Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Álvita a tagállam földre fennálló önrendelkezésének közösségi jogalapjáról AgEcon
Tanka, Endre.
A földpiacra kötelező közösségi jogalapot a Csatlakozási Szerződés (CsSz) a Római Szerződés (RSZ) 56. cikkében rögzíti. Az EB által ehhez fűzött jogértelmezés megvilágítja a tőke kivételes korlátozhatóságát, tehát azt is, amivel a közösségi jog a földügyben lehetővé teszi a tagállami érdeknek a közösségi értékrenddel egyeztethető érvényesíthetőségét. Történetileg és tulajdoni rendjüket tekintve, az EU15 tagállama az RSZ 295. (ma 345.) cikkével kizárja, hogy az EU beavatkozzék az államterületüket érintő földtulajdoni önrendelkezésükbe. E jogintézmény a keleti belépőknél – így esetünkben is – az RSZ 56. cikkének kötelező érvénye és tartalma miatt elesik. Nem cáfolható, hogy az EU-15, másfelől az EU-12 tagjainak földjogi státusát ma két, lényegesen eltérő...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdoni és földbérleti piac; Római Szerződés; Közösségi jogalap; Európai Bíróság gyakorlata; Land estate policy; Land ownership and land lease market; Treaty of Rome; Community legal basis; Practice of the European Court of Justice; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99137
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A földbirtok-politika lehetséges irányai (Az eddigi vita összefoglalása) AgEcon
Kapronczai, Istvan.
A „Gazdálkodás” 2010. évi 2. számában vitacikkem jelent meg „A földbirtok-politikaválaszt igénylő kérdései” címen. Ezzel az volt a célom, hogy a témakörrel kapcsolatban felvessek kérdéseket, leírjak megállapításokat, és ezzel egy olyan vitát generáljak, ami fórumot ad a tudományos közélet szereplőinek a megszólalásra, a vélemények ütköztetésére, egymás nézeteinek jobb megértésére, a politika számára javaslatok megfogalmazására. A vitában az agrárgazdaságtan, üzemtan képviselői és mások kifejthették a véleményüket olyan fontos birtokpolitikai kérdésekkel kapcsolatban, mint a földtulajdon, a földhasználat, a földbérlet, a földpiac, a mezőgazdasági üzemszabályozás, a tagosítás, a föld öröklése, a külföldiek földhöz jutása, az állam szerepvállalása és ennek...
Tipo: Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Földtulajdon; Földbérlet; Földhasználat; Üzemszabályozás; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use; Land estate policy; Land ownership; Land lease; Land use; Regulation of agricultural businesses.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119890
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Role of state administration in updating land-estate and farm-size conditions AgEcon
Fekete-Farkas, Maria; Molnar, Jozsef; Szucs, Istvan.
The structure of land estates and farm-sizes are the basis of a competitive agricultural production, hence these questions belong to the evergreen themes both of theory and practice also on international level. In Central and Eastern European Countries (CEECs), the change of political and economic regime virtually tore into the agriculture in beginning of 1990s, destroying the existing structure of land estates by the privatization, restitutions or restoration of ownership rights resulting in fragmentation of land ownership. Over the past 10-15 years this situation has not undergone any fundamental changes. Due to economic and political situation in the transition countries market forces can not function as primary engine for land consolidation. For that...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Land estate policy; Land ownership; Land use; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/7829
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Vannak még illúziók AgEcon
Buday-Santha, Attila.
A Szerkesztőség felkérésére írom le az agrárgazdaság helyzetével, birtokviszonyaival kapcsolatos véleményemet. A kiindulópontot ehhez Kapronczai István nagyon színvonalas és minden részletre kiterjedő tanulmánya adta meg. Azt azonban nem tartom szerencsésnek, hogy a cikkében olyan új fogalmakat (eltartó-képesség, életképesség, versenyképesség) hoz be, illetve állít egymással szembe, amelyek önmagukban is külön elemzést igényelnének, és annak következtetéseiben éppen úgy nem lehetne egyetértésre számítani, mint a kisüzem és nagyüzem körüli vitákban. Ez így nem más, mint a kisüzem és nagyüzem közötti vita más szempontú felélesztése. Lényeg az, hogy a fejlett országokban évente a gazdaságok 2-3%-a szűnik meg, valószínű azért, mert nem eltartóképes, nem...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Birtokpolitika; Koncentráció; Földbérlet; Öröklés; Kistermelés; Családi gazdaság; Land estate policy; Concentration; Land lease; Inheritance; Small farmers; Family farm; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/99139
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A magyar agrárgazdaság napjainkban AgEcon
Kapronczai, Istvan.
Áchim L. András parasztpolitikus a nagybirtok elleni harc jelentős vezetője a XIX–XX. század fordulóján. A cikk a halálának centenáriuma alkalmából tartott emlékkonferencián elhangzott előadás alapján készült azzal az igénnyel, hogy bemutassa napjaink magyar agrárgazdaságát, és megkíséreljen párhuzamot vonni a 100 évvel ezelőtti kor, illetve a mai agrárgazdasággal szemben álló kihívások között. A 100 évvel ezelőtti viszonyok és a maiak között meglepő párhuzamok rajzolódtak ki: földosztás, a nagybirtokok parcellázása; a kisparasztok (családi gazdaságok) preferálása a nagybirtokkal szemben; szegény emberek (munkanélküliek) állami munkába történő bevonása; igazságos adó- (támogatási) rendszer igénye; törekvés hatásos érdekképviseletek létrehozására. Mindezek...
Tipo: Article Palavras-chave: Áchim L. András; Birtokpolitika; Nemzetgazdasági szerep; Üzemszerkezet; Versenyképesség; Jövőkép; András L. Áchim; Land estate policy; Role in the national economy; Farm structure; Competitiveness; Vision; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Land Economics/Use.
Ano: 2011 URL: http://purl.umn.edu/119939
Registros recuperados: 5
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional