Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 677
Primeira ... 123456789 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Centronotus fasciatus Bl. & Schn. aan de Nederlandsche kust Naturalis
Popta, C.M.L..
In de collectie van het Leidsche Museum bevindt zich een Centronotus fasciatus Bl. & Sch., volgens de opgave op het etiket afkomstig van de Hollandsche kust. De kenmerken van dit individu, dat 230 mm. lang is, zijn: De hoogte van het langwerpige lichaam gaat 9 7/12 en de lengte van den, evenals het lichaam zijdelings plat gedrukten, kleinen kop 10 5/11 maal in de lichaamslengte, de staartvin inbegrepen. De lage, lange rugvin begint boven den aanvang der borstvinnen en loopt tot aan de staartvin; zij heeft 89 stekels, die bij dit individu de abnormaliteit vertoonen niet allen verhard te zijn. De voorste 55 zijn slap, de volgende 17 zijn hard en scherppuntig, de laatste 17 zijn weder slap. De harde stekels zijn geelachtig, doorschijnend, glanzig, de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Centronotus fasciatus Bl. & Schn; Nederland; Kust; Beschrijving; 42.81.
Ano: 1916 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/318591
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p.). Naturalis
Lefeber, Br.V..
INHOUD 1 . Inleiding................ 3 2. lets over de levenswijze van graafwespen ............... 5 3. Materiaal................ 6 4. Verder onderzoek ............ 10 5. Systematische lijst van de Nederlandse Sphecidae................ 11 6. Verspreidingskaarten .......... 13 7. Literatuur............... 88 8. Samenvatting.............. 90 9. Summary................. 90 10. Bijlagen................ 91 1 1. Index.................. 94 1. INLEIDING Het voor U liggende werk behandelt de verspreiding in Nederland van een groot aantal soorten in ons land voorkomende graafwespen. Van deze groep der Sphecidae zijn de volgende subfamilies opgenomen: Ampulicinae, Sphecinae, Philanthinae, Nyssoninae, Mellininae, Astatinae en van de Larrinae de Tachytini, de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Hymenoptera; Sphecidae; Graafwespen; Atlas; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 1979 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317385
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Tabel en Verspreidingsatlas van de Nederlandse Niet-Parasitaire Megachilidae (Hymenoptera: Apidae) Naturalis
Zanden, G. van der.
Inhoud 1. Inleiding 3 2. Iets over de levenswijze 4 3. Lijst van de Nederlandse niet-parasitaire Megachilidae 5 4. Materiaal 5 5. Determineertabellen 7 6. Verspreidingskaarten 19 7. Literatuur 44 8. Samenvatting 45 9. Summary 46 10. Bijlage 46 11. Index 47 Tekeningen: J.J.A.M. Wessendorp Ontvangen: 2 september 1980 1. Inleiding Deze atlas behandelt de verspreiding van de in Nederland voorkomende solitaire bijensoorten, welke behoren tot de zg. 'buikverzamelaars'. De wijfjes van deze soorten verzamelen en vervoeren het stuifmeel op een borstel op de buik, de buikschuier of scopa. Iets meer systematisch gezegd: het betreft de inlandse soorten der Megachilidae uit de genera Anthidiellum Cockerell, Anthidium Fabricius, Anthocopa Lepeletier,
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Hymenoptera; Apoidea; Megachilidae; Atlas; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 1982 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317383
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Inleiding, Tanypodinae & Chironomini Naturalis
Moller Pillot, H.K.M..
This first part of 'The larvae of the Dutch Chironomidae' deals with the larvae of Tanypodinae and Chironomini. In chapter I an introduction is given to sampling and handling of chironomid larvae. In chapter II their general morphology and development are described, followed by a key to the subfamilies (p. 25). The key for larvae of Tanypodinae (p. 34) in many cases leads to species level . For the Chironomini the first key (p. 103) leads to a genus or species group, but sometimes a further key (with description of the genus) enables identification of the species. For every taxon the fourth instar larva is described and the most important data on life cycle and ecology are given. When using this book in other countries one should be aware of the possible...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Chironomidae; Tanypodinae; Chironomini; Larven; Nederland; 42.75.
Ano: 1984 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317369
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De Larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Orthocladiinae sensu lato Naturalis
Moller Pillot, H.K.M..
Systematiek De indeling van de Orthocladiinae levert zo mogelijk nog meer problemen op dan die van de andere subfamilies van de Chironomidae. Momenteel is het algemeen gebruikelijk de groep in vier subfamilies te splitsen: Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae en Telmatogetoninae (zie bijv. Saether, 1979a; Ferrarese & Rossaro, 1981; Cranston, 1982). In oudere literatuur worden deze subfamilies vaak niet onderscheiden of wordt een andere indeling gemaakt (Brundin, 1956; Pankratova, 1970; Fittkau & Reiss, 1978). De Telmatogetoninae leven uitsluitend marien en zullen hier buiten beschouwing blijven. De verschillen tussen de larven van de overige subfamilies zijn voor een determineerwerk onpraktisch. Zo is het belangrijkste kenmerk van de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Chironomidae; Orthocladiinae; Larven; Nederland; 42.75.
Ano: 1984 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317374
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Verspreidingsatlas van de Nederlandse Spinnendoders (Hymenoptera: Pompilidae) Naturalis
Lefeber, Br.V.; Ooijen, P. van.
1. Inleiding In de serie verspreidingsatlassen van de Nederlandse Aculeate vliesvleugeligen ligt nu die van de spinnendoders (Pompilidae) voor U. Eerder zijn er een atlas van 64 soorten graafwespen (Lefeber, 1979) en een van de niet parasitaire Megachilidae (Van der Zanden, 1982) gepubliceerd. Atlassen van de overige graafwespen zijn in voorbereiding. Spinnendoders zijn in Nederland meestal geheel zwart gekleurd of zwart met een gedeeltelijk rood achterlijf. Ze leven op zandige terreinen, aan bosranden, in moerassen, in wegbermen e.d. De meeste soorten zijn minder dan een centimeter groot en leven vrij onopvallend vlak bij de grond, waar zij zich vooral bezighouden met het vangen en verslepen van spinnen. Dit boek behandelt vooral de verspreiding van de...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Hymenoptera; Pompilidae; Spinnendoders; Verspreiding; Nederland; Atlas; 42.75.
Ano: 1988 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317373
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae Naturalis
Moller Pillot, H.K.M..
In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige goede verschilkenmerk (vleugeladering) binnenkort publiceren. De larvale determinatiekenmerken, zoals in Nederland gebruikt, zijn korrekt. Als T. punctipennis gedetermineerde imagines kunnen ten dele tot T. kraatzi behoren. In de exuviae-tabel van Langton (1984) komt Tanypus Pe 1 overeen met T. punctipennis, Tanypus Pe 2 met T. kraatzi (en waarschijnlijk grotendeels met T. vilipennis). Conchapelopia. De larven van dit genus zijn volgens Fittkau & Roback (1983)...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Chironomidae; Larven; Nomenclatuur; Determinatie; Nederland; 42.75.
Ano: 1990 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317368
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) Deel C: Autoekologie en verspreiding Naturalis
Moller Pillot, H.K.M.; Buskens, R.F.M..
Chironomid larvae occur in nearly all kinds of fresh and brackish waters as well as in semiterrestrial environments. The authors treat the autecology and the distribution of more than 200 taxa in the Netherlands. Except for the tribe Tanytarsini (Chironominae) all the subfamilies occurring in the Netherlands are included. The autecology of the larvae is given in ecological spectra including values of geographic distribution, water type, habitat, oxygen, pH/trophic level and chlorid concentration. The presence of larvae in the columns of the table with ecological spectra has roughly been indicated with a scale varying between 0 and 4 , except in the first two columns. The table is followed by a text describing aspects of the autecology not shown in the...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Chironomidae; Larven; Ecologie; Verspreiding; Nederland; 42.75.
Ano: 1990 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317379
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland (Lepidoptera) Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Gielis, C.; Huisman, K.J.; Koster, J.C.; Küchlein, J.H.; Wolf, H.W. van der; Wolschrijn, J.B..
New and interesting Microlepidoptera from The Netherlands (Lepidoptera). This is the fourth 'annual' compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, the first three having been published in Entomologische Berichten (vols 45: 89-104 [1985]; 46: 137-156 [1986]; 48: 69-81 [1988]). The following fifteen species are here recorded for the first time from The Netherlands: 1. Ectoedemia heringi (Toll) (Nepticulidae), leafmining on Quercus in eastern and southeastern parts. 2. Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer) (Incurvariidae), from Noord-Brabant, details to be published by Van Nieukerken. 3. Nematopogon schwarziellus Zeller (Adelidae), previously misidentified as N. pilella (Denis & Schiffermüller). 4. Nemapogon wolffiella Karsholt...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Lepidoptera; Microlepidoptera; Nederland; Nieuwe soorten; 42.75.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317382
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Hyloniscus riparius: een lang onopgemerkte landpissebed in Nederland (Crustacea, Isopoda: Trichoniscidae)? Naturalis
Wijnhoven, H..
Hyloniscus riparius: an unnoticed terrestrial wood-louse in the Netherlands (Crustacea, Isopoda: Trichoniscidae) ? Until recently Hyloniscus riparius was only recorded from The Netherlands from green-houses in the Botanical Garden at Utrecht. More recently material was collected in the Ooy Polder. It is suggested that the species may have been overlooked. The identification is discussed as well as some findings at the new locality in the Ooy Polder.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Arthropoda; Crustacea; Isopoda; Trichoniscidae; Hyloniscus riparius; Nederland; 42.74.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317378
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Naamlijst van de Nederlandse Bladkevers (Coleoptera: Chrysomelidae) Naturalis
Beenen, R.; Winkelman, J..
Checklist of the Dutch leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). A new checklist of the leaf-beetles of The Netherlands is presented. It is to be used in the European Invertebrate Survey project 'The Leaf-beetles of The Netherlands'. The list is annotated to explain changes in faunistic status and nomenclature since previous lists. A single species, Longitarsus rutilus, is listed here for the first time.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Coleoptera; Chrysomelidae; Bladkevers; Nederland; Naamlijst; 42.75.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317386
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland (Lepidoptera) Naturalis
Nieukerken, E.J. van; Gielis, C.; Huisman, K.J.; Koster, J.C.; Kuchlein, J.H.; Wolf, H.W. van der; Wolschrijn, J.B..
This is the fourth 'annual' compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, the first three having been published in Entomologische Berichten (vols 45: 89-104 [1985]; 46: 137-156 [1986]; 48: 69-81 [1988]). The following fifteen species are here recorded for the first time from The Netherlands: 1. Ectoedemia heringi (Toll) (Nepticulidae), leafmining on Quercus in eastern and southeastern parts. 2. Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer) (Incurvariidae), from Noord-Brabant, details to be published by Van Nieukerken. 3. Nematopogon schwarziellus Zeller (Adelidae), previously misidentified as N. pilella (Denis & Schiffermüller). 4. Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen (Tineidae), two specimens from southern Limburg. 5. Tinea...
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Lepidoptera; Microlepidoptera; Faunistiek; Nederland; Nieuwe waarnemingen; 42.75.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303569
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Naamlijst van de snuitkevers van Nederland en het omliggende gebied (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae en Nemonychidae) Naturalis
Heijerman, T..
Check list of the weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions (Curculionoidea: Curculionidae, Apionidae, Attelabidae, Urodontidae, Anthribidae and Nemonychidae). A new check list of weevils occurring in The Netherlands and adjacent regions is presented. Since the previous list of Brakman (1966) many species were added to the Dutch fauna, some subspecies were raised to specific status and a number of nomenclatorial changes took place. In the present list additions to the Dutch fauna since Brakman (1966) are indicated and nomenclature is updated.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Coleoptera; Curculionoidea: Curculionidae; Apionidae; Attelabidae; Urodontidae; Anthribidae; Nemonychidae; Snuitkevers; Nederland; Naamlijst; 42.75.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317387
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en zeldzame zweefvliegen voor de Nederlandse fauna (Diptera: Syrphidae) Naturalis
Aartsen, B. van.
New and rare hoverflies for the Dutch fauna (Diptera: Syrphidae). Paragus albifrons (Fallén), P. bicolor (Fabricius), Sphegina verecunda Collin, Neoascia annexa (O.F. Müller), Callicera aenea (Fabricius), Cheilosia caerulescens (Meigen), C. chloris (Meigen), C. flavipes (Panzer), Chamaesyrphus scaevoides (Fallén), Xylota coeruleiventris Zetterstedt, Merodon rufus Meigen and Eristalis picea (Fallén) are recorded with full details for the first time from The Netherlands. Some of these species have been listed by other authors but without any details. Here additional notes are given on the distribution and biology of these twelve species as well as 49 other more or less rare species.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Insecta; Diptera; Syrphidae; Zweefvliegen; Nederland; Nieuwe soort; 42.75.
Ano: 1993 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/317381
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland in de jaren 1988 - 1991 (Lepidoptera) Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C..
This is the fifth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the years 1988-1991. Seven species are recorded for the first time from The Netherlands: Elachista subocellea and Cosmiotes stabilella (Elachistidae), Teleiodes flavimaculella (Gelechiidae), Epiblema cnicicolana and Dichrorampha consortana (Tortricidae) and Eccopisa effractella and Etiella zinckenella (Pyralidae). Mompha lacteella has to be removed frorn the Dutch list, because the only record of this species was based on a misidentification of a specimen of M. propinquella.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Microlepidoptera; Nederland; Faunistiek; Nieuwe waarneming 42.75.
Ano: 1994 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303189
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Zoölogische diversiteit in Nederland Naturalis
Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Krikken, J..
Op basis van een enquête onder specialisten wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis van de Nederlandse meercellige dieren. De eencelligen worden in een aanhangsel besproken. Thans telt de Nederlandse fauna ongeveer 25.200 soorten, waarvan ca. 24.400 soorten inheems zijn. Inclusief de te verwachten soorten is het totaal bijna 35.000. Daarnaast zijn er ruim 1100 soorten eencellige dieren. Echt tot ons land beperkte soorten zijn er niet, wel enkele endemische ondersoorten. De fauna ondergaat grote veranderingen, die niet alleen door natuurlijke veranderingen te verklaren zijn. Van ongeveer 600 soorten is bekend dat ze uit ons land verdwenen zijn, maar naar verwachting zijn het er veel meer. De achteruitgang is vooral groot bij enkele groepen...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Fauna; Soorten; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349995
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Botanische diversiteit in Nederland: de getallen Naturalis
Meijden, R. van der; Vermeulen, J.J.; Lokhorst, G.M.; Noordeloos, M.E.; Dam, H. van; Sinkeldam, J.A.; Kouwets, F.A.C.; Coesel, P.F.M..
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Flora; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349994
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Het Nederlandse dierenrijk Naturalis
Koomen, P.; Nieukerken, E.J. van; Krikken, J..
Alle in Nederland vastgestelde diergroepen worden hieronder kort besproken met de volgende standaardindeling: WETENSCHAPPELIJKE NAAM - NEDERLANDSE NAAM Korte karakterisering van de diergroep. NL - Het aantal in Nederland vastgestelde soorten, de hoeveelheid daarvan die niet echt inheems is, en eventueel het aantal alleen uit ons land bekende soorten en het aantal (nog) te verwachten soorten (d.w.z.: waarschijnlijk in Nederland aanwezig, maar nog niet ontdekt), met bronnen. Eventueel zijn de bij ons soortenrijkste deelgroepen (meestal families) vermeld of is een overzicht van de groep in tabelvorm toegevoegd. VERANDERINGEN - Informatie over toe- of afname van het aantal soorten en de (mogelijke) oorzaken daarvan. Melding van in Nederland uitgestorven...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Fauna; Soorten; Beschrijving; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/349996
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Interessante Microlepidoptera uit Nederland in het jaar 1992 (Lepidoptera) Naturalis
Huisman, K.J.; Koster, J.C..
This is the sixth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the year 1992. Two species are recently recorded for the first time from The Netherlands by the Dutch Plant Protection Service, Wageningen: Olethreutes arbutella (Tortricidae) and Duponchelia fovealis (Pyralidae). The adults, and male and female genitalia are figured. Differences in the external characters, and male and female genitalia of the following species are discussed: Teleiodes proximella, T. saltuum and T. wagae (Gelechiidae) and Acleris cristana, A. hastiana and A. scabrana (Tortricidae). In the authors experience A. scabrana can be distinguished morphologically from A. hastiana in the edging of the basal area by a regular and bent row of small scale tufts.
Tipo: Article / Letter to the editor Palavras-chave: Microlepidoptera; Nederland; Faunistiek; Nieuwe waarneming 42.75.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/303209
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Biodiversiteit in het natuurbeheer Naturalis
Hessels, E.P.L.; Tooren, B.F. van.
Leidraad voor het beheer van de terreinen van de Vereniging Natuurmonumenten is de in 1993 verschenen 'doelstellingennota'. Deze nota benadert het natuurbeheer vanuit het landschapsniveau. Er is in de nota gekozen voor een driedeling van de landschappen: nagenoeg natuurlijk, half-natuurlijk en cultuurlandschap. Daarmee samenhangend wordt gekozen voor een indeling van het beheer in drie beheerstrategieën. Het beheer van nagenoeg natuurlijke landschappen is gericht op het weer optimaal op laten treden van natuurlijke processen, inclusief landschapsvormende processen. Er wordt in principe niet ingegrepen in de vegetatieontwikkeling. Het beheer van half-natuurlijke landschappen is gericht op ecosystemen die onder invloed staan van natuurlijke processen waarin...
Tipo: Part of book or chapter of book Palavras-chave: Biodiversiteit; Nederland; Natuurbeheer; Landschappen; Beheersmaatregelen; Natuurkwaliteit; Milieukwaliteit; 42.95.
Ano: 1995 URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/350038
Registros recuperados: 677
Primeira ... 123456789 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional