Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 155
Primeira ... 12345678 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพลับพันธุ์ ฟูยุ และ P2 ในรอบปี Thai Agricultural
Jatupong Fujarern.
Thesis (M.Sc. in Agriculture)
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Persimmon leaf; Diospyros; Fuyu variety; P2 variety; Nutrient concentrations; Leaf analysis; Plant nutrition; Nitrogen; Phosphorus; Potassium; Calcium; Boron; Chiangmai province; Thailand; ใบพลับ; พันธุ์ฟูยุ; พันธุ์พีสอง; ธาตุอาหารพืช; การวิเคราะห์ระดับธาตุอาหาร; ระดับความเข้มข้น; ไนโตรเจน; ฟอสฟอรัส; โพแทสเซียม; แคลเซียม; โบรอน; จ.เชียงใหม่; ประเทศไทย.
Ano: 2009 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5504
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
การเพิ่มการติดผลและคุณภาพผลพลับพันธุ์ Fuyu โดยการผสมเกสรและการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอน Thai Agricultural
Kiratika Sillapaphet.
Thesis (M.Sc. in Agriculture)
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Persimmon; Diospyros kaki; Fuyu variety; Fruit set; Fruit qualities; Hand pollination; Calcium; Boron; Chiangmai province; Thailand; พลับ; พันธุ์ฟูยุ; การเพิ่มผลผลิต; คุณภาพผลผลิต; วิธีการติดผล; การผสมเกสร; การใส่ธาตุอาหาร; แคลเซียม; โบรอน; จ.เชียงใหม่.
Ano: 2005 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5494
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ข้าวเจ้านาสวนนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นต้านทานแมลงบั่ว: PRE01017-10-1-1-1 Thai Agricultural
Kakanang Punyalue; Preeda Siangyai; Adul Sittiwong; Kanjana Piboon; Pitchanan Kanghae; Punnipa Yajai; Siwapong Narubarn; Nongnuch Pradit; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Premruedee Pintaya; Payapbhubes Markkool; Chitakorn Nuankaew; Silawan Chantarabut.
Rice gall midge (GM) is an important insect pest in the upper north of Thailand i.e. Tak, Phrae, Lampang, Nan, Phayao, Mae Hong Son, Chiang Rai and Chiang Mai provinces. Severe infestations generally occur during September to October. Prior to this study, only MN62M and RD4, the two glutinous rice varieties were recommended as resistant ones. Hence, the non-glutinous type with resistance to GM is in urgent need. The research has been conducted for 12 years during 2001 - 2012. The cross was made between PRE92039-3-1-2-1 and SPT82022-PRE-26-3-2-GM-6. Populations were selected continuously from F2 to F6 after which study and evaluation were carried out in successive steps from observational nursery, intra-station yield trial, inter-station yield trial and...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Rice gall midge; Non-glutinous rice; Photoperiod-insensitive; Upper north; Thailand; ข้าวเจ้า; แมลงบั่ว; ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง; องค์ประกอบผลผลิต; ผลผลิต; ความต้านทานต่อแมลงศัตรู; ภาคเหนือตอนบน.
Ano: 2013 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5539
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ความน่าเชื่อถือและการประเมินศักยภาพของแบบจำลอง i_EPEC ในการประเมินการผลิตข้าวของประเทศไทย Thai Agricultural
Noppol Arunrat; Nardsuda Phoomjamnong.
Interactive EnvironmentalPolicy Impact Calculator (i_EPIC) model is an important tool for future agriculture and food security in Thailand. Its application requires both the identification of errors and the assessment of reliability and potential of the i_EPIC model and GIS technique in simulating rice yields. Rice yields estimated by EPIC (version 0509) were compared with agricultural statistics reports from Thailand’s Office of Agricultural Economics (OAE), Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC). Validation of rice yield data proved to be satisfactory: the mean relative error (MRE %) for major rice (rainy season) being 11.77, mean absolute error (MAE %) 1.22 and root mean square error (RMSE %) 43.06. The corresponding errors for second rice (dry...
Tipo: Collection Palavras-chave: Rice; EPIC0509; I_EPIC model; GIS; Thailand; ข้าว; ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์; การประมาณการผลผลิต; แบบจำลอง; ประสิทธิภาพการทำงาน; ความน่าเชื่อถือ; ประเทศไทย.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5325
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของไทยจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าว Thai Agricultural
Krittika Kaewchumnong; Singtoe Boonrotpong; Sakiya molor.
Seed morphology of 50 local rice varieties in the southern Thailand was studied in length, width, 100 seed weight, colour, and hair of husked seed and length, width, length/width ratio, shape and colour of dehusked seed. Five rice varieties of central Thailand were used as an outgroup. There is variation in all characters measured except the hair of husked seed and colour of dehusked seed. Husked seed width and dehusked seed width and length/width ratio have normal distribution. Dendrogram showing the relationship among rice varieties will be presented in the meeting.
Tipo: Collection Palavras-chave: Rice; Genetic variation; Local rice varieties; Morphology; Seed; Southern region; Thailand; ข้าว; พันธุ์พื้นเมือง; ความหลกหลายทางพันธุกรรม; สัณฐานวิทยา; เมล็ดข้าว; ภาคใต้.
Ano: 2012 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5347
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง Thai Agricultural
Acharaporn Na Lampang Noenplab; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmook; Sith Jaisong; Pannipa Yajai; Piyawan Yaidee; Nootjarin jungkhun; Kornsiri Srinin; Taraporn Yuenyong; Duangkamon Boonchuay; Anakkapon Boonchuay; Duangporn Witoonjit; Nittaya Ruensuk; Chalermkwan Chimwai; Chalermchart Ruechaikarm; Kanok-orn Dawkmaitate; Wannapan janlapa; Tasdow Kate-nate; Chalermpol Chalermpolyothin; Sommai Sriwisut; Noppadol prayoonsook; Chanasirin Klinmanee; Saowanee Sribua.
This study was carried out in the continuous irrigated rice cropping system during 2011-2013 by 8 rice research centers and Bureau of Rice Research and Development. Disease assessments were also conducted in the farmers’ fields in 16 provinces responsible by participating offices in the Upper and Lower North, Central, East and South of Thailand. The main objective was to investigate the relationship between meteorological data and disease epidemics through field survey and carry out experiment on continuous rice cultivation by sowing popular rice variety every month. Three significant rice pathogens i.e. blast, bacterial leaf blight and ragged stunt were collected for diversification study. Results revealed that there were disease epidemics in 19...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Climate change; Rice pathogen; Rice epidemics; Continuous cropping; Irrigated rice; Thailand; ข้าว; การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ; เชื้อสาเหตุโรคข้าว; การระบาดของโรคข้าว; การทำนาอย่างต่อเนื่อง; ข้าวนาชลประทาน; อุตุนิยมวิทยา; ประเทศไทย.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5656
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลของการให้อาหารหยาบผสมคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย Thai Agricultural
Metha Wanapat; Suban Foiklang; Surat Sukjai; Perm Tamkhonburi; Pongsatorn Gunun; Kampanat Phesatcha.
The objective of this study was to investigate feeding of Phaseolus calcaratus, PC or Tua-mun mixed with ruzi grass at the ratio of 1:1 for lactating dairy crossbreds on 15 small-holder dairy farms. Randomized complete block design (RCBD) was employed using 60 lactating cows. Four cows per farm were subjected into 2 groups to receive ruzi grass (control) and PC mixed with ruzi grass (high quality roughage) and given ad libitum. All cows were offered a concentrate diet with the ratio to milk yield of 1:2. Feeding trial lasted for 45 days with cooperation with all dairy farmers. The results were shown that total dry matter intake, milk yield and 3.5% fat corrected milk were significantly higher (P<0.05) in cows fed with the mixture of roughage than those...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Dairy crossbreds; Smallholder dairy farms; Animal feeding; Phaseolus calcaratus; High quality roughage; Milk production; Northeastern; Thailand; โคนม; พันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน; พันธุ์ผสม; ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย; การให้อาหารสัตว์; ถั่วมัน; หญ้ารูซี่; อาหารหยาบคุณภาพสูง; องค์ประกอบทางเคมี; ผลผลิตน้ำนม; คุณภาพน้ำนม; การเพิ่มผลผลิต; ผลตอบแทน; ปริมาณการกินได้; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; ประเทศไทย.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5745
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ผลของการให้อาหารหยาบผสมคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย Thai Agricultural
Metha Wanapat; Suban Foiklang; Surat Sukjai; Perm Tamkhonburi; Pongsatorn Gunun; Kampanat Phesatcha.
The objective of this study was to investigate feeding of Phaseolus calcaratus, PC or Tua-mun mixed with ruzi grass at the ratio of 1:1 for lactating dairy crossbreds on 15 small-holder dairy farms. Randomized complete block design (RCBD) was employed using 60 lactating cows. Four cows per farm were subjected into 2 groups to receive ruzi grass (control) and PC mixed with ruzi grass (high quality roughage) and given ad libitum. All cows were offered a concentrate diet with the ratio to milk yield of 1:2. Feeding trial lasted for 45 days with cooperation with all dairy farmers. The results were shown that total dry matter intake, milk yield and 3.5% fat corrected milk were significantly higher (P<0.05) in cows fed with the mixture of roughage than those...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Dairy crossbreds; Smallholder dairy farms; Animal feeding; Phaseolus calcaratus; High quality roughage; Milk production; Northeastern; Thailand; โคนม; พันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน; พันธุ์ผสม; ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย; การให้อาหารสัตว์; ถั่วมัน; หญ้ารูซี่; อาหารหยาบคุณภาพสูง; องค์ประกอบทางเคมี; ผลผลิตน้ำนม; คุณภาพน้ำนม; การเพิ่มผลผลิต; ผลตอบแทน; ปริมาณการกินได้; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; ประเทศไทย.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5745
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
พื้นที่ปลูกข้าวน้ำลึกของประเทศไทย: สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Thai Agricultural
Chitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Peera Dungsoongnern; Panya Romyen; Kingkaew Kunket.
Research on evaluation of deepwater rice area in Thailand: resent situation and future trend was conducted in 2013. Secondary data collection from the Department of Agricultural Extenion and simple field survey were basic methodology of this research. The objective of the study was to evaluate the deepwater rice area and trend of this production system in Thailand. The research found that in 2012 The deepwater rice covered an area of 388,977 rai (6.25 rai equal to 1 hectare) scatter in 46 provinces. The top five provinces of deepwater rice production area were Prachin Buri, Nakhon Nayok, Pra Nakorn Si Ayutthaya, Chaiyaphum and Nakhon Ratchasima covering and area of 110,509; 60,652; 55,367; 43,175; and 37,057 rai, respectively. The most favorable rice...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Deepwater rice; Rice production area; Rice varieties; Thailand; ข้าวน้ำลึก; พื้นที่ปลูก; พันธุ์; ประเทศไทย.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5639
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
พันธุกรรมความต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าวบาร์เลย์ Thai Agricultural
Kasemson Suriyawan.
Thesis (M.Sc. in Agriculture)
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Barley; Bipolaris sorokiniana; Fungi; Spot blotch disease; Plant breeding; Genetic inheritance; Disease resistance; Variety trials; Thailand; ข้าวบาร์เลย์; เชื้อรา; โรคใบจุดสีน้ำตาล; สายพันธุ์; การปรับปรุงพันธุ์; พันธุกรรม; การถ่ายทอดลักษณะ; ความต้านทานโรค; การทดสอบพันธุ์; ประเทศไทย.
Ano: 1999 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5509
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ศักยภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย Thai Agricultural
Kungwan Thummasaeng; Worapong Suriyapat.
จากการประเมินความต้องการพืชอาหารสัตว์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในปี 2553 พบว่า มีความต้องการปีละประมาณ 13.11 ล้านตันน้ำหนักแห้ง แต่ผลิตได้เพียงครึ่งหนึ่งของความต้องการ ซึ่งโคและกระบือมีพื้นที่แปลงหญ้าทั้งที่ปลูกและทุ่งหญ้าสาธารณะสำหรับ ใช้เลี้ยงรวมกัน แล้วน้อยกว่า 1 ไร่/ตัว เกษตรกรต้องใช้ฟางข้าวและผลพลอยได้ทางการเกษตรต่างๆ และเสริมอาหารข้นในระดับสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จากงานทดลองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่าการเลี้ยงโคโดยปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้าคุณภาพดี โคระยะรุ่น-สาว สามารถเจริญเติบโตได้ 0.4-0.5 กก./วัน โดยไม่ต้องเสริมอาหารข้น ในโครีดนมระยะต้น-ระยะกลาง สามารถให้ผลผลิตน้ำนมได้ 17-18 กก./วัน โดยเสริมอาหารข้นเพียง 4.5 กก./วัน ในปี 2553 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...
Tipo: Collection Palavras-chave: Forage; Seed; Thailand; พืชอาหารสัตว์; ปศุสัตว์; เมล็ดพันธุ์; ความต้องการพืชอาหารสัตว์; การเลี้ยงสัตว์; ประเทศไทย.
Ano: 2011 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5160
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
สภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง: ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง Thai Agricultural
Acharaporn Na Lampang Noenplab.
Rice growing areas in the Lower North of Thailand has been severely affected by extreme climate change seen as cold injury in 2007 dry season. The total affected area was 621,176 rai (99,388 ha) resulted in a drastic loss of 2,749 million Baht ($US 89 million). Since it has been reported that the most sensitive stage to cool temperature is the young microspore stage, approximately 8.5-10 days before flowering, and the critical range of temperature for cold injury resulted in panicle sterility is 15-20 oC. This preliminary investigation firstly aimed to observe visible changes after exposing to cool temperatures. Secondly, to observe the relationship between low temperature and sterility. Thirdly, to measure a subsequent reduction in grain yield of rice cv....
Tipo: Collection Palavras-chave: Rice; Climate change; Cold injury; Young microspore stage; Panicle sterility; Leaf discoloration; Tip degeneration; Yield loss; Lower North region; Supanburi 3; Thailand; ข้าว; สภาพอากาศหนาวเย็น; ผลกระทบจากภูมิอากาศ; การเป็นหมันของรวงข้าว; ปลายรวงฝ่อ; ผลผลิตข้าว; พันธุ์สุพรรณบุรี 3; การเปลี่ยนแปลงของอากาศ; อายุเก็บเกี่ยว; ภาคเหนือตอนล่าง.
Ano: 2008 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5097
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
อิทธิพลของสาร Hydrogen Cyanamide ต่อการแตกตา ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและโพรลีนภายในตาขณะพักตัวของต้นกีวีฟรุตที่เจริญเติบโตในประเทศไทย Thai Agricultural
Wichita Intharasri.
Thesis (M.Sc. in Agriculture)
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Kiwifruit; Hydrogen cyanamide; Budbreak; Dormant buds; Carbohydrates; Proline; Thailand; กีวีฟรุต; ไฮโดรเจนไซยานาไมด์; การแตกตา; คาร์โบไฮเดรต; โพรลีน; การพักตัว; เจริญเติบโต; พันธุ์บรูโน.
Ano: 2007 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5490
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
เพลี้ยกระโดด Tagosodes pusanus (distant): แมลงศัตรูข้าวชนิดใหม่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Thai Agricultural
Jintana Chaiwong; Wantana Sriratanasak; Sukanya Arunmit; Urassaya Boonpramook.
Tagosodes pusanus (Distant) is one of the planthopper species, which has been reported as a minor insect pest in Thailand in 2000. The morphology of T. pusanus closely resembles the whitebacked planthopper, Sogatella furcifera (Horvath). However, it could be distinguished by the pattern of the dark markers of its forewings, pale yellow pronotum in the middle of the segment, color of the clypeus, and shapes and number of spines of aedeagus. The population dynamic of T. pusanus was studied by sampling in the rice fields using D-vac and Blower-vac sucking machines. The results showed that the number of T. pusanus was higher than S. furcifera at heading stages of the rice plants in Nakhon Nayok province in 2011. The relationship between the numbers of two...
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Tagosodes pusanus; Sogatella furcifera; D-vac suction machine; Blower-vac suction machine; Light trap; Upper northern; Thailand; Taxonomy; Paddy field; Outbreak; Upper northern; เพลี้ยกระโดด; เพลี้ยกระโดดหลังขาว; เครื่องดูดแมลง; กับดักแสงไฟ; ภาคเหนือตอนบน; ประเทศไทย; แมลงศัตรูข้าว; นาข้าว; การระบาดของแมลงศัตรูพืช; อนุกรมวิธาน; การสำรวจข้อมูล.
Ano: 2014 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5680
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
โรคผลเน่าของท้อที่เกิดจากเชื้อรา Rhizopus และการป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี Thai Agricultural
Jiranuth Yuwananonth.
Thesis (M.Sc. in Agriculture)
Tipo: PhysicalObject Palavras-chave: Peaches; Prunus persica; Rhizopus stolonifer; Fruit rot; Disease testing; Test fungi; Spore; Chemical treatment; Chemical control; Chiangmai province; Thailand; ท้อ; เชื้อราไรโซปัส; โรคผลเน่า; การทดสอบโรค; การปลูกเชื้อรา; การสร้างสปอร์; การป้องกันโรค; การกำจัดเชื้อรา; การควบคุมโรคด้วยสารเคมี; ยาฆ่าเชื้อรา; จ.เชียงใหม่; ประเทศไทย.
Ano: 1985 URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5507
Registros recuperados: 155
Primeira ... 12345678 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional