a munkaerő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Termőföld; Földpiac; Földbérlet; Földért életjáradék; Agricultural land; Land market; Land rental; Life annuity for land; Land Economics/Use.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/57662
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika választ igénylő kérdései AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A kérdések széles területet ölelnek fel, ami folytatható a földvédelemmel, a kör-nyezetvédelemmel, a földadó kérdésével stb. A politikának – kompromisszumokkal és megegyezéssel – mielőbb lépnie kell, mert a rendezett birtokviszonyok növelik a földárat, élénkítik a termőföld iránti keresletet. Az emelkedő árak ugyanakkor bővítik a földkínálatot, végeredményben élénkül az egész földpiac. Ez a leghatékonyabb eszköz a termőfölddel kapcsolatos spekulációk visszaszorítására. Van-e azonban esély a megegyezésre? Politikai síkon aligha! Sőt az agrárközgazdász szakma is meglehetősen megosztott a birtok, a föld kérdésében, hisz körein¬ken belül is hatnak az érdekek, a megcsontosodott előítéletek. Mégis szükség van egy szakmai vitára, egy őszinte véleménycserére,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Örökösödés; Land ownership policy; Land ownership; Land lease; Land use; Inheritance; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Political Economy.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99087
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional